Årsstudium
Heltid
Ettårig grunnstudium

Mangler du realfag fra videregående, men drømmer om å studere realfag? Her får du den kompetansen du trenger slik at du kan søke opptak til utdanninger som krever realfag.

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

50

Poenggrenser:

51,6/ 53,5

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse

 • Generell informasjon om opptak ved NMBU kan du finne her: www.nmbu.no/studier/studietilbud/opptak

  For opptak til ettårig grunnstudium kreves generell studiekompetanse fra videregående skole.

Bilde av student på plantelab
Bilde av studenter i felt ved Syverudbekken
Bilde av stipendiat på lab

Realfag fra videregående skole er nøkkelen til mange spennende utdanninger, som medisin, veterinær, tannlege og ingeniørvitenskap. Dersom du mangler dette, kan ettårig grunnstudium være løsningen.

NB: Dette studiet vil ikke påvirke fagene eller karakterene du allerede gjennomført på videregående skole. 

I løpet av ett studieår tar du tilstrekkelig med realfag til å dekke opptakskravene fra videregående. Du kan deretter bruke disse til å søke opptak til høyere utdanning. Når du har bestått matematikk kan du søke på alle studier som har opptakskrav "REALFA". Tar du fysikk kan du søke på studier med opptakskrav "SIVING".

De fagene du ikke bruker til å søke opptak kan eventuelt brukes i videre utdanning. 

Karrieremuligheter

Gjennomført og bestått ettårig grunnstudium kvalifiserer for videre studier, også de som krever spesialkompetanse i realfag, forutsatt riktig valg av emner. Ved gjennomført 60 stp. årsstudium vil studenten være garantert plass påfølgende studieår på enkelte av NMBUs bachelorprogram dersom studenten oppfyller opptakskravene. Det er også mulig å søke overgang underveis til et av de andre studieprogram ved NMBU, forutsatt at det er ledig kapasitet ved studieprogrammet og at søkeren oppfyller opptakskravene til det aktuelle studieprogrammet.

 • En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og kompetanse, innen faget:

  Kunnskaper:

  Har et grunnlag innen matematikk, kjemi, fysikk eller biologi som dekker opptakskrav til naturvitenskapelige studieprogrammer.

  Ferdigheter:

  Kan utføre beregninger og løse problemer knyttet til emnene i dette programmet.

  Kompetanse:

  Har innsikt i sentrale realfaglige eller samfunnsfaglige emner.

 • Alle studentene på Ettårig grunnstudie skal utarbeide en egen utdanningsplan i samråd med studieveileder. Denne utdanningsplanen skal settes opp etter studentens forkunnskaper, læringsmål og interesser.

  Studiet består av totalt 60 studiepoeng (stp), som inkluderer 10 stp matematikk, 10 stp Examen philosophicum og resterende studiepoeng innen realfag, samfunnsfag og økonomi. Her velger du blant nesten alle NMBUs emner. Du kan for eksempel ta økonomi, organisasjonsteori, jus, arealplanlegging og grunnleggende emner innen biologi, geologi, naturforvaltning, skogforvaltning, plantevitenskap, miljø, naturressurser, husdyrfag og matvitenskap.

  For at studentene skal kunne følge undervisningen i realfagene gis det tilbud om forkurs i matematikk, kjemi og fysikk. Disse forkursene blir arrangert i regi av NMBU og er ikke studiepoenggivende. Som forkurs i matematikk tilbys MATH007 som intensivkurs i augustblokken med oppstart første undervisningsdag. Studenter som har manglende eller begrenset grunnlag i realfag fra videregående skole må regne med å legge inn mer enn normal innsats for å klare 60 studiepoeng i løpet av et år.

  For opptak til studier med realfagskrav vil realfagskravet i matematikk oppfylles ved å bestå MATH100 Brukerkurs i matematikk. Videre oppfylles realfagskravet i kjemi og fysikk ved å bestå hhv. KJM100 Generell kjemi og FYS100 Fysikk og natur.

  NB! Emnet MATH100 Brukerkurs i matematikk har som opptakskrav generell studiekompetanse. Forutsatte forkunnskaper er imidlertid Matematikk R1 fra videregående skole, eller forkurset ved NMBU, MATH007. Studenter som ikke har R1 eller tilsvarende matematikk fra videregående skole må ta forkurset MATH007 i august.

  Emner i matematikk og Examen philosophicum starter i september, med eksamen i desember. Emner i kjemi og fysikk starter i februar, og avsluttes i mai. Emnet i kjemi har langsgående deleksamener gjennom vårsemesteret, emnet i fysikk har eksamen i mai. Forkursene i kjemi og fysikk går i januar, og det er mulig for studentene å delta på begge forkursene.

  For å være garantert en plass ved NMBU etter endt grunnstudium, må studenten ha bestått 60 studiepoeng i løpet av grunnstudiet. Emner som ikke er en del av opptaksgrunnlaget til andre studieprogram, kan gå inn som en del av en bachelorgrad.

  Se ofte stilte spørsmål om Ettårig grunnstudium for mer informasjon.

  Du finner en oversikt over studieplanen her. 

   

  • For studiesøkende som ikke har valgt nødvendig fordypning i realfag på videregående skole, er dette studiet en inngangsport til videre naturvitenskaplige studier. I tillegg vil studiet inneholde grunnleggende kunnskaper i sentrale realfag og samfunnsfag som Examen philosophicum (Ex.phil), matematikk, kjemi, fysikk, biologi, økonomi med flere. Studiet vil dermed kunne rekruttere studenter til universitets- og høgskolestudier som krever realfagskompetanse, og gi studenter mulighet til å orientere seg innen flere fagfelt før de gjør et endelig valg av studieprogram.
  • Læringsaktivitetene i dette studiet vil variere ut ifra hvilke emner studentene velger. Generelt sett blir det ved NMBU benyttet forelesninger, kollokviegrupper, gruppeøvinger med hjelpelærer, laboratorieøvinger, feltkurs og seminarer. Undervisningen er lagt opp for å gi studentene forståelse for faget og noe øvelse i selvstendig arbeid. Studentene kan også delta på samlinger ca. 1 gang i måneden der man møter studieveileder, får studietips samt relevant studieinformasjon.
  • Studentene blir evaluert gjennom skriftlige eksamener, laboratorierapporter, mappevurderinger og semesteroppgaver. Andre evalueringsformer kan også være aktuelle, avhengig av hvilke emner studenten velger i tillegg til de obligatoriske emnene.

Studieveileder(e):

Marte Lise Lægreid

Marte Lise Lægreid

Rådgiver