PHG213 Landskapsplanter - Egenskaper og bruk

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Sally O'Halloran

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:70

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:375 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Kurset starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, og juniblokka.

Om dette emnet

Dette emnet introduserer deg til planter som brukes av landskapsarkitekter og -ingeniører i urbane og rurale landskap og hvordan disse kan brukes til å utvikle effektive plantedesign. Du vil bli kjent med; en grunnleggende palett av planter brukt i norsk grønt; deres botaniske navn; plantenes visuelle egenskaper; og sentrale estetiske, funksjonelle og økologiske prinsipper som ligger til grunn for plantedesign. I løpet av studieåret vil du lære hvordan du identifiserer og vurderer planting i tre sjikt som starter med urtelaget, over til busk og høye gress og til slutt tresjiktet.

Dette lærer du

Kunnskap

Viser kunnskap om plantesystematikk og nomenklatur •

Viser kjennskap til en grunnleggende palett av planter for bruk i design, inkludert deres botaniske navn, visuelle egenskaper og bruksegenskaper •

Demonstrere forståelse for verdien av planter for å skape landskapsrom

Ferdigheter og generell kompetanse •

Kan dentifisere nøkkelplanter som brukes i norske grøntområder •

Kan bruke forståelse av planter til å velge rett vekst på rett sted og miljøforhold i faktiske plantedesign kan gjennomføre en plantedesignjournal som viser gjennomførte undersøkelser og kritisk evaluering av plantebruken over flere sesonger.

 • Emnet undervises primært gjennom en forelesningsrekke, omvisninger i NMBU-parken, workshops og et stedsbesøk. Forelesningsrekken gir det teoretiske rammeverket for å forstå prinsippene for plantedesign med fokus på planteegenskaper og bruk. Forelesningene vil også gi bakgrunnsinformasjon og forslag til videre lesning. Workshops oppmuntrer til en mer studentstyrt tilnærming og oppmuntrer til aktiv deltakelse. NMBU-parkomvisninger tar sikte på å utvikle identifiseringsferdigheter, illustrere plantevalg under spesifikke planteforhold og kritisk vurdere plantebruk over flere sesonger. Utvikling av plantedesignjournalen støttes gjennom workshops, rettet lesing og gruppeveiledninger (akademisk veiledning). Du forventes å jobbe både selvstendig og i grupper, for å konsolidere kunnskap og ferdigheter utviklet i forelesninger, workshops og plantevandringer gjennom veiledet uavhengig studie.
 • Studentlæring vil bli støttet gjennom en kombinasjon av direkte kontakt med lærere og nettressurser på Canvas. Formativ tilbakemelding vil bli gitt i gruppeveiledninger gjennom året for å sikre at studentene kommer videre med vurderingen. Det vil være tilgang til kursansvarlig i kontortiden. Kommunikasjon mellom planlagt undervisning vil skje via Canvas.
 • For hjelp til identifisering er NMBUd park / plantessamling digitalisert og finnes på nmbu.gardenexplorer.org. Det er også et bildearkiv på NMBUs nettsider. Eller det finnes en papirkopi tilgjengelig i bokhandelen på campus: Hansen, O.B. (2012). Trær og busker i Universitetsparken - Kart og inventar. Anbefalt tilleggslitteratur vil bli gitt på Canvas.
 • Mappevurdering

  Evalueringen består av 3 prøver som vurderes med bestått-ikke bestått og 2 oppgaver som vurderes med karakterene A - F.

  - Individuell planteidentifikasjonstest på planter for sensommerinteresse. På Canvas. Flervalg. 30 minutter. I høstparallellen.

  - Individuell planteidentifikasjonstest på planter for høst- og vinterinteresse. På Canvas. Flervalg. 1 time. I høstparallellen.

  Individuell planteidentifikasjonstest på planter for vår- og forsommerinteresse. På canvas.. Flervalg. 30 minutter. I juniblokken.

  - Gruppeoppgave med tittelen The Planting Design Journal sammensatt av 3 evalueringer av ulike plantinger. Alle 3 levert inn som én mappe på Canvas.i januar.

  Individuell presentasjon med tittelen A Planting Through the Seasons sammensatt av en evaluering av 1 planting over flere sesonger. Powerpoint presentasjon. I juniblokken.

 • En intern sensor vil godkjenne vurderingsordningene for emnet. Ekstern sensor deltar i evalueringen av gruppeoppgavene.
 • Vinterdendrology - workshop
 • Emnet undervises i hovedsak på engelsk og ved tvil i beskrivelsen er det engelsk tekst som gjelder.
 • Augustblokk: Forelesninger, og guidede plantevandringer ca. 18 timer. Workshops 6 timer. Besøk på nettstedet 6 timer. Høstparallell: foredrag og guidede plantevandringer ca. 40 timer. 1 time faglig veiledning. Workshops 6 timer. Juniblokk: Foredrag, presentasjoner og guidede plantevandringer ca. 18 timer. 30 min veiledning.
 • B-LI, M-LA, B-PV M-PV som har emnet obligatorisk.
 • Bokstavkarakterer
 • GSK