Course code PJH250

PJH250 Planteproduksjon i regulert klima

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Sissel Torre
Medvirkende: Aruppillai Suthaparan, Svein Andre Kolltveit, Ida Kristin Hagen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet fokuserer på sammenhengen mellom klimafaktorer og planters vekst og hvordan denne kunnskapen kan utnyttes for å optimalisere planteproduksjon i veksthus og andre regulerte produksjonssystemer som plantefabrikker og vertikal dyrking. Ulike kulturplanters respons på temperatur, lysklima, luftfuktighet og CO2 vil bli presentert og diskutert i forhold til produksjonsfaktorer som vekst, avling og kvalitet. I tillegg vil emnet omfatte veksthusteknologi, beskrivelser av dyrkingsmedier og gjødslingsstrategier for de vanligste kulturplantene i regulert klima. Studentene vil utføre kortvarige og lengre vekstforsøk, registrere ulike vekst- og kvalitetsparametere og skrive rapporter. Utferder til aktuelle bedrifter vil gi studentene innblikk i praktiske utfordringer i Norsk veksthusproduksjon.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Emnets målsetting er å gi studentene kunnskap om produksjonssystemer i regulert klima. Studentene skal oppnå forståelse for biologiske og tekniske utfordringer.

Ferdigheter

Etter endt emne skal studentene kunne beskrive produksjonen av ulike kulturer og vite hvordan ulike klimafaktorene virker inn. Studentene skal også kunne måle klimaparametere og forstå hva målenhetene betyr samt å tolke vekstresponser hos planter.

Generell kompetanse

Kurset skal gi trening i gjennomføring av praktiske eksperimenter, presentasjon og diskusjon av eksperimentelle resultater, anvendelse av begreper og metoder, og samarbeid i grupper.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, praktiske øvelser, muntlig presentasjon, utferder
Pensum:
Bok: Greenhouse horticulture (Stanghellini, van `t Ooster, Heuvelink). Forelesninger, forlesningsnotater og diverse artikler Støttelitteratur: Bævre - Gislerød: Plantedyrking i regulert klima. Landbruksforlaget, Pettersen - Aa: produksjon av blomstrende potteplanter. Landbruksforlaget.
Forutsatte forkunnskaper:
BOT130
Anbefalte forkunnskaper:
BOT200
Obligatorisk aktivitet:
Utferder, godkjent deltagelse og godkjente rapporter fra øvelsene, muntlig presentasjon
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3 timer)
Sensor:
Det benyttes ekstern sensor.
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Realfag
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriflig eksamen: Bokstavkarakterer