Course code BOT130

BOT130 Grunnleggende plantefysiologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Jorunn Elisabeth Olsen
Medvirkende: Linda Ripel
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Emnets innhold:
Kurset innbefatter en del som tar for seg basal bygning og funksjon hos planter og en utviklingsfysiologisk del om planters responser på miljøfaktorer. Fagfeltets eksperimentelle natur belyses i praktiske laboratorieeksperimenter der studentene arbeider med tema fra de ulike kursdelene og får trening i rapportskriving.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Kurset gir innføring i planters oppbygning og grunnleggende kunnskaper om hvordan planter fungerer og påvirkes av miljøfaktorer.

Ferdigheter:

Studentene får trening i å gjennomføre praktiske eksperimenter og presentere og diskutere eksperimentelle resultater, anvende sentrale begreper og metoder og samarbeide i grupper.

Generell kompetanse: 

Studentene skal oppnå grunnleggende kunnskap om sentrale temaer innen plantefysiologien og forståelse av planters bygning og funksjon.

Læringsaktiviteter:
Kurset inneholder forelesninger og laboratoriearbeid med rapportskriving. Det er også utarbeidet øvingsoppgaver. Det gis repetisjons/diskusjonstimer.
Læringsstøtte:
Sentrale temaer tas opp i diskusjonstimer. 
Pensum:
Evert, Eichhorn 2013. Raven biology of plants. W.H. Freeman Palgrave Macmillan.
Anbefalte forkunnskaper:
KJM100.
Obligatorisk aktivitet:
Godkjent laboratoriekurs med godkjent deltakelse og godkjente rapporter.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen
Sensor:
Sensor bidrar med utforming av eksamensoppgaver og sensur av disse.
Merknader:
De gjeldende smittevernreglene begrenser antall personer som kan være til stede i undervisningsrommene samtidig. Dette vil spesielt kunne begrense laboratorieundervisningen. For å kunne planlegge best mulig, oppfordres det sterkt til at du melder deg på kurset så tidlig som mulig.
Normert arbeidsmengde:
Arbeid tilsvarende 125 timers innsats.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger: 26 timer. Laboratoriekurs: 12 timer. I tillegg holdes repetisjons/diskusjonstimer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått