Course code ZOOL100

ZOOL100 Generell zoologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Svein Dale
Medvirkende: Ole Wiggo Røstad, Espen Arestøl, Tone Aasbø Granerud, Mari Steinert, Per-Fredrik Rønneberg Nordhov
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, juniblokka, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Emnets innhold:
Emnet fokuserer på den systematiske inndelingen av dyreriket, samt de enkelte dyregruppenes bygning, levested og levevis. I tillegg til encellete dyr blir tilsammen ni rekker av flercellete dyr gjennomgått (svamper, nesledyr, flatormer, bløtdyr, leddormer, rundormer, leddyr (med stor vekt på insekter), pigghuder og ryggstrengdyr), med videre inndeling i klasser, ordener og familier for noen av dem. Det blir også lagt vekt på norske artseksempler.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Studenten skal ha en grunnleggende oversikt over dyreriket, samt kunnskap om de enkelte dyregruppenes bygning, levested og levevis, og hvordan bygning og levevis avspeiler tilpasninger til miljøet.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne identifisere utvalgte dyr til rekke, klasse, ordens- eller familienivå.

Generell kompetanse:

Studenten skal etter endt emne være fortrolig med norsk dyreliv, og dermed blant annet kunne vurdere hva slags dyr som kan bli påvirket av menneskelige aktiviteter i ulike miljøer, og hvordan de kan bli påvirket. I tillegg vil studenten ha et godt grunnlag for å sette seg inn i mer spesialiserte emner og temaer innenfor zoologi og økologi.

Læringsaktiviteter:
Emnet består av forelesninger som belyser de viktigste delene av pensum. Hver forelesning etterfølges av tilhørende laboratorieøvelser hvor studentene får praktisk erfaring med hvert tema. Emnet avsluttes med et fire-dagers feltkurs hvor identifikasjon og plassering i dyreriket av dyr som samles inn fra naturen, står sentralt.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning underlærers kontortid.
Pensum:

Geir K. Totland og Andreas L. Steigen: Dyreriket - en zoologisk reise.

Kompendium/utdrag av Eline Hågvar: Det zoologiske mangfoldet (pdf-fil).

Grunnkurs i zoologi - ZOOL100. Laboratorieøvelser.

Sommerkurshefte for ZOOL100 og ZOOL220.

Stoff gjennomgått på labøvelser og feltkurs

Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Godkjent laboratoriekurs, deltagelse på feltkurs, og oppmøte på første forelesning i høstsemestret.
Vurderingsordning:
Mappevurdering: Skriftlig eksamen i eksamensperioden etter høstsemesteret (flervalgstest) varer 3 timer og teller 80%. Systematisk prøve, som gjennomføres på slutten av hvert feltkurs, varer 1 time og teller 20%. Alle delvurderinger må ikke være bestått for å bestå emnet. Det er den samlede kvaliteten av besvarelsene som må vurderes til bestått.
Sensor:
Sensor gir kommentarer til oppgaver på skriftlig prøve (flervalgstest).
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: 75 timer. Egeninnsats: 50 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
20 timer forelesning, 20 timer laboratorieundervisning og fire dager feltkurs.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: A - E / Ikke bestått