Course code PLV210

PLV210 Plantevern i grøntanlegg

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Lars Olav Brandsæter
Medvirkende: Arne Stensvand, Ingerd Skow Hofgaard, Liv Berge, May Bente Brurberg, Ole Martin Eklo, Dag Ragnar Blystad, Nina Svae Johansen, Sven Christer Magnusson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Bsc og MSc i PV/GM, B-LING, M- LA. 
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Herbologi: Ugras, definisjon, formering, spredning, skade, klassifisering på biologisk og økologisk grunnlag, forekomst i Norge av de viktigste arter. Entomologi: Viktige skadedyr i grøntanlegg, identifisering, spredning. Plantepatologi: Årsaker til plantesjukdommer, diagnose, forskrifter om farlige skadegjørere, spredningsveier. Skadegjørerbekjemping: Prinsipper, betingelser og virkninger av forebyggende og direkte tiltak. Sidevirkninger av planteverntiltak. Bekjemping av skadegjørere i ulike situasjoner, løsning av praktiske plantevernproblemer i grøntanlegg.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

  • Kunnskap tilstrekkelig for å lede og drive vedlikehold og tiltak mot skadegjørere innen grøntanlegg.
  • Studenten skal kjenne de biologiske og økologiske egenskapene til de viktigste skadegjørerne (sjukdommer, skadedyr og ugras) i grøntanlegg, det prinsipielle grunnlaget for bekjempingstiltak, og kunne velge relevante tiltak.
  • Kjenne biologiske og økologiske egenskaper hos de viktigste skadegjørerne i grøntanlegg.

Ferdigheter:

  • Studenten skal kunne lage bekjempelsesstrategier for skadegjørere ved etablering og vedlikehold av grøntanlegg.
  • Studenten skal kunne velge plantevernstrategier som er i tråd med generelle holdninger, lovverk etc. for plantevern, med vekt på offentlige grøntanlegg.

Generell kompetanse

  • På en selvstendig måte kunne generalisere kunnskap og ferdigheter på gjennomgåtte skadegjørere (pensumarter) som utgangspunkt for å finne løsninger også for andre plantevernutfordringer.
Læringsaktiviteter:
Undervisninga vil bli gjennomført som forelesninger, demonstrasjoner, øvinger, gruppearbeid og seminar.
Læringsstøtte:
Canvas 
Pensum:
Utlevert materiale, stensiler etc.
Obligatorisk aktivitet:

Øvinger, seminarer, innlevert og godkjent herbarium.

Det vil være flere timer hvor det er kombinasjoner av øving, gruppearbeid og forelesninger. På disse timene er det også obligatorisk oppmøte. 

Vurderingsordning:
Tre timer skriftlig eksamen teller 50% av karakteren og oppgaver (herbarium, øvelsesjournal, "casestudium" og parkvandringsrapport) teller 50%. Alle deler (eksamen og oppgaver) og fagområder (ugras, sjukdommer og skadedyr) må være bestått.
Sensor:
Ekstern sensor blir brukt både ved utformingen og evaluering av eksamen.
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Overlapping med PLV200 (tidligere PLV220, PLV230, PLV240) studiepoengreduksjon 5 stp.
Undervisningstid:
Forelesninger: 55 timer. Gruppeoppgave/case-studier 20. Øvinger i veksthus/lab/felt: 35 timer. Seminar: 10 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer