Plantevitenskap

Plantevitenskap - bachelor

Studiet er en fulltreffer for deg som vil lære om matproduksjon, plantebiologi, grøntmiljø og kulturlandskap. Du lærer bl.a om hvordan klimaet påvirker andre miljøforhold, plantenes vekst og utvikling og bærekraftig bruk av naturgrunnlaget.

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2019
Plantevitenskap

Plantevitenskap

Foto
NMBU
Hva blir jeg?
Bachelorgraden gir kompetanse til bl.a stillinger som rådgiver/konsulent i offentlig og privat sektor. Snitt på C fra bachelorgraden er krav for opptak til masterprogrammer ved NMBU. Påbygging til sivilagronom er mulig. Et bevisst valg av emnegruppe og pedagogisk påbygning gjør læreryrket aktuelt etter master.
Hva lærer jeg?

Grunnleggende naturvitenskap står sentralt i studiet og gir spesifikk kunnskap om planter og dyrkingsmåter, som bruk av planter til mat, fôr og pryd. I tillegg til grunnfagene kan du lære om planteprodukters betydning for ernæring, kvalitet, jord, miljø og bærekraftige produksjonssystemer, urbant landbruk, landskapsplanter og grøntanlegg. Du lærer om kvalitet og næringsinnhold i planter.

Kort om studiet

Programmet er inndelt i tre studieretninger.

Studieretningen Jord- og hagebruk gir innføring i prosessene som skjer i jord og planter, og hvordan en gjennom dyrking kan styre vekst, utvikling og kvalitet. Du får innføring i samfunnsaktuelle utfordringer innen matproduksjon nasjonalt og globalt. Hva betyr endringer i klima for plantevekst? Hvordan bruke miljøvennlige dyrkingssystemer for å produsere mer og bedre?

Studieretningen Urbant landbruk gir en innføring i planteproduksjon tilpasset urbane dyrkingssystemer, hvor plantevekst, plantevern, jord og miljø er sentrale elementer.

Studieretningen Grøntmiljø gir biologisk orientert undervisning innen grøntanlegg og landskapspleie. Du får kunnskap om etablering og skjøtsel av planter i alle typer grøntanlegg som parker, hager og idrettsanlegg. Du lærer om restaurering av landskapet etter terrenginngrep og betydningen av planter og grøntarealer for menneskers helse og trivsel.

Med en bachelor og master i plantevitenskap er det mulig å oppnå tittelen i sivilagronom i plantevitenskap.

 

Er du interessert i plantevitenskap og har lyst til å se mer av hverdagen vår:

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 
Eksempelplaner
VedleggStørrelse
PDF icon bachelor_pv_studieplan_2019_20.pdf149.95 KB