Detaljer om emnet JORD230

JORD230 Jord som vekstmedium

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Trine Aulstad Sogn Tomasgaard
Medvirkende: Susanne Eich-Greatorex, Trond Børresen, Tore Krogstad, Mathieu Andre Maurice Lamande
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning og vurdering i augustblokka, samt i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Innhold: Jordfysikk: Jordas volumetriske forhold, jordstruktur, konsistens, vann i jord, luft i jord, jordtemperatur, jordpakking, erosjon og jordforbedring Bio-geo-kjemiske prosesser i jord: ionebytte, sorpsjon, utfelling, forvitring, redoksreaksjoner, mineralisering. Plantenes ernæring: Jordprøvetaking, tilgjengelighet av ulike plantenæringsstoffer i jord, næringsopptak, rotutvikling og rhizosfæren, mycorrhiza. Virkning av plantenæringsstoffer på plantenes vekst og kvalitet.
Læringsutbytte:
Forstå fysiske og bio-geo-kjemiske egenskaper og prosesser i jord som har betydningen for tilgjengelighet av plantenæringsstoffer. Jordfysikk: Skal kunne beskrive og utføre beregninger av jordfysiske egenskaper og prosesser. Skal forstå virkning av jordfysiske forhold på plantenes vekst og utvikling. Skal ha innsikt i hvordan organisk materiale, jordarbeiding, jordpakking og erosjon påvirker jordas fysiske egenskaper på kort og lang sikt. Jordkjemi og planteernæring: Skal kunne prøveta jord for analysering av plantenæringsstoffer og kunne vurdere jordas variabilitet ut fra noen enkle jordkjemiske analyser. Skal kunne beregne binding, frigjøring og tilgjengelighet av ulike stoffer i jord og kunne forstå omsetningen av næringsstoffer fra jord til plante. Dette innbefatter næringsstoffers frigjøring, tilgjengelighet og planteopptak. Få forståelse av hvordan de ulike næringsstoffene inngår i plantenes metabolisme og dermed hvordan de påvirker plantenes vekst og kvalitet. Få praktisk erfaring med identifisering av plantenes symptomer på mangel av ulike næringsstoffer.
Læringsaktiviteter:
Strukturert arbeids- og undervisningstid: 40 t i augustblokk, 60 i høstparallell. Obligatoriske aktiviteter: noen praktiske øvelser og innlevering av regneoppgaver.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
1.a.Hillel, D. 2008. Introduction to environmental soil physics, Elsevier 1.b.Kompenium: Børresen, T. 2004. Jordarbeiding. Kompendium for JORD220. 2.a.Havlin, J.L, Beaton, J. D., Tisdale, S. L., Nelson, W.L. (2014). Soil fertility and Fertilizers An introduction to nutrient management, 8th edition. Pearson Prentice Hall, ISBN 0-13-978-0-13-503373-9. 516 p. 2.b.Aasen, I. (1997). Mangelsjukdomar. Landbruksforlaget, Oslo. (Deles ut på forelesning) Støttelitteratur: (Studentene har bok fra tidligere, obligatorisk kurs, even. kopier av aktuelle sider blir gjort tilgjengelige) Brady, N.C. and Weil, R.R. (2002). The Nature and Properties of Soils. 13th edition. Prentice Hall, ISBN 0-13-016763-0. 960 p. Marschner, H. (1995). Mineral nutrition of higher plants. Academic Press. Utvalgte emner vil kopieres og gis ut på forelesningene. McBride, Murray (1994). Environmental chemistry of soils. Oxford University press. Event. annen aktuell lærebok i jordkjemi. Utvalgte emner vil kopieres og gis ut på forelesningene.
Forutsatte forkunnskaper:
JORD101, BOT130, KJM100, MATH100.
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Noen praktiske øvelser, deleksamen etter augustblokka og innlevering av regneoppgaver
Vurderingsordning:
Rapport etter augustblokk gis karakter og teller 25% av karakteren. Skriftlig eksamen (3,5 timer) teller 75%. Karakterregel A-E / Ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner innhold, opplegg , eksamensoppgaver og evaluerer avsluttende, skriftlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
450 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
10 STP mot JORD242, 5 STP mot JORD220 og 2 STP mot JORD221
Undervisningstid:
Strukturert arbeids- og undervisningstid: 40 t i augustblokk, 60 t i høstparallell
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått