Studentintervjuer internship:
Plantevitenskap

Ola Sigurd Øygard Dale - NIBIO

Olav ser på eit Fusarium-isolat i mikroskop.
Ola ser på eit Fusarium-isolat i mikroskop. Foto: Jafar Razzaghian

Hvor hadde du internship?

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Hva studerte du da du tok internship?

Master i plantevitskap

Hvor lenge varte internshipet?

3 månadar, med 2 dagar i veka

Hva lærte du under internshipet?

Eg vart kjend med bedrifta og korleis ein kvardag som forskar på plantesjukdommar kan sjå ut. Eg fekk innsikt i mange prosjekt Nibio har gåande. I tillegg lærte eg meir om korleis ein kan dyrke og isolere sopp, samt korleis ein kan skilje ulike artar frå kvarandre ved hjelp av morfologi, og bruk av mikroskop. Eg skal og skrive masteroppgåve i lag med Nibio om plantepatogenet Neonectria ditissima som forårsakar frukttrekreft på epletre, og fekk bruke litt tid i internshipet til å setje meg litt inn i dette og gjere nokre enkle forsøk relatert til masteren.

Har du tips til studenter som vurderer å ta internship?

I eit internship kan ein lære ting ein ikkje får høve til i det vanlege studieløpet. Ein får praktisk erfaring og kan knytte bekjentskap som kan være nyttig når ein seinare skal ut i arbeidslivet.


Anniken Fure Stensrud - NORSØK

Høsting av purreplanter.
Høsting av purreplanter i Hakket Bedre øko-feltet hvor vi undersøkte om bruk av ulike typer plantemateriale som jorddekke i radvekster hadde positiv effekt på avling. Foto: Anne-Kristin Løes

Hvor hadde du internship?

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Hva studerte du da du tok internship?

Master i plantevitenskap

Hvor lenge varte internshipet?

Ett semester

Hvordan kom du i kontakt med bedriften?

Jeg hadde allerede fått jobb der.

Hva lærte du under internshipet?

I løpet av mitt internship hos NORSØK har jeg hatt mange ulike arbeidsoppgaver i flere forskningsprosjekter. Prosjektene Hakket bedre øko, FIMO – Fiber fra havet gir mold i jorda og Soileffects var jeg mest delaktig i. Jeg har lest meg opp på hvordan de ulike forskningsprosjektene jeg har jobbet med er organisert og finansiert. Gjennom litteraturstudium har jeg lært teori og bakgrunn for prosjektene. Gjennom deltakelse i prosjektmøter har jeg fått innsikt i hvordan forsøk planlegges, og gjennom praksis hvordan data samles inn, bearbeides og analyseres og om formidling av resultater. Det praktiske rutinearbeidet som luking, høsting og behandling av prøvene har gitt meg større forståelse for hvor lang tid hver aktivitet tar og hvor nøye man må være for å gjøre alt riktig og forhindre forsøksfeil. Jeg har fått større forståelse for hvor mye planlegging, kunnskap, midler, samarbeid og arbeid som kreves for å klare å gjennomføre et forskningsprosjekt. Jeg har fått god støtte av veiledere og medarbeidere i prosjektene, og lært svært mye gjennom mitt internship hos NORSØK.

Har du tips til studenter som vurderer å ta internship?

Jeg anbefaler alle studenter om å ta et internship i en bedrift. Man lærer mye, finner ut om man trives med å jobbe i bedriften, også kan det by på jobbmuligheter. Jeg vil varmt anbefale å søke internship hos NORSØK, som er min nåværende arbeidsplass.

Iva Andrasevic - NIBIO

Agrobacterium infiltration.
Agrobacterium-mediated vacuum infiltration method used for delivering recombinant plasmids into the cells of tobacco plants. Foto: Iva Andrasevic

Where did you do your internship?

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

What did you study during your internship?

Master's in Plant Sciences

How long did the internship last?

One semester

How did you get in contact with the company?

Through my master's thesis mentor.

What did you learn during the internship?

I gained knowledge in laboratory and greenhouse work relevant for my master thesis; vector construction using Gateway cloning, bacterial culture, Agrobacterium-mediated transient expression, DNA and RNA isolation, PCR and protein analysis.

Do you have any advice for students that are considering doing an internship?

I would highly recommend doing it. It is a great way to get some relevant working experience and also learn a lot. I would suggest contacting a company/professor or attending a career day/master thesis event at NMBU. There are lots of opportunities there.

Oline Stubsjøen - NLR Innlandet

Hvor hadde du internship?

Norsk landbruksrådgivning (NLR) Innlandet

Hva studerte du da du tok internship?

Master i plantevitenskap

Hvor lenge varte internshipet?

Ett semester

Hvordan kom du i kontakt med bedriften?

Jeg jobbet i NLR Innlandet og tenkte det kunne være en god mulighet for meg til å bli kjent med andre deler av bedriften som vanligvis ikke faller inn under mine arbeidsoppgaver som ansatt.

Hva lærte du under internshipet?

Jeg la fokus på rådgiving som fag og økologisk landbruk. Jeg lærte mye om rådgiving i praksis og hva man bør vektlegge i ulike samtaler med produsenter. I løpet av intershipet fikk jeg være med på flere førsteråd i økologisk landbruk. Dette var veldig lærerikt, både å se hvordan erfarne rådgivere jobber, og hvordan de fletter fag inn i samtale med produsenter.

Har du tips til studenter som vurderer å ta internship?

Gjør det! Det er en unik mulighet til å fordype seg i ønsket tema, eller få et innblikk i bedrifter man er nysgjerrig på. Det kan også gi videre muligheter til jobb etter endt studie og man får anledning til å bytte ut klasserommet med noe nytt. Anbefales!

Vilde Gadderud - Graminor

Krysning av åkerbønner.
Vilde krysser åkerbønner.
Foto: Marthe Høie

Hvor hadde du internship?

Graminor AS

Hva studerte du da du tok internship?

Bachelor i plantevitenskap

Hvor lenge varte internshipet?

Internshipet mitt var spredt utover 2 måneder.

Hvordan kom du i kontakt med bedriften?

Jeg hadde jobbet hos Graminor sommeren året før. Vi besøkte også denne bedriften i oppstartskurset for bachelor i plantevitenskap.

Hva lærte du under internshipet?

Under internshipet lærte jeg masse som hjalp meg videre i ulike kurs ved NMBU. Hadde jeg visst dette hadde jeg nok tatt internship mye tidligere i min bachelorgrad.

Har du tips til studenter som vurderer å ta internship?

Nettverksbygging er det viktigste du gjør i løpet av graden din for å raskt komme ut i arbeidslivet. Internship er en flott mulighet for å få en fot innenfor en arbeidsplass du kunne tenke deg å jobbe i etter endt studie.

Mari Talgø Syvertsen - Nofima

Labarbeid.
Mari jobbet med tyttebær i internshipet. I tillegg til å jobbe med prøver på lab, var hun med på å smake på nye måter å bruke tyttebær på, med ulike smakstilsetninger.Foto: Mari Talgø Syvertsen

Hvor hadde du internship?

Nofima

Hva studerte du da du tok internship?

Master i plantevitenskap

Hvor lenge varte internshipet?

Ett semester

Hvordan kom du i kontakt med bedriften?

Jeg jobbet i resepsjonen på Nofima i løpet av min bachelor og master, og spurte noen som jobbet på Matavdelingen om det var mulig med ett internship. Siden jeg ville jobbe med bioteknologi i planter var jeg ute etter et prosjekt hvor jeg kunne jobbe med planter i lab.

Hva lærte du under internshipet?

Jeg lærte meg mange nye metoder på lab jeg tidligere ikke var kjent med, jeg lærte meg hvordan det er å jobbe innenfor et forskningsprosjekt og hvordan man arbeider med prøvene på lab, for så å analysere dem og bruke dem inn mot å skrive artikler.

Har du tips til studenter som vurderer å ta internship?

Begynn tidlig med å søke rundt etter aktuelle steder å ha internship! Ikke vær redd for å ta kontakt med ulike bedrifter og sende noen mailer hit og dit. Dette er en fin mulighet til å komme i kontakt med potensielle arbeidsgivere. I tillegg er et internship bra CV-mat siden det viser til arbeidserfaring utenom skolebenken og at du er initiativrik siden du har tatt kontakt med en bedrift.

I tillegg er det lurt å notere alt hva man gjør de ulike dagene, for eksempel at man skriver et lite referat for seg selv på slutten av hver dag. Etter ett semester med internship kan man lett gå i surr med hva man gjorde når. Da blir refleksjonsrapporten man skal levere inn mye lettere å skrive!