Plantevitenskap

Plantevitenskap

Bachelor 3 år heltid

Plantevitenskap

Foto
NMBU

Studiet er en fulltreffer for deg som vil lære om matproduksjon, plantebiologi, grøntmiljø og kulturlandskap. Du lærer bl.a om hvordan klimaet påvirker andre miljøforhold, plantenes vekst og utvikling og bærekraftig bruk av naturgrunnlaget.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA)

Søknadsfrist:

15. april 

Antall studieplasser
25
Oppstart
Høst 2021
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Programmet har tre studieretninger.

  • Jord- og hagebruk gir innføring i prosessene som skjer i jord og planter, og hvordan en gjennom dyrking kan styre vekst, utvikling og kvalitet. Du får innføring i samfunnsaktuelle utfordringer innen matproduksjon nasjonalt og globalt.
  • Urbant landbruk gir en innføring i planteproduksjon tilpasset urbane dyrkingssystemer, hvor plantevekst, plantevern, jord og miljø er sentrale elementer.
  • Grøntmiljø gir biologisk orientert undervisning innen grøntanlegg og landskapspleie. Du får kunnskap om etablering og skjøtsel av planter i alle typer grøntanlegg som parker, hager og idrettsanlegg. Du lærer om restaurering av landskapet etter terrenginngrep og betydningen av planter og grøntarealer for menneskers helse og trivsel.

Detaljert studieplan for plantevitenskap finnes her: Studieplan

Hva blir du?

Bachelorgraden gir kompetanse til bl.a.

  • Stillinger som rådgiver/konsulent/tekniker i offentlig og privat sektor.
  • Med C i snitt fra bachelor kan man kvalifisere til videre masterstudier ved NMBU.
  • Med en bachelor og master i plantevitenskap er det mulig å oppnå tittelen i sivilagronom i plantevitenskap.
  • Et bevisst valg av emnegruppe og pedagogisk påbygning gjør læreryrket aktuelt etter master.

 

Er du interessert i plantevitenskap og har lyst til å se mer av hverdagen vår:  

Hva lærer du?

Grunnleggende naturvitenskap står sentralt i studiet og gir spesifikk kunnskap om planter og dyrkingsmåter, som bruk av planter til mat, fôr og pryd. I tillegg til grunnfagene kan du lære om planteprodukters betydning for ernæring, kvalitet, jord, miljø og bærekraftige produksjonssystemer, urbant landbruk, landskapsplanter og grøntanlegg. Du lærer om kvalitet og næringsinnhold i planter.

Noen relevante emner i plantevitenskap er f.eks:

Detaljert studieplan for plantevitenskap finnes her: Studieplan

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Jeg var ikke sikker på om Plantevitenskap var riktig før jeg hadde begynt. Nå lurer jeg på hvorfor ikke alle går på det studiet!

Bjørg Karin Dysjaland, plantevitenskapstudent.

Oppbygging