Plantevitenskap

Bachelor / Plantevitenskap

Studiet er en fulltreffer for deg som vil lære om matproduksjon, plantebiologi, grøntmiljø og kulturlandskap. Du lærer bl.a om hvordan klimaet påvirker andre miljøforhold, plantenes vekst og utvikling og bærekraftig bruk av naturgrunnlaget.

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2018
Kurs i plantemorfologi og spiring i drivhuset på Vollebekk, NMBU.

Kurs i plantemorfologi og spiring i drivhuset på Vollebekk, NMBU.

Foto
Gisle Bjørneby, UMB
Hva blir du?
Bachelorgraden gir kompetanse til bl.a stillinger som rådgiver/konsulent i offentlig og private virksomheter. Snitt på C fra bachelorgraden er krav for opptak til masterprogrammer. Påbygging til sivilagronom er mulig. Et bevisst valg av emnegruppe og pedagogisk påbygning gjør læreryrket aktuelt etter master.
Hva lærer du?

Grunnleggende naturvitenskap står sentralt i studiet og gir spesifikk kunnskap om planter og dyrkingsmåter, som bruk av planter til mat fôr og pryd. I tillegg til grunnfagene kan du lære om planteprodukters betydning for ernæring, kvalitet, jord, miljø og bærekraftige produksjonssystemer, landskapsplanter og grøntanlegg. Du lærer om kvalitet og næringsinnhold i planter.

Kort om studiet

Den ene av studiets to studieretninger Jord- og hagebruk gir innføring i prosessene som skjer i jord og planter, og hvordan en gjennom dyrking kan styre vekst, utvikling og kvalitet. Du får innføring i samfunnsaktuelle utfordringer innen matproduksjon nasjonalt og globalt. Hva betyr endringer i klima for plantevekst? Hvordan bruke miljøvennlig dyrkingssystemer for å produsere mer og bedre?

Studieretningen Grøntmiljø gir biologisk orientert undervisning innen grøntanlegg og landskapspleie. Du får kunnskap om etablering og skjøtsel av planter i alle typer grøntanlegg som parker, hager og idrettsanlegg. Du lærer om restaurering av landskapet etter terrenginngrep og betydningen av planter og grøntarealer for menneskers helse og trivsel.

Studieretning Urbant landbruk er under utarbeiding. Forventet studiestart høsten 2018. Mer informasjon kommer.

Med en bachelor og master i plantevitenskap er det mulig å oppnå tittelen i sivilagronom i plantevitenskap.

Er du interessert i plantevitenskap og har lyst til å se mer av hverdagen vår:

Eksempelplaner
VedleggStørrelse
PDF icon bachelor_pv_studieplan_2018_19.pdf163.52 KB