Course code MATH007

MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Geir Bogfjellmo, Martin Seland Ansnes
Medvirkende: Bjørn Fredrik Nielsen, Arkadi Ponossov, John Andreas Wyller
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Augustblokk
Første gang: Studieår 2016-2017
Emnets innhold:

Repetisjon av grunnleggende matematikk fra grunnskole og VG1.

 • Grunnleggende algebra
 • Lineære, parabel- og hyperbelfunksjoner
 • Enkle likninger og ulikheter
 • Trigonometri
 • Trigonometriske, eksponential og logaritmefunksjoner
 • Derivasjon og enkel integrasjon

Algebra: Særlig vekt på grunneleggende algebra med tall og bokstaver, brøkregning og de tre kvadratsetningene. 

Prosentregning: Særlig vekt på anvendelser knyttet til endringer i pris, populasjonsvekst og renteberegning.

Geometri: Vekt på arealberegninger, begreper knyttet til enkel geometri i planet og solid forståelse av Pytagoras setning. 

Likninger: Vekt på løsning av likninger med én ukjent og likningssystemer med to ukjente. 

Funksjoner: Spesiell vekt på god forståelse av lineære og kvadratiske funksjoner.

Undervisningen er et kollokviebasert selvstudium med veiledning.

Læringsutbytte:

Studenten skal

 • beherske grunnleggende matematikk fra grunnskole og VG1
 • beherske problemløsningsteknikk og oppgaveføring
 • beherske praktisk løsning av hverdagslige problemstillinger knyttet til tid, avstander, arealer, resursutnyttelse og personlig økonomi.
 • kunne lære seg matematikk ved hjelp av faglitteratur og god studieteknikk
 • ha selvtillit i møtet med MATH100 eller MATH111
 • ha etablert et samarbeid med kollokviepartnere som kan fortsette videre i arbeidet med MATH100 eller MATH111
Læringsaktiviteter:
 • Kollokvering
 • Selvstudium
 • Veiledning
 • Enkelte temaforelesninger
Læringsstøtte:
Daglig faglig veiledning. Aktiv bruk av læringsplattform.
Pensum:

Oldervoll &al: Sinus. Forkurs i matematikk, grunnbok. CappelenDamm 2016

Annet læringsmateriale og oppgaver som distribueres på kurset.

Forutsatte forkunnskaper:
ingen
Obligatorisk aktivitet:
Diagnostisk test og plasseringstest
Vurderingsordning:
Ingen eksamen
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
50 timer
Undervisningstid:

Kollokviebaserte selvstudier med veiledning:

Hverdager kl 15-20 Helgedager 08-20

Eksamensdetaljer: :