Master (5-årig)
Heltid
Sivilagronom plantevitenskap

Vil du bli sivilagronom i Plantevitenskap? Da har vi et utdanningsløp som etter gjennomført bachelor- og mastergrad i Plantevitenskap gjør deg spesielt egnet til stillinger innen landbruksnæringa.

Studiestart:

Høst

Opptakskrav:

Se detaljerte opptakskrav

  • Opptakskrav:

    Til bachelorstudiet: Generell studiekompetanse + realfagskrav.

    Til masterstudier: Bachelor i plantevitenskap med tilpassing til sivilagronom. Det kreves minimum C i snitt fra bacheloren.

Young wheat seedlings growing in a soil.
Folldal

Sivilagronom Plantevitenskap bygger på bachelor og masterutdanningen ved NMBU. (3 år + 2 år)

Som sivilagronom lærer du om prosessene som skjer i jord og planter og hvordan en gjennom dyrking kan styre vekst, utvikling og kvalitet, og du lærer å forstå hvordan klimaendringer påvirker plantevekst og hvordan bruk av bærekraftig dyrkingssystemer kan benyttes til å produsere mer mat.

For å oppnå tittelen Sivilagronom, søker du først til bachelorprogrammet i Plantevitenskap og senere til masterprogrammet i Plantevitenskap.

 

 

Tittelen oppnås når kravet til obligatoriske emner og fagkombinasjoner i bachelor- og mastergraden i Plantevitenskap er innfridd. Masteroppgavens innhold skal være rettet mot agronomi, og ha relevans for landbruk og/eller matproduksjon. 

Tittelen sivilagronom tildeles automatisk etter at kravene er oppfylt.

Karrieremuligheter

Når du er sivilagronom i Plantevitenskap er det et sterkt signal til arbeidsgivere innen norsk landbruk at du har en utdanning og kompetanse som er direkte tilpasset næringens behov.

Utdanningen gir stor faglig bredde og solid kompetanse om plantedyrking.

Du blir kvalifisert til stillinger innen rådgivning, forvaltning og organisasjoner innen landbrukssektoren. Graden kan kvalifisere til doktorgradsutdanning (PhD).

Studieveileder(e):

Cathrine Strømø

Seniorrådgiver