Course code JORD230

JORD230 Jord som vekstmedium

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Trine Aulstad Sogn Tomasgaard
Medvirkende: Susanne Eich-Greatorex, Trond Børresen, Tore Krogstad, Mathieu Andre Maurice Lamande
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning og vurdering i augustblokka, samt i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Innhold: Jordfysikk: Jordas volumetriske forhold, jordstruktur, konsistens, vann i jord, luft i jord, jordtemperatur, jordpakking, erosjon og jordforbedring Bio-geo-kjemiske prosesser i jord: ionebytte, sorpsjon, utfelling, forvitring, redoksreaksjoner, mineralisering. Plantenes ernæring: Jordprøvetaking, tilgjengelighet av ulike plantenæringsstoffer i jord, næringsopptak, rotutvikling og rhizosfæren, mycorrhiza. Virkning av plantenæringsstoffer på plantenes vekst og kvalitet.
Læringsutbytte:
Studenten skal oppnå forståelse av fysiske og bio-geo-kjemiske egenskaper og prosesser i jord som har betydningen for tilgjengelighet av plantenæringsstoffer. Jordfysikk: Studenten skal  kunne beskrive og utføre beregninger av jordfysiske egenskaper og prosesser. Studenten skall forstå virkning av jordfysiske forhold på plantenes vekst og utvikling. Studenten skal få innsikt i hvordan organisk materiale, jordarbeiding, jordpakking og erosjon påvirker jordas fysiske egenskaper på kort og lang sikt. Jordkjemi og planteernæring: Studenten skal kunne prøveta jord for analysering av plantenæringsstoffer og kunne vurdere jordas variabilitet ut fra noen enkle jordkjemiske analyser. Studenten skal kunne beregne binding, frigjøring og tilgjengelighet av ulike stoffer i jord og kunne forstå omsetningen av næringsstoffer fra jord til plante. Dette innbefatter næringsstoffers frigjøring, tilgjengelighet og planteopptak. Studenten skal også i noen grad få forståelse av hvordan de ulike næringsstoffene inngår i plantenes metabolisme og dermed hvordan de påvirker plantenes vekst og kvalitet. Studenten skal også få praktisk erfaring med identifisering av plantenes symptomer på mangel av ulike næringsstoffer.
Læringsaktiviteter:
Strukturert arbeids- og undervisningstid: 40 t i augustblokk, 60 t i høstparallell. Obligatoriske aktiviteter: noen praktiske øvelser og innlevering av regneoppgaver.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
1.a.Hillel, D. 2008. Introduction to environmental soil physics, Elsevier 1.b.Kompenium: Børresen, T. 2004. Jordarbeiding. Kompendium for JORD220. 2.a.Havlin, J.L, Beaton, J. D., Tisdale, S. L., Nelson, W.L. (2014). Soil fertility and Fertilizers An introduction to nutrient management, 8th edition. Pearson Prentice Hall, ISBN 0-13-978-0-13-503373-9. 516 p. 2.b.Aasen, I. (1997). Mangelsjukdomar. Landbruksforlaget, Oslo. (Deles ut på forelesning) Støttelitteratur: (Studentene har bok fra tidligere, obligatorisk kurs, even. kopier av aktuelle sider blir gjort tilgjengelige) Brady, N.C. and Weil, R.R. (2002). The Nature and Properties of Soils. 13th edition. Prentice Hall, ISBN 0-13-016763-0. 960 p. Marschner, H. (1995). Mineral nutrition of higher plants. Academic Press. Utvalgte emner vil kopieres og gis ut på forelesningene. McBride, Murray (1994). Environmental chemistry of soils. Oxford University press. Event. annen aktuell lærebok i jordkjemi. Utvalgte emner vil kopieres og gis ut på forelesningene.
Forutsatte forkunnskaper:
JORD101, BOT130, KJM100, MATH100.
Obligatorisk aktivitet:
Tilstedeværelse i augustblokken, innlevering av regneoppgaver i høstparallellen, tilstedeværelse på praktisk øvelse i identifisering av mangelsymptomer, samt innlevering av en rapport etter denne øvelsen.
Vurderingsordning:

Samlet vurdering:

  • Rapport etter augustblokka teller 1/3 av karakteren.
  • Skriftlig eksamen (3,5 timer) teller 2/3 av karakteren.

Begge deler må være bestått for å bestå emnet. 

Karakterregel A-E / Ikke bestått.

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner innhold, opplegg , eksamensoppgaver og evaluerer avsluttende, skriftlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
375 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
10 STP mot JORD242, 5 STP mot JORD220 og 2 STP mot JORD221
Undervisningstid:
Strukturert arbeids- og undervisningstid: 40 t i augustblokk, 60 t i høstparallell
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: A - E / Ikke bestått