BOT130 Grunnleggende plantefysiologi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Jorunn Elisabeth Olsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Arbeid tilsvarende 125 timers innsats.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Kurset innbefatter en del som tar for seg basal bygning og funksjon hos planter og en utviklingsfysiologisk del om planters responser på miljøfaktorer. Fagfeltets eksperimentelle natur belyses i praktiske laboratorieeksperimenter der studentene selv arbeider med tema fra de ulike kursdelene og får trening i rapportskriving.

Dette lærer du

Kunnskap:

Kurset gir innføring i planters oppbygning og grunnleggende kunnskaper om hvordan planter fungerer og påvirkes av miljøfaktorer.

Ferdigheter:

Studentene får trening i å gjennomføre praktiske eksperimenter og presentere og diskutere eksperimentelle resultater, anvende sentrale begreper og metoder og samarbeide i grupper.

Generell kompetanse:

Studentene skal oppnå grunnleggende kunnskap om sentrale temaer innen plantefysiologien og forståelse av planters bygning og funksjon.

 • Emnet inkluderer forelesninger og studentaktivt laboratoriearbeid med rapportskriving. Øvingsoppgaver innen sentrale tema er også tilgjengelig for selvstudium. Det tilbys repetisjons-/diskusjonstimer.
 • Lablærere gir tilbakemelding på labrapportene som studentene skriver fra laboratorieøvelsene. Sentrale temaer diskuteres i repetisjons/diskusjonstimer. Øvingsoppgaver til de ulike temaene i kurset er utarbeidet.
 • Evert, Eichhorn 2013. Raven biology of plants. W.H. Freeman Palgrave Macmillan.
 • Skriftlig campus-eksamen 3 timer i eksamensperioden, A-F. Skriftlig eksamen teller 100%.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Sensor bidrar med utforming av eksamensoppgavene og sensur av disse.
 • Godkjent laboratoriekurs (forutsetter godkjent deltakelse og godkjente rapporter).
 • For å kunne planlegge laboratoriekurset best mulig, er det viktig at studentene oppfordres sterkt til å melde seg på kurset så tidlig som mulig.
 • Forelesninger: 26 timer. Laboratoriekurs: 12 timer. I tillegg holdes repetisjons/diskusjonstimer.
 • GSK