Matvitenskap og ernæring - Master

De tre første studieårene er like for alle de tre studieretningene. Du velger hvilken studieretning du vil følge senest august fjerde studieår. Høsten i det tredje studieåret er det i utgangspunktet ikke satt opp noen obligatoriske emner, for å sikre at de som ønsker å dra på utveksling kan gjøre dette.

Ex.phil

Ex.phil. er obligatorisk og vi anbefaler at du tar dette høsten tredje studieår, hvis du ikke reiser på utveksling. Ellers er du nødt til å ta det høsten første eller fjerde studieår. 

Masteroppgave 

I løpet av de to siste årene velger du en masteroppgave som du skriver siste semester av studiet (30 studiepoeng). Det er også mulig å skrive en masteroppgave på 60 studiepoeng de to siste semstrene.

Last ned detaljert studieplan og oversikt over valgfrie emner for Master i matvitenskap og ernæring for studieåret 2021/2022


Klikk her for studieplaner fra tidligere år

Published 20. desember 2021 - 10:24 - Updated 17. januar 2022 - 15:32