JORD231 Gjødslingsplanlegging og presisjonsjordbruk

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Tore Krogstad

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:16. Se merknad.

Frekvens:År med oddetall fra 2023. Emnet gis neste gang i 2025.

Forventet arbeidsmengde:Anslått arbeidsmengde 125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.

Om dette emnet

Emnet omfatter forelesninger og øvelser. Gjødsling til de vanligste jordbruksvekstene (korn, fôrvekster, grønnsaker, potet) og faktorer som påvirker dette gjennomgås samt miljøvurderinger knyttet opp mot gjødsling. Gjødslingsplanlegging manuelt og på data og modeller til grunn for dette gjennomgås i teori og i praktiske øvelser.

Dette lærer du

Studentene skal kunne:

Kunnskap Forklare gjødselbehovet til de viktigste kulturplantene.

Forklare prosessene og modellene som ligger til grunn for beregningene bak gjødslingsplanene.

Analysere behov for næringstilførsel med ulike gjødsel- og kalkslag med basis i vekst, naturforhold og jordanalyser.

Ferdighet Kunne lage gjødslingsplaner både manuelt og ved hjelp av dataprogrammer.

Generell kompetanse Skal kunne argumentere for betydningen av gjødselplanlegging i forhold til plantevekst og miljø

 • Emnet gis som forelesninger, øvelser i manuell gjødslingsplanlegging og gjødslingsplanlegging med bruk av dataprogrammet Skifteplan og eventuelt andre nye programmer.
 • Organisert undervisning (forelesning og øvelser) planlegges i hovedsak i tidspunktet 9-15. Egne øvinger utover denne tid støttes ved at lærer er tilgjengelig for spørsmål og veiledning i normal arbeidstid.
 • JORD230 Jord som vekstmedium.
 • Mappervurdering:

  • Obligatoriske øvelser og framlegg i klassen teller 40%.
  • Semesteroppgave teller 60%.

  Begge deler må være bestått for å bestå emnet.

  Karakterregel: Bestått / Ikke bestått.  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor brukes for godkjenning av kursopplegg. Evaluering av øvelser og gruppeoppgave gjøres av faglærer.
 • Øvinger på gjødslingsplanlegging på utdelte oppgaver og framlegg i klassen.
 • Egne søknadsfrister for emner med antallsbegrensning. Studenter som ønsker plass i emnet må søke opptak i Studentweb senest 1. desember. Etter det blir plassene i emnet fordelt.
 • Ca 20 t forelesninger, ca. 20 t øvinger, ca 10 t presentasjoner av øvingsarbeid.
 • Det er ingen overlapping med andre emner ved NMBU.
 • GSK