PJH240 Grønnsaker og potet

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Anne-Berit Wold

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Vårparallell, Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Kurset legger vekt på vekst og utvikling hos potet og utvalgte grønnsaker. Produksjon av utplantingsplanter og planlegging av dyrkingsfelter. Effekt av plantetetthet og gjødsling på kvalitet og avling. Betydningen av vekstskifte. Økologisk dyrking vil også bli belyst. Kvalitetsegenskaper og hvilke faktorer som påviker kvalitet gjennom lagring og håndtering er også emner som blir belyst, samt ulike fysiologiske reaksjoner i tiden etter høsting, som respirasjon, transpirasjon, virkning av temperatur, luftsammensetning og etylen.

Dette lærer du

Kunnskap:

 • Ha kunnskap om fysiologien til ulike typer grønnsaker, og hvordan de reagerer på klima og kulturtiltak
 • Ha kunnskap om dyrking, planlegging og planting
 • Ha kunnskap om produktkvalitet i felt, og hvordan denne ivaretas etter høsting gjennom lagring og håndtering.

Ferdigheter:

 • Kunne etablere, ivareta og videreutvikle produksjon av grønnsaker
 • Kunne veilede og komme med anbefalinger til kommersielle dyrkere

Generell kompetanse:

 • Kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å fremskaffe og videreutvikle ny kunnskap innen fagområdet
 • Kunne kommunisere om faglige problemstillinger og drøfte mulige løsninger med spesialister på fagområdet
 • Forelesninger, utferder, øvelser og studentpresentasjoner.
 • Canvas
 • Lærebøker, vitenskapelige artikler og utlevert materiale.
 • Skriftlig eksamen i vårparallellen teller 100%

  Skriftlig eksamen hjemme Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • En ekstern sensor blir brukt for å evaluere eksamensbesvarelser.
 • Studentpresentasjoner, utferder og øvelser.
 • Emnet gis årlig.
 • 4 undervisningstimer per uke.
 • B-PV, M-PV
 • Realfag