Detaljer om emnet PHG213

PHG213 Landskapsplanter - identifikasjon og egenskaper

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2018 .

Emneansvarlige: Eva Vike
Medvirkende: Ellen Marianne Zakariassen, John Andersson, Ole Billing Hansen
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
80
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, juniblokka.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: B-PV; B-LI, M-LA, M-PV
Emnets innhold:
Del 1. Mappeevaluering med åtte obligatoriske oppgaver, der tre oppgaver leveres og vurderes med oppnådd poengsum. Del 2. Identifikasjon av sommerblomster, plengras og høstblomstrende stauder. Avsluttes med skriftlig prøve vurdert med oppnådd poengsum. Del 3. Vinterdendrologi og barplanter. Avsluttes med skriftlig prøve vurdert med oppnådd poengsum. Del 4. Identifikasjon av breiblada trær og busker. Avsluttes med skriftlig prøve vurdert med oppnådd poengsum. Del 5. Identifikasjon av vår- og forsommerblomstrende stauder. Avsluttes med skriftlig prøve vurdert med oppnådd poengsum.
Læringsutbytte:

Kunnskap Studenten skal ha kunnskap om plantesystematikk og -nomenklatur som grunnlag for identifikasjon av de viktigste landskapsplantene i norske grøntanlegg: ca. 380 slag treaktige landskapsplanter inkl. bruk av nøkler for identifikasjon i vintertilstand, identifikasjon av ca. 220 slag urter, samt kunnskaper om egenskapene til disse landskapsplantene.

Ferdigheter og generell kompetanse Studenten skal ha  grunnlag for å nytte plantematerialet på en fagmessig riktig måte basert på kunnskap om plantenes egenskaper. Studenten skal ha forståelse for betydningen av klima- og miljøriktig bruk av landskapsplanter.

Læringsaktiviteter:
Emnet består for en stor del av forelesninger om identifikasjon av og egenskapene til landskapsplanter basert på innhentet plantemateriale og plantesamlingene i NMBU-parken. I tillegg gjennomføres de obligatoriske oppgavene i grupper. Eget kurs i vinterdendrologi er delvis selvstudium.
Læringsstøtte:
Bruk av Canvas. Bildearkiv på intranettet. Hele tiden tilgang til levende plantematerialet i NMBU-parken og planteskolen. Parkutforsker (nmbu.gardenexplorer.org) - digitalt kart over universitetsparken.   Hansen, O.B. (2012). Trær og busker i universitetsparken - Kart og planteliste. Landbruksbokhandelen. Undervisningsmateriale om sommerblomster i Canvas.
Pensum:
Pensumlister for lignoser, stauder og sommerblomster finnes på Canvas. Undervisningsmateriale om sommerblomster og plengras på Canvas. Undervisningsmateriale om plantenes egenskaper på Canvas. Sandved, M., Andersson, J. og Batta, J. (1998). Vinterdendrologi. - trær og busker om vinteren. Landbruksforlaget. Tønsberg, T. (2015). Stauder for norske forhold. Cappelen Damm. Alternativ: Langeland, K.(2009). Stauder i norske hager. Tun forlag. Hansen, O.B. (2008). Landskapsplanter. Kompendium. Boksmia, Ås 2.utg.
Anbefalte forkunnskaper:
PHG113, BOT100 eller tilsvarende.
Vurderingsordning:
Evalueringen består av: - individuell skriftlig prøve i sommerblomster, plengras og høstblomstrende stauder (2/10); 1 t og 30 min varighet. - individuell skriftlig delprøve i vinterdendrologi og barplanter (2/10); 2 t og 30 min varighet. - individuell skriftlig delprøve i breiblada trær og busker (3/10); 2 timers varighet. - individuell skriftlig delprøve i vår- og forsommerblomstrende stauder (1/10); 1 t og 10 min varighet. Mappeevaluering der 3 av 8 gruppeoppgaver leveres og evalueres (2/10). Alle delprøver og mappeevalueringen må være bestått.
Sensor:
Ekstern sensor skal godkjenne vurderingsopplegget for emnet. I tillegg vil ekstern sensor delta på mappeevalueringen.
Merknader:
Tidspunkt for undervisning er periodene augustblokk, høstparallell, januarblokk og juniblokk.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: ca. 100 t. Øvinger: ca. 15 t. Egeninnsats: Gruppeoppgaver/mappeevaluering: ca. 85 t Sjølstudier: ca. 250 t.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Augustblokk og høstparallell: ca. 70 timer forelesning. Januarblokk: ca. 10 timer forelesning og 10 timer øvelser i vinterdendrologi. Juniblokk: ca. 20 timer forelesning.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått