Enkeltemner

Du kan søke om enkeltemnestudierett for vårsemesteret fra 15. oktober 2023 til 15.januar 2024.

Du kan søke om enkeltemnestudierett for høstsemesteret 2023 fra 1. juli til 1. september.

Informasjon om digitale økonomiemner

 • Som enkeltemnestudent kan du ta emner ved NMBU uten å høre til et studieprogram. Enkeltemnestudieretten gjelder i ett semester, og du kan melde deg opp til inntil 30 studiepoeng.

  Du kan følge all undervisning i emner du er meldt opp til. Du må delta i obligatoriske aktiviteter og tar samme eksamen som programstudentene. Det er ingen eksamensavgift, men du må semesterregistrere deg og betale semesteravgift. 

  Les nøye på emnesiden til emnene du ønsker å ta. Der finner du informasjon om emnet har begrensninger, som at programstudenter har fortrinnsrett. Emner i veterinærmedisin, dyrepleie eller gradsoppgaveemner er ikke åpne for enkeltemnestudenter.

 • Er du allerede programstudent ved NMBU, så behøver du ikke søke om enkeltemnestudierett, men kan søke emner i Studentweb.

 • Du må dokumentere generell studiekompetanse med norsk- og engelskkunnskaper for å kunne søke. Vi har ikke en egen enkeltemnestudierett for kun engelske emner. Dersom du skal ta realfaglige emner, må du dekke det spesielle opptakskravet REALFA.

Slik søker du

  • Du finner emnene i emnekatalogen.
  • Sjekk opptakskravet til emnet du ønsker å ta før du søker om enkeltemnestudierett, og velg riktig søknadsalternativ i Søknadsweb. Noen av emnene har kun generell studiekompetanse (GSK) som opptakskrav, mens andre krever både GSK og  spesielle opptakskrav, som realfagskompetanse (REALFA).
  • Du må få enkeltemnestudierett før du kan melde deg opp i emnene du skal ta. 
  • Søknad registrerer du i Søknadsweb
  • Velg "1500 enkeltemner, generell studiekompetanse" for emner som ikke har spesielle opptakskrav. Du kan ta emner som undervises på norsk og på engelsk.
  • Velg "1502 enkeltemner, realfag" for emner som har spesielle opptakskrav i realfag, REALFA. Du kan ta emner som undervises på norsk og på engelsk, og kan også ta emner som har generell studiekompetanse som opptakskrav.
  • Velg "1508 enkeltemner, Ph.D" hvis du er tatt opp på en doktorgradsutdanning ved et norsk universitet, og trenger å ta emner i opplæringsdelen ved NMBU. Du må laste opp dokumentasjon på at du er tatt opp på et ph.d.-program. 
  • Velg "1509 enkeltemner, elever i videregående skole" etter avtale med lærer og NMBU. Mer informasjon her.
 • Ha alle nødvendige dokumenter tilgjengelig i elektronisk format og last dem opp i Søknadsweb under fanen "mine dokumenter". Dersom du tidligere er tatt opp til studier ved NMBU med samme opptakskrav som du søker nå, behøver du ikke laste opp dokumentasjon på utdanning. Søkere som får tilbud kan bli bedt om å fremvise originaldokumentasjon.

  • Alle kvalifiserte søkere får enkeltemnestudierett. Svar på søknad sendes i søknadsweb fra 1. august /1. november og deretter ukentlig.
  • Du får studierett for ett semester. Dersom du ønsker å studere videre etter denne perioden må du søke på nytt.
  • Les emnebeskrivelsen nøye på emnene du ønsker å melde deg opp i. Den inneholder viktig informasjon om forutsatte og anbefalte forkunnskaper og obligatoriske aktiviteter. Undervisningstider finner du i timeplanen.
  • Du kan melde deg til emner fra 2. august / 2. november
  • Dersom du ønsker å melde deg til emner i januarblokk eller augustblokk (intensivkurs) må du søke om enkeltemnestudierett senest 15. desember / 1. august.

Oppmeldingsfrister

Først må du søke om studierett i Søknadsweb. Når du har fått dette, kan du melde deg til emner i Studentweb

Søk om studierett
Søknadsweb er åpen
Høst: 1. juli – 1. september.
Vår, inkludert juniblokk: 15. oktober – 15. januar.

Det er egne frister for emnepåmelding, se akademisk kalender. Du må først ha fått enkeltemnestudierett for å semesterregistrere deg og melde deg til emner.

Emner på masternivå (300-koder)
Du må ha godkjenning fra fakultetet for å ta emner på masternivå. Når du har fått studierett må du ta kontakt med studieveileder. Tillatelsen sender du videre til Studentenes infotorg sit@nmbu.no, som melder deg opp til emnet.

Få realfagskompetanse ved å ta enkeltemner

Enkeltemner for elever i videregående skole (UNG-ordningen)

Er du elev ved en videregående skole som har avtale med NMBU kan du ta emner innen realfag og økonomi.

  1. Logg inn på NMBUs Søknadsweb med ID-porten (ikke bruk Feide).
   Velg ny søknad, Opptak til enkeltemner, og søknadsalternativet Enkeltemner for elever i videregående skole, 1509.
  2. I merknadsfeltet i Søknadsweb skal du skrive inn hvilken videregående skole du går på, og hvilket emne du ønsker å ta ved NMBU.
  3. Last opp en bekreftelse fra din lærer under "mine dokumenter".
  4. Du får svar på søknaden ca en uke etter søknadsfristen. Du vil få tilsendt en e-post med praktisk informasjon.
  5. Søknadsfrist er 15. januar (vår-emner) / 1. september (høst-emner).

 • Klikk på emnekodene for emnebeskrivelse. Eksamenstidspunkter blir lagt ut i timeplanen her hvert semester.

  Emne
  Krav til kompetanse
  BIO100 CellebiologiGjennomført 1. klasse
  BIO120 Genetikk introduksjonskursBestått Biologi 1 og tar Biologi 2 parallelt
  BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomiGjennomført 1. klasse
  ECN110 Innføring i mikroøkonomiEn god bakgrunn i matematikk vil gjøre det enklere å tilegne seg økonomisk teori.
  FYS100 Fysikk og naturBestått Fysikk 1 fra vgs
  FYS101 MekanikkBestått Fysikk 1 fra vgs
  JUS100 Juridisk metode og norsk rettssystemGjennomført 1. klasse
  JUS102 Forretningsjus IGjennomført 1. klasse
  JUS201 Offentlig saksbehandling og forvaltningsrettGjennomført 1. klasse
  KJM100 Generell kjemiBestått Kjemi 1 og tar Kjemi 2 parallellt
  MATH100 Brukerkurs i matematikkBestått R1 og tar R2 parallellt
  MATH111 Kalkulus 1Bestått R1 og tar R2 parallellt
  STAT100 StatistikkSterke S2 og R2 - elever

  Elevene må ha en viss kompetanse fra videregående skole for å kunne ta emnene og normal progresjon. Det forutsettes at skolen og aktuell elev setter seg inn i informasjonen om emnene i forkant av søknad, og nøye vurderer elevens forutsetninger for å delta på og fullføre aktuelt emne.

  Emnene kan ha begrenset kapasitet. Dersom det er flere søkere som fyller relevant kompetansekrav enn det er tilgjengelige plasser, vil søkerne rangeres på bakgrunn av karakterene i faget som inngår i kompetansekravene. Søkere med lik karakter i faget rangeres etter samlet karaktersnitt for alle avsluttede fag i videregående opplæring.

 • Den aktuelle skolen og NMBU avtaler på forhånd hvilken løsning som er hensiktsmessig.
  Eleven kan følge undervisning på egen skole som tilbyr tilpasset undervisning, ELLER eleven kan følge undervisning på dagtid ved NMBU sammen med NMBUs studenter dersom det lar seg gjøre. 

 • Som UNG-elev betaler du semesteravgift til NMBU. Det betyr at du blir medlem av studentsamskipnaden og kan benytte deg av de godene som studentsamskipnaden tilbyr, f. eks. medlemskap i Eika sportssenter.

 • Når du har oppnådd generell studiekompetanse, dvs. når du er ferdig med videregående skole, kan du ta kontakt med opptak@nmbu.no for å få studiekompetansen din registrert ved NMBU. Deretter kan du bestille ordinær karakterutskrift med studiepoeng for avlagte eksamener, og emnene kan senere inngå i en grad.

Kontaktinformasjon

E-post: opptak@nmbu.no

Telefonnr.: 67230111