Course code BOT200

BOT200 Plantefysiologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Jorunn Elisabeth Olsen
Medvirkende: Linda Ripel, Payel Bhattacharjee
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Emnets innhold:
Kurset tar for seg regulering av metabolisme og vekst og utvikling hos planter og effekter av miljø- og klimaforhold i denne sammenheng. Fagfeltets eksperimentelle natur understrekes ved at studentene arbeider med laboratorieeksperimenter knyttet til kursets temaområder og ved arbeid med rapporter fra eksperimentene.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Kurset gir kunnskap og forståelse av planters bygning og funksjon på ulike utviklingsstadier. Kurset gir også kunnskap om plantenes responser på klima- og miljøfaktorer og hvordan disse påvirker plantenes metabolisme og vekstregulerende mekanismer.

Ferdigheter:

Studentene får trening i å gjennomføre praktiske eksperimenter som innbefatter både vekstforsøk og utvalgte analyser i laboratoriet. Studentene får også trening i å presentere og diskutere eksperimentelle resultater og øvelse i bruk av begreper og metoder og samarbeid i grupper.

Generell kompetanse: 

Studentene skal oppnå kunnskap om sentrale temaer innen plantefysiologien, både planters generelle metabolisme og hvordan indre og ytre faktorer regulerer planters vekst og utvikling.

Læringsaktiviteter:
Kurset innbefatter forelesninger med tilknyttede øvingsoppgaver som forutsetter egeninnsats fra studentene. Kurset innbefatter også arbeid med laboratorieøvinger med tilhørende rapportskriving. 
Læringsstøtte:
Det gis diskusjons-/repetisjonstimer.
Pensum:
Taiz L., Zeiger E., Møller I.M., Murphy A. 2015.Plant Physiology. Sixth Edition. Sinauer Associates.
Forutsatte forkunnskaper:
BOT130, KJM100.
Anbefalte forkunnskaper:
KJB200/kunnskaper i biokjemi
Obligatorisk aktivitet:
Godkjent laboratoriekurs med godkjent deltakelse og godkjente rapporter.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen teller 100%.
Sensor:
Sensor brukes på skriftlig eksamen.
Merknader:
De gjeldende smittevernreglene begrenser antall personer som kan være til stede i undervisningsrommene samtidig. Dette vil spesielt kunne begrense laboratorieundervisningen. For å kunne planlegge best mulig, oppfordres det sterkt til at du melder deg på kurset så tidlig som mulig.
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 26 timer. Laboratoriekurs: 30 timer. Det gis også eksamensforberedende diskusjons/repetisjonstimer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått