Enkeltemner

Vil du ta enkeltemner i høstsemesteret må du søke om studierett mellom 1. juli og 1. september.

Vil du ta enkeltemner I vårsemesteret må du søke om studierett mellom 15. oktober og 15. januar.
Søknader om studierett etter disse fristene vil ikke bli vurdert.

Informasjon om digitale økonomiemner

 • Som enkeltemnestudent kan du ta emner ved NMBU uten å høre til et studieprogram. Enkeltemnestudieretten gjelder i ett semester, og du kan melde deg opp til inntil 30 studiepoeng.

  Du kan følge all undervisning i emner du er meldt opp til. Du må delta i obligatoriske aktiviteter og tar samme eksamen som programstudentene. Det er ingen eksamensavgift, men du må semesterregistrere deg og betale semesteravgift. 

  Les nøye på emnesiden til emnene du ønsker å ta. Der finner du informasjon om emnet har begrensninger, som at programstudenter har fortrinnsrett. Emner i veterinærmedisin, dyrepleie eller gradsoppgaveemner er ikke åpne for enkeltemnestudenter.

 • Er du allerede programstudent ved NMBU behøver du ikke søke om enkeltemnestudierett. Du kan søke på emner i Studentweb.

 • Du må dokumentere generell studiekompetanse med norsk- og engelskkunnskaper for å kunne søke. Vi har ikke en egen enkeltemnestudierett for kun engelske emner. Dersom du skal ta realfaglige emner, må du dekke det spesielle opptakskravet REALFA (alle realfaglige emner), eller MATRS (KJM100).

Slik søker du

  • Du finner emnene i emnekatalogen.
  • Sjekk opptakskravet til emnet du ønsker å ta før du søker om enkeltemnestudierett, og velg riktig søknadsalternativ i Søknadsweb. Noen av emnene har kun generell studiekompetanse (GSK) som opptakskrav, mens andre krever både GSK og  spesielle opptakskrav, som realfagskompetanse (REALFA).
  • Du må få enkeltemnestudierett før du kan melde deg opp i emnene du skal ta. 
  • Søknad registrerer du i Søknadsweb
  • Velg "1500 enkeltemner, generell studiekompetanse" for emner som ikke har spesielle opptakskrav. Du kan ta emner som undervises på norsk og på engelsk.
  • Velg "1502 enkeltemner, realfag" for emner som har spesielle opptakskrav i realfag, REALFA. Du kan ta emner som undervises på norsk og på engelsk, og kan også ta emner som har generell studiekompetanse som opptakskrav.
   Velg "1512 enkeltemner MATRS" dersom du har R1 eller S1+S2 fra før, og skal ta KJM100.
  • Velg "1508 enkeltemner, Ph.D" hvis du er tatt opp på en doktorgradsutdanning ved et norsk universitet, og trenger å ta emner i opplæringsdelen ved NMBU. Du må laste opp dokumentasjon på at du er tatt opp på et ph.d.-program. 
  • Velg "1509 enkeltemner, elever i videregående skole" etter avtale med lærer og NMBU. Mer informasjon her.
 • Ha alle nødvendige dokumenter tilgjengelig i elektronisk format og last dem opp i Søknadsweb under fanen "mine dokumenter". Dersom du tidligere er tatt opp til studier ved NMBU med samme opptakskrav som du søker nå, behøver du ikke laste opp dokumentasjon på utdanning. Søkere som får tilbud kan bli bedt om å fremvise originaldokumentasjon.

  • Alle kvalifiserte søkere får enkeltemnestudierett. Svar på søknad sendes i søknadsweb fra 1. august (høstsemester) /1. november (vårsemester) og deretter ukentlig.
  • Du får studierett for ett semester. Dersom du ønsker å studere videre etter denne perioden må du søke på nytt.
  • Les emnebeskrivelsen nøye på emnene du ønsker å melde deg opp i. Den inneholder viktig informasjon om forutsatte og anbefalte forkunnskaper og obligatoriske aktiviteter. Undervisningstider finner du i timeplanen.
  • Du kan melde deg til emner fra 2. august / 2. november
  • Dersom du ønsker å melde deg til emner i januarblokk eller augustblokk (intensivkurs) må du søke om enkeltemnestudierett senest 15. november/ 1. august.

Oppmeldingsfrister

Først må du søke om studierett i Søknadsweb. Når du har fått dette, kan du melde deg til emner i Studentweb

Søk om studierett
Søknadsweb er åpen
Høst: 1. juli – 1. september.
Vår, inkludert juniblokk: 15. oktober – 15. januar.

Det er egne frister for emnepåmelding, se akademisk kalender. Du må først ha fått enkeltemnestudierett for å semesterregistrere deg og melde deg til emner.

Emner på masternivå (300-koder)
Du må ha godkjenning fra fakultetet for å ta emner på masternivå. Når du har fått studierett må du ta kontakt med studieveileder. Tillatelsen sender du videre til Studentenes infotorg sit@nmbu.no, som melder deg opp til emnet.

Dersom du mangler realfag fra videregående skole, kan du ta følgende emner for å dekke enkelte spesielle opptakskrav:

MATH100 dekker Matematikk R1 og R2. Det er anbefalt å ha R1 fra før.
MATH111 dekker R1 og R2. Forkunnskapskrav: spesielt opptakskrav REALFA

FYS100 dekker Fysikk 1 og Fysikk 2

KJM100 dekker Kjemi 1 og Kjemi 2

ECN102 dekker R1 / S1 + S2


Dersom du ikke har realfag fra videregående kan du ta emner i høyere utdanning for å dekke spesielle opptakskrav.
Du må søke på Enkeltemner- generell studiekompetanse i høstsemesteret. Deretter velger du:
enten MATH007 (Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111) i augustblokken, og deretter emnet MATH100 (Brukerkurs i matematikk) i høstparallellen for å dekke krav om R1 + R2. MATH100 bygger på matematikkunnskaper tilsvarende R1 eller S1+S2. Bestått MATH100 gir adgang til andre realfaglige emner ved NMBU
eller ECN102 i høstsemesteret (dekker R1/S1+S2) og deretter KJM007 og KJM100 i vårsemesteret (dekker Kjemi 1+2). ECN102 dekker ikke matematikkravet til andre realfag ved NMBU.

Enkeltemner for elever i videregående skole (UNG-ordningen)

Er du elev ved en videregående skole som har avtale med NMBU kan du ta emner innen realfag og økonomi.

  1. Logg inn på NMBUs Søknadsweb med ID-porten (ikke bruk Feide).
   Velg ny søknad, Opptak til enkeltemner, og søknadsalternativet Enkeltemner for elever i videregående skole, 1509.
  2. I merknadsfeltet i Søknadsweb skal du skrive inn hvilken videregående skole du går på, og hvilket emne du ønsker å ta ved NMBU.
  3. Last opp en bekreftelse fra din lærer under "mine dokumenter".
  4. Du får svar på søknaden ca en uke etter søknadsfristen. Du vil få tilsendt en e-post med praktisk informasjon.
  5. Søknadsfrist er 15. januar (vår-emner) / 1. september (høst-emner).

 • Klikk på emnekodene for emnebeskrivelse. Eksamenstidspunkter blir lagt ut i timeplanen her hvert semester.

  Emne
  Krav til kompetanse
  BIO100 CellebiologiGjennomført 1. klasse
  BIO120 Genetikk introduksjonskursBestått Biologi 1 og tar Biologi 2 parallelt
  BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomiGjennomført 1. klasse
  ECN110 Innføring i mikroøkonomiEn god bakgrunn i matematikk vil gjøre det enklere å tilegne seg økonomisk teori.
  FYS100 Fysikk og naturBestått Fysikk 1 fra vgs
  FYS101 MekanikkBestått Fysikk 1 fra vgs
  JUS100 Juridisk metode og norsk rettssystemGjennomført 1. klasse
  JUS102 Forretningsjus IGjennomført 1. klasse
  JUS201 Offentlig saksbehandling og forvaltningsrettGjennomført 1. klasse
  KJM100 Generell kjemiBestått Kjemi 1 og tar Kjemi 2 parallellt
  MATH100 Brukerkurs i matematikkBestått R1 og tar R2 parallellt
  MATH111 Kalkulus 1Bestått R1 og tar R2 parallellt
  STAT100 StatistikkSterke S2 og R2 - elever
  TEL100 Elektronisk prototyping
  TIP100 Industriell innovasjon og teknologi
  TMP100 Rask utvikling og teknisk innovasjon

  Elevene må ha en viss kompetanse fra videregående skole for å kunne ta emnene og normal progresjon. Det forutsettes at skolen og aktuell elev setter seg inn i informasjonen om emnene i forkant av søknad, og nøye vurderer elevens forutsetninger for å delta på og fullføre aktuelt emne.

  Emnene kan ha begrenset kapasitet. Dersom det er flere søkere som fyller relevant kompetansekrav enn det er tilgjengelige plasser, vil søkerne rangeres på bakgrunn av karakterene i faget som inngår i kompetansekravene. Søkere med lik karakter i faget rangeres etter samlet karaktersnitt for alle avsluttede fag i videregående opplæring.

 • Den aktuelle skolen og NMBU avtaler på forhånd hvilken løsning som er hensiktsmessig.
  Eleven kan følge undervisning på egen skole som tilbyr tilpasset undervisning, ELLER eleven kan følge undervisning på dagtid ved NMBU sammen med NMBUs studenter dersom det lar seg gjøre. 

 • Som UNG-elev betaler du semesteravgift til NMBU. Det betyr at du blir medlem av studentsamskipnaden og kan benytte deg av de godene som studentsamskipnaden tilbyr, f. eks. medlemskap i Eika sportssenter.

 • Når du har oppnådd generell studiekompetanse, dvs. når du er ferdig med videregående skole, kan du ta kontakt med opptak@nmbu.no for å få studiekompetansen din registrert ved NMBU. Deretter kan du bestille ordinær karakterutskrift med studiepoeng for avlagte eksamener, og emnene kan senere inngå i en grad.

Kontaktinformasjon

E-post: opptak@nmbu.no

Telefonnr.: 67230111