BOT200 Plantefysiologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Jorunn Elisabeth Olsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk, engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Kurset tar for seg hvordan planter fungerer med hensyn på metabolisme og regulering av vekst og utvikling samt effekter av miljø- og klimaforhold i denne sammenheng. Fagfeltets eksperimentelle natur understrekes ved at studentene selv arbeider med laboratorieeksperimenter knyttet til kursets temaområder og ved arbeid med rapporter fra eksperimentene.

Dette lærer du

Kunnskap:

Kurset gir kunnskap og forståelse av planters bygning og funksjon på ulike utviklingsstadier. Kurset gir også kunnskap om plantenes responser på klima- og miljøfaktorer og hvordan disse påvirker plantenes metabolisme og vekstregulerende mekanismer.

Ferdigheter:

Studentene får trening i å gjennomføre praktiske eksperimenter som innbefatter både vekstforsøk og utvalgte analyser i laboratoriet. Studentene får også trening i å presentere og diskutere eksperimentelle resultater og øvelse i bruk av begreper og metoder og samarbeid i grupper.

Generell kompetanse:

Studentene skal oppnå kunnskap om sentrale temaer innen plantefysiologien, både planters generelle metabolisme og hvordan indre og ytre faktorer regulerer planters vekst og utvikling.

 • Kurset innbefatter forelesninger med tilknyttede øvingsoppgaver som forutsetter egeninnsats fra studentene. Kurset innbefatter også studentaktivt arbeid med obligatoriske laboratorieøvinger med tilhørende rapportskriving.
 • Det gis diskusjons-/repetisjonstimer. Laboratorielærere retter labrapporter og gir tilbakemeldinger. Det er også utarbeidet øvingsoppgaver til de ulike temaene i kurset.
 • .L. Taiz. I. M. Møller, A. S. Murphy, E. Zeiger. 2023. Plant Physiology and Development. 7th edition. (Selected chapters).
 • BOT130, KJM100.
 • Skriftlig eksamen på campus 3 timer i eksamensperioden, A-F. Skriftlig eksamen teller 100%.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Sensor bidrar med utforming av eksamensoppgavene og sensur av disse.
 • Godkjent laboratoriekurs (forutsetter godkjent deltakelse og godkjente rapporter).
 • For at labkurset skal kunne planlegges best mulig, er det viktig at studentene oppfordres til å melde seg på kurset så tidlig som mulig.
 • Forelesninger: 26 timer. Laboratoriekurs: 30 timer. Det gis også eksamensforberedende diskusjons/repetisjonstimer.
 • Realfag