BIO210 Molekylærbiologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Daniel Straume

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:200

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:

 • Forelesninger: ca 40 timer.
 • Delprøve: 45 minutter.
 • Kollokvier: 20-24 timer.
 • Selvstudium: 137 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

 • DNAs struktur og organisering i cellen.
 • DNA-replikasjon, -rekombinasjon og -reparasjon.
 • Transkripsjon og proteinsyntese.
 • Transposoner og bakteriofager.
 • Struktur av operoner, promotere, aktivatorer og repressorer.
 • RNA-spleising.
 • DNA-biningsmotiver i proteiner.
 • Funksjonelle, små RNA-molekyler.

Dette lærer du

Kunnskap:

Kurset vil gi studentene detaljert kunnskap om DNA-syntese (replikasjon, rekombinasjon og reparasjon), RNA-syntese, proteinsyntese og genregulering på et molekylært nivå. Dette inkluderer sentrale biokjemiske reaksjoner, hvilke proteiner/enzymer som er involvert og samspill mellom disse. Studentene vil få en forståelse av hvordan interaksjoner mellom DNA, ulike proteiner og RNA-molekyler bidrar til biosyntesen av DNA, RNA og proteiner samt til DNA-pakking, DNA- og RNA modifisering og genregulering. Både bakterielle og eukaryote systemer vil bli belyst, med hovedvekt på bakterier. Det vil bli lagt vekt på forståelsen av enkelte modellsystemer for genregulering:

 • Laktose-operonet
 • Regulering av tryptofan-operonet
 • Lambda-bakteriofagen
 • Katabolsk represjon

Ferdigheter:

Studentene vil få detaljert kunnskap om basale molekylærbiologiske og biokjemiske prinsipper hos prokarytoer og eukaryoter. Studentene vil også kunne forstå ulike molekylære mekanismer for genregulering, og hvordan celler benytter seg av disse for å regulere gener som respons på ytre påvirkninger.

Tillærte ferdigheter kan bidra til å bekjempe samfunnsutfordringer relatert til ulike biologiske miljøer. For eksempel:

 • Forbedre human og dyre-helse (utvikle nye medisiner, vaksiner, diagnostiske verktøy, sunnere mat etc.).
 • Sikre livskvalitet på land og vann ved å fjerne forurensninger gjennom enzymatiske prosesser.
 • Produsere mer (og sunnere) mat gjennom genetisk foredling.
 • Overvåke og bekjempe/forhindre infeksjonssykdommer i samfunnet.

Disse mulighetene og utfordringene er sentrale i mange av FNs bærekraftsmål.

Generell kompetanse:

Studentene skal (i) få en økt forståelse av hvordan de sentrale biosyntesene foregår på molekylært nivå, og (ii) kunne kommunisere og delta i diskusjon på temaer relatert til biosynteser, oppbygging av makromolekyler, genregulering, DNA skade/reparasjon.

 • Forelesninger og kollokvier.
 • Lærer har kontortid som oppgis på forelesningene.

  10 dobbelttimer kollokvier i løpet av semesteret

  daniel.straume@nmbu.no

  Canvas.

 • Lærebok: Lewin’s Genes XII, Jocelyn E. Krebs; Elliott S. Goldstein; Stephen T. Kilpatrick

  Utvalgte kapitler fra læreboka vil bli brukt.

  • Biokjemi tilsvarende KJB200.
  • Genetikk tilsvarende BIO120.
  • Mikrobiologi tilsvarende BIO130.
 • 2 ganger med 45 minutters skriftlig delprøver (multiple choice). Del én teller 10 % og del to teller 15 % av karakteren i emnet.

  2 timers skriftlig slutteksamen (multiple choice og skriveoppgaver), teller 75 % av karakteren i emnet.  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler Delprøve 1 Karakterregel: Bokstavkarakterer Delprøve 2 Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Delprøver (multiple choice) og slutteksamen (multiple choice og skriveoppgaver): Ekstern sensor godkjenner oppgavene, og er involvert i evaluering av besvarelsene.
 • Delprøve 1 og 2.

  Forelesninger og kollokvier er ikke obligatoriske, men studentene anbefales sterkt å delta i dem.

 • To dobbelttimer forelesning og en dobbelttime kollokvie per uke.
 • Realfag