PJH105 Urbant landbruk

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Siv Fagertun Remberg

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har undervisning/vurdering i januarblokk

Om dette emnet

Emnet tar for seg ulike trekk i urbant landbruk, med hovedvekt på planter. Fokus vil være på bruk av mat- og prydplanter i et slikt miljø, hvor plantevekst og -utvikling, biologisk mangfold, skjøtsel, jord, plantevern, forurensning, mikroklima, teknologi etc. er viktige deler. Kurset inneholder ulike forelesninger og gruppearbeid rundt tema knyttet til urbant landbruk, som planter og plantevekst, plantevern, vekstmedium, næring og trygg mat og urbant landbruk i et samfunnsperspektiv. Det vil være stor fokus på gruppearbeid i emnet, og studentene deles inn i grupper på tvers av studieprogram av emneansvarlig som er faste gjennom hele blokka. For hvert tema som blir forelest, gir hver av gruppene en presentasjon med tema gitt av foreleser. I tillegg skal alle gruppene lage en avsluttende presentasjon på et selvvalgt tema i slutten av blokken.

Det vil være ulike aktiviteter (eksterne aktører, utferd etc.) som vil variere fra år til år etter hva som er dagsaktuelt.

Dette lærer du

Kunnskap:

Kan beskrive og forklare betydningen av ikke-tradisjonell plantedyrking i urbane strøk og ellers steder hvor tradisjonell plantedyrking kan være en utfordring.

Kan beskrive metoder for ulike løsninger i urbane landbruksprosjekter.

Ferdigheter:

Kan anvende faglig kunnskap til å finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff innenfor fagområdet

Kan jobbe i tverrfaglige grupper med ulike problemstillinger

Kan presentere fagstoff og diskutere løsninger med andre på tvers av fagområder

Kan utføre praktiske prosjekt i samarbeid med andre

Generell kompetanse:

Beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer i emnet, og reflektere over ulike tema knyttet til urbant landbruk.

Kan utvikle relasjoner til studenter på tvers av fagområder og årskull for å skape et godt læringsmiljø

Kan bruke faglig kunnskap på tvers av fagområder i diskusjoner

Kan diskutere og komme fram til løsninger på problemstillinger knyttet til ulike prosjekter i urbant landbruk

 • Forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner, praktiske øvelser, utferd
 • Canvas, veiledning fra lærere i gruppearbeid og presentasjoner
 • Aktuelt pensum blir lagt ut på Canvas
 • Bestått/ikke-bestått.

  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Sensor er involvert i revidering og godkjenning av eksamensopplegg.
 • Første undervisningsdag er obligatorisk, samt deltagelse på forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner, praktisk arbeid og utferd(er).
 • For studenter som ønsker en fordypning i urbant landbruk, tilbys emnet PJH205 på 5 sp i vårparallellen hvor man kan skrive en semesteroppgave.
 • B-PV studieretning Urbant landbruk
 • GSK