Course code PHG213

PHG213 Landskapsplanter - identifikasjon og egenskaper

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Eva Vike
Medvirkende: Ellen Marianne Zakariassen, Ole Billing Hansen
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
80
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, juniblokka.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: B-PV; B-LI, M-LA, M-PV
Emnets innhold:
 Del 1. Identifikasjon av sommerblomster, plengras og sensommerblomstrende stauder. Avsluttes med skriftlig prøve vurdert med oppnådd poengsum. Del 2. Vinterdendrologi, identifikasjon av barplanter og alltidgrønne lignoser. Avsluttes med skriftlig prøve vurdert med oppnådd poengsum. Del 3. Identifikasjon av bladfellende trær og busker. Avsluttes med skriftlig prøve vurdert med oppnådd poengsum. Del 4. Identifikasjon av vår- og forsommerblomstrende stauder. Avsluttes med skriftlig prøve vurdert med oppnådd poengsum. Del 5. Fem obligatoriske gruppeoppgaver om landskapsplantenes egenskaper.
Læringsutbytte:

Kunnskap Studenten skal ha kunnskap om plantesystematikk og -nomenklatur som grunnlag for å kunne identifisere de viktigste viltvoksende og innførte landskapsplantene i norske grøntanlegg: ca. 295 slag trær og busker, samt bruk av nøkler basert på karaktertrekk for identifikasjon i vintertilstand, og identifikasjon av ca. 200 slag urter. I tillegg kommer kunnskap om landskapsplantenes egenskaper.

Ferdigheter og generell kompetanse Studenten skal ha grunnlag for å vurdere plantematerialets økologiske og miljømessige egnethet i ulike typer grøntanlegg basert på kunnskap om plantenes egenskaper. Studenten skal kunne vurdere bruken av viltvoksende og fremmede arter ut ifra risiko og spredningsevne under ulike klima- og miljøbetingelser.

Læringsaktiviteter:
Emnet består for en stor del av forelesninger om identifikasjon av og egenskapene til landskapsplanter basert på innhentet plantemateriale og plantesamlingene i NMBU-parken/landskapslaboratoriet. I tillegg gjennomføres de obligatoriske oppgavene om plantenes egenskaper og bruk i grupper. Eget kurs i vinterdendrologi er delvis organisert selvstudium.
Læringsstøtte:
Bruk av Canvas. Bildearkiv på NMBUs hjemmeside. Hele tiden tilgang til levende plantematerialet i NMBU-parken og planteskolen/Landskapslaboratoriet. Parkutforsker (nmbu.gardenexplorer.org) - digitalt kart over universitetsparken.   Hansen, O.B. (2012). Trær og busker i universitetsparken - Kart og planteliste. Boksmia. Organisert veiledning på gruppeoppgavene.
Pensum:
Pensumlister for lignoser, stauder, sommerblomster og plengras finnes på Canvas.  Undervisningsmateriale om landskapsplantene og deres egenskaper på Canvas. Sandved, M., Andersson, J. og Batta, J. (1998). Vinterdendrologi. - trær og busker om vinteren. 
Anbefalte forkunnskaper:
PHG113, BOT100 eller tilsvarende.
Vurderingsordning:

Mappevurdering.

Evalueringen består av:

  • Individuell skriftlig prøve i identifikasjon av sommerblomster, plengras og sensommerblomstrende stauder (2/10); 1 t og 30 min varighet. I begynnelsen av høstparallellen.
  • Individuell skriftlig delprøve i vinterdendrologi og identifikasjon av barplanter og alltidgrønne lignoser (2/10); 2 t og 30 min varighet. I eksamensperioden i januarblokka.
  • Individuell skriftlig delprøve i identifikasjon av bladfellende trær og busker (3/10); 2 timers varighet. I løpet av juniblokka
  • Individuell skriftlig delprøve i identifikasjon av vår- og forsommerblomstrende stauder (1/10); 50 min varighet. I løpet av juniblokka.
  • 5 gruppeoppgaver om landskapsplantenes egenskaper og bruk leveres og evalueres (2/10). 4 oppgaver i høstsemesteret. En av oppgavene i januarblokka.

Alle delprøver og gruppeoppgavene må være bestått. A-F

Sensor:
Ekstern sensor skal godkjenne vurderingsopplegget for emnet. I tillegg vil ekstern sensor delta på vurdering av gruppeoppgavene
Normert arbeidsmengde:

375 timer 

Forelesninger: ca. 92 t. Øvinger: ca. 8 t. Egeninnsats: Gruppeoppgaver: ca. 70t. Sjølstudier: ca. 205 t.

Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Augustblokk og høstparallell: ca. 62 timer forelesning. 2 timer veiledning. Januarblokk: ca. 12 timer forelesning og 6 timer øvelser i vinterdendrologi. Juniblokk: ca. 18 timer forelesning.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: A - E / Ikke bestått