PLV200 Sykdommer, skadedyr og ugras i jord- og hagebruk

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Lene Sigsgaard

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:24

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:375 timer. Juniblokk: 110 timer Augustblokk: 40 timer Høstparallell: 225 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka, augustblokka og høstparallellen.

Om dette emnet

Symptomer, tegn, påvisning og identifikajon av de viktigste plantesjukdommer (sopp, bakterier, virus), skadedyr (nematoder, insekter, midd og snegler) samt ulike typer ugras, blir gjennomgått i forelesninger, demonstrasjoner, øvinger og feltvandringer. Studentene vil få kunnskap om skadegjørernes livssyklus og levevis gjennom forelesninger, oppgaver, øvinger og selvstudium. Prinsipper og metoder for bekjempelse av skadegjørerne vil bli undervist med vekt på strategier for tiltak som er bærekraftige.

Dette lærer du

Kunnskaper: - Skal kunne diagnostisere de viktigste skadegjørerne (sjukdommer, skadedyr og ugras) hos kulturplanter.

- Skal forstå hvordan de viktigste skadegjørere på kulturplanter overlever og spres (livssyklus).

- Skal kjenne de viktigste strategier og tiltak for bekjempelse av planteskadegjørere.

Ferdigheter: - Skal kunne beherske relevant fagterminologi.

- Skal kunne vurdere ulike tiltak mot plantesjukdommer, skadedyr og ugras, og velge optimal strategi og metode for bekjempelse.

- Skal kunne formidle begrunnede råd om tiltak.

Generell kompetanse: - Skal kunne finne og tilegne seg nytt fagstoff, og holde seg oppdatert på fagområdet.

 • Forelesninger, demonstrasjoner, oppgaver, laboratorieøvinger og feltvandringer. Selvstudium. Underveisprøver, som for eksempel diagnostisering av skadegjørere.
 • Via Canvas. Direkte kontakt med lærere, men avtale av tid på forhånd via e-post anbefales.
 • Tronsmo, A.M., Collinge, D.B., Djurle, A., Munk, L., Yuen, J., Tronsmo, A. (2020) Plant Pathology and Plant Diseases. CABI International.

  Streibig, J.C., Andreasen, C. (2009): Weed Science. Compendium. KU-Life. SL books.

  Emden, H. F. van (2013) Handbook of Agricultural Entomology. Wiley. 312 p.

  Brandsæter, L.O. et al (2006) Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk vol 1-4. (pdf)

  Tilleggspensum blir kunngjort på Canvas

 • Kjemi (KJM100), Botanikk (BOT100), Grunnleggende plantefysiologi (BOT130), Mikrobiologi (BIO130) og Genetikk (BIO120).
 • Avsluttende skriftlig eksamen teller 100%.

 • Ekstern sensor brukes til eksamen.
 • Alle oppgaver er avlevert og godkjent (bestått/ ikke bestått)

  Deltagelse på feltkurs og øvinger/gruppearbeid.

  Minst 75% oppmøte

 • Forelesninger og demonstrasjoner ca 60 timer. Lab øvinger ca 30 timer. Feltvandring med etterarbeid ca 60 timer (juniblokk + augustblokk)
 • B-PV
 • Overlapping med 5 stp på PLV 210
 • Realfag