Student ved REALTEK

Bildene er av studenter og ansatte i lokalene til Eik Lab.
Samtlige personer på bildene har gitt samtykke til bruk av bilder ifm. presentasjon av Eik Lab og NMBU. 
(Alle fotos er produsert i mars 2023.

Velkommen som student ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK). Her finner du nyttig informasjon om studier og studentlivet.

 • REALTEKs studieveiledere kan hjelpe deg med det meste som angår din studiehverdag! Send oss en epost eller kom innom på studieveiledning. 

  Vi tilbyr drop-in studieveiledning på campus og digitalt på Zoom. Se tabellen nedenfor for tider hvor vi er tilgjengelige.

  Før du tar kontakt eller kommer innom på veiledning, setter vi stor pris på om du gjør de grunnlegende søkene etter svar først. Kanskje finner du svar ved å gjøre et kjapt søk på nettsidene? Enn egen side med ofte stilte spørsmål og svar er under utvikling.

  Nyttige lenker

  Avvikende åpningstider

  Uke 40 - Høstferiestengt

  Uke 51 - Redusert åpningstid pga. eksamen

  Uke 52 - Romjulstengt

  Uke 1 - Stengt

  Uke 8 - Redusert åpningstid pga. vinterferie

  Uke 13 - Stengt pga. påskeferie, til og med mandag 1. april uke 14

  Studieveiledning på Campus

  Hvor: Studieveiledningskontoret i TF3-105b.

  Vaktliste for studieveiledning: UKE 16

  DagTidStudiveilederSted
  Mandag12:15-15:00
  Rune
  TF3-105b
  Tirsdag 12:15-15:00
  Rune
  Zoom
  Onsdag12:15-15:00Marie
  TF3-105b
  Torsdag12:15-15:00
  Mekarim
  Zoom
  Fredag 12:15-15:00
  Nora
  TF3-105b
  Oversikten oppdateres hver mandag morgen for gjeldende uke
  (obs: endringer kan forekomme)

  Digital studieveiledning på Zoom

  Hvor: Trykk her for å komme til Zoom-rommet
  Etter å ha trykket på lenken vil du havne i venterommet til Zoom-møtet. Du slippes inn i samtalen av studieveilederen når det er din tur. Dette er for å opprettholde sikkerheten og personvern til den enkelte student.
  Dersom du ikke blir sluppet inn med én gang, er det fordi studieveilederen er opptatt med en annen student. Vent på din tur. 

  E-post

  studieveileder-realtek@nmbu.no

  Vi oppfordrer alle våre studenter til å benytte studieveileder-eposten.
  Unngå å benytte studieveiledernes personlige e-post.

  Telefon

  Det kan være vanskelig å nå gjennom på telefonen, så vi anbefaler å ta kontakt via e-post eller drop-in studieveiledning. Vi prøver å besvare telefonhenvendelser i tidsrommet 09-11 og 12-15.

  67 23 16 70

  Studieveilederne ved REALTEK:

  Her vises et foto av REALTEK sine studieveiledere.
  Studieveiledere Trine, Karianne, Nora, Rune, Gayathiri og Mekarim Foto: Johanne Høie Kolås
 • Alle studieprogrammene ved REALTEK har sin egen linjeforening. Linjeforeningene drives av studentene, og er viktige for studiemiljøet, både faglig og sosialt.

  Meld deg inn i en eller flere av studentforeningene ved Fakultet for realfag og teknologi, eller en av de andre på NMBU – det er over 80 studentforeninger totalt!

  TeknikumParaplyforeningen for Fakultet for realfag og teknologiteknikum@nmbu.no
  AquariåsVann- og miljøteknikk (5-årig master)post@aquariaas.no
  AtlasGeoinformatikk (5-årig master)
  Geomatikk  (3-årig bachelor)
  post@atlasnmbu.no
  DataSciDatavitenskap (5-årig master)
  Data Science (2-årig master)
  datasci@nmbu.no
  FagverketByggeteknikk og arkitektur (5-årig master)fagverket@nmbu.no
  Indøk NMBUIndustriell økonomi (5-årig master)indok@indoknmbu.no
  La ståLektorutdanningen i realfag (5-årig master)lasta@nmbu.no
  MiljøfysikerneMiljøfysikk og fornybar energi (5-årig master)
  Energi- og miljøfysikk (3-årig bachelor)
  miljofysikerne@nmbu.no
  RobotnikAnvendt robotikk (5-årig master)robotnik@nmbu.no
  TannhjuletTeknologi og produktutvikling (5-årig master)
  (tidl. Maskin,- prosess og produktutvikling)
  kontakt@tannhjuletnmbu.no
  • De aller fleste grupperommene finner du i Studentenes Hus (TF6) og noen i underetasjen i TF1. Grupperommene i Studentenes Hus fungerer etter førstemann-til-mølla prinsippet. Grupperommene i TF1 reserveres via TimeEdit

  • Lesesalene er åpne for alle studenter på REALTEK. De aller fleste lesesalene finner du i Studentenes Hus. Det finnes også en lesesal i første etasje på TF1-154.

  • Det er egne lesesaler forbeholdt studenter som skriver masteroppgave. Alle som skriver masteroppgave ved REALTEK kan benytte disse masterlesesalene. Masterlesesalene finner du i Studentenes Hus. Mer informasjon om masteroppgaven og reservasjon av masterplass finner du på siden om masteroppgave ved REALTEK.

   • Ta hensyn til studiemiljøet. Lyd på f.eks. mobiltelefoner og pc-er må være slått av, og det er ikke lov til å snakke på telefonen før man er ute av rommet. Bruker du headset, påse at lyden ikke høres av andre.
   • Alle må bidra til rydding og renhold av lesesalene. Dette gjelder også renhold av kjøkkenavdeling/kjøkkenutstyr etter bruk.
   • Ved studiedagens slutt må alle rydde plassen de har benyttet. Det skal være mulig for andre studenter å bruke plassen neste dag.

   Brudd på reglement

   • Ved brudd på regelverk kan det gis advarsel til enkeltstudenter eller alle studentene på en lesesal. Advarsel skal være skriftlig og henges på plassen/døren til rommet, og sendes på mail. 
   • Dersom man opplever at enkeltstudenter ikke overholder regelverket, kan man rapportere disse til studieveileder på mail studieveileder-realtek@nmbu.no
 • På siden Masterstudent ved REALTEK finner du alt du trenger å vite om masteroppgave og det å være masterstudent ved REALTEK.

 • Studenter kan søke overgang til annet studieprogram i henhold til Forskrift om studier ved NMBU Kapittel 26 - Overgang til annet studieprogram.

  På REALTEK gjelder følgende rangeringsregler (vedtatt i UU møte 5/20 9.9.20): 

  Det gis bare overgang mellom program på samme nivå, dvs. fra bachelor til bachelor eller fra master til master. Unntak gjøres for overgang fra femårig master til bachelor, men ikke omvendt.

  Du kan bli kvalifisert for overgang på to ulike måter:

  1. Søkere rangeres etter konkurransepoengsum ved Samordna opptak. De som har høy nok poengsum til å komme inn gjennom Samordna opptak vil være kvalifisert for overgang.

   ELLER
  2. Søkere som har bestått minst 120 sp som inngår i det studieprogrammet man ønsker å skifte til og har høyt nok karaktersnitt til å komme inn på høyere årstrinn, vil være kvalifisert for overgang. Programmets basisemner må inngå i opptaksgrunnlaget. For overgang til et sivilingeniørprogram må f.eks. MATH111, MATH112, MATH113, FYS101, FYS102 og INF120 inngå i opptaksgrunnlaget. For programmer som ikke har lokalt opptak settes poenggrensen til 3,0 ( det vil si C i snitt)

  For å få overgang må det være ledig plass på studiet du søker til. Hvis det ikke er ledig plass til alle kvalifiserte søkere vil de bli rangert etter konkurransepoengsum ved Samordna opptak.

  Søknadsskjema for Søknad om overgang til annet studieprogram finner du på denne siden

  Søknadsfrister for å søke overgang

  Overgang fra og med Augustblokk/Høstparallellen: 1. juni kl. 23:59

  Overgang fra og med Januarblokk/Vårparallellen: 1. november kl. 23:59

  Fristene finner du også i akademisk kalender.

  Søknadsskjema: Søknad om overgang til annet studieprogram (bokmål) - Nettskjema

 • Forkurs  er et frivillig tilbud til nye studenter ved NMBU som føler de trenger å få frisket opp deler av pensum før studiestart. Ved Fakultet for realfag og teknologi tilbyr vi følgende forkurs: 

  • Forkurs i matematikk (MATH007) tar for seg elementær grunnskolematematikk og sentrale emner fra videregående som ligger til grunn for matematikkemnene på NMBU. Kurset gir ingen studiepoeng, men er et tilbud for deg som vil sette i gang med matematikken før semesterstart. 

   Timeplan

   Program og info oppdateres fortløpende ved endringer, så vi oppfordrer deg til å følge med her og holde deg oppdatert på informasjonen som blir lagt ut på Canvas, hjemmesiden til kurset. Du får tilgang til denne siden når du har meldt deg til undervisning. Klikk her for å gå til timeplanen (TimeEdit).

   Uke 33 - Diagnostisk matematikktest og oppstart

   Tirsdag 16. august tar du en diagnostisk matematikktest, før undervisningen begynner onsdag 17. august.

   Hensikten med testen er å kartlegge forståelsen din i matematikk, for at du skal kunne vite hva du kan allerede og hva du må jobbe videre med. 

   Testen tar du digitalt på Canvas. Tillatte hjelpemidler er skrivesaker og papir. Du skal ikke bruke kalkulator eller andre digitale hjelpemidler, og du skal besvare oppgaven uten å samarbeide med andre. Du vil få en poengsum, men ingen karakter eller studiepoeng. Resultatet ditt på denne testen påvirker altså ikke karakteren din i matematikk. Ut fra resultatene av testen, får du et råd om hvor mye du bør jobbe med stoffet før undervisning i høstparallellen starter 6. september. Tilbakemeldingen du får vil ikke ha noen verdi hvis du jukser eller bruker andre hjelpemidler enn de som er tillatt.

   Uke 34 og 35 - Undervisning

   All undervisning vil skje fra kl. 16:00-18:00 på hverdager og i helger fra kl. 12:00- 20:00. Det er lagt opp til to matematikkhelger (helgen i uke 34 og 35), og undervisningen er fysisk på Campus. Informasjon om rom og oppdatert fremdriftsplan for undervisning finner du på kurshjemmesiden på Canvas. Her vil det også legges ut læringsressurser, forelesningsnotater og videolenker. Hvis du ikke har mulighet til å møte opp fysisk, kan du følge med på infoen på Canvas og eventuelt gi beskjed til forelesere/hjelpelærere hvis du har spørsmål knyttet til undervisningen. 

   • Mandag-fredag: 16-20 (Kjernetid 16-18)
   • Lørdag: 12-20 (Kjernetid 12-17)
   • Søndag: 12-20 (Kjernetid 12-17)

   Uke 36  - Matematisk plasseringstest

   På slutten av kurset tar du en plasseringstest, som skal vise deg hvor mye du har lært i løpet av de siste ukene. Resultatet du får her vil også hjelpe deg med å vurdere om du bør ta MATH100 før du tar MATH111, eller om du kan starte rett på MATH111. Testen tar du digitalt på Canvas. 

   Ofte stilte spørsmål (FAQ)

   Hvem kan ta kurset?

   • Kurset anbefales for dem som ikke føler seg trygge på matematikken fra videregående, og som ønsker å komme i gang med matematikken før semesterstart. Kurset vil gi deg tilstrekkelige forkunnskaper til å følge hovedemnene MATH111 eller MATH100.
   • Hvis du ikke har hatt R1, S1+S2 eller tilsvarende, må du ta forkurset for å kunne dekke forkunnskapskravet til MATH100. Hvis du lurer på om du dekker forkunnskapskravet til MATH100, ta kontakt med emnenansvarlig i MATH100.

   Gir kurset studiepoeng?

   • Nei.

   Hvilken lærebok brukes til kurset?

   • Sinus Forkurs i matematikk for ingeniørhøgskolen (ISBN:  9788202509057). Både 2016-utgaven og 2022-utgaven går fint.
   • I MATH100 vil 2016-utgaven av praktiske årsaker bli benyttet.

   Hvordan melder jeg meg opp til kurset?

   Hvordan får jeg tilgang til Canvas-rommet?

   • Når du har meldt deg opp på Studentweb, skal du få tilgang til Canvas-rommet for MATH007 på din nyopprettede student-e-post.
   • Hvis du ikke har mottatt en slik e-post, er det viktig at du kontakter Studentenes Informasjonstorg (SiT) eller studieveileder på e-post: studieveileder-realtek@nmbu.no.

   Jeg får ikke meldt meg opp i MATH007. Hva gjør jeg?

   • Ta kontakt med studieveileder på REALTEK. 

   Trenger vi kalkulator til MATH007?

   • Det er ikke nødvendig å ha noen kalkulator på disse kursene, men det kan være lurt. På eksamen i MATH100 og MATH111 får dere utdelt kalkulator i CASIO fx-serien. Det kan derfor være lurt å øve seg på å bruke denne. Kalkulatoren kan kjøpes i Boksmia (be om eksamenskalkulatoren) eller for eksempel på Clas Ohlson.
   • Det er ikke nødvendig eller anbefalt å investere masse penger i en grafisk kalkulator eller ClassPad.

   Jeg har ikke mulighet til å møte alle dagene. Kan jeg følge kurset digitalt?

   • Fremdriftsplaner ligger på kursets hjemmeside på Canvas, og det er ikke obligatorisk oppmøte. Du kan jobbe hjemmefra, men da vil du ikke kunne følge undervisning som foregår på tavle etc. 

   Hva er diagnostisk matematikktest?

   • Det er en test hvor du vil oversikt over matematikkunnskapen din fra skolen. Ut fra resultatet av testen, får du et råd om hvor mye du bør jobbe med stoffet før semesteret starter.
   • Plasseringstesten er en slags sluttvurdering av forkurset MATH007. Denne skal fortelle deg hvor mye du har lært i løpet av de to ukene med MATH007. Den skal også si noe om du bør vurdere å ta MATH100 før du eventuelt tar MATH111, eller om du bør begynne rett på MATH111.
  • Forkurs i fysikk (FYS007) er kurs vi anbefaler for deg som trenger å tilegne deg eller oppdatere deg på de viktigste basiskunnskaper før undervisningen i fysikkfagene tar til. Undervisningen er et kollokoviebasert selvstudium med veiledning, og starter i januar.

   Utstyr:

   • Lærebok: Grimenes et.al.: Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole. CappelenDamm 2011. (Dette er også læreboken for FYS100.) 
   • Blyant, viskelær, linjal, transportør, lommeregner, 5x5 mm ruteark-A4, sjokolade og kaffekrus/vannkrus.
   • Bærbar PC for å kunne bruke lærebokens nettressurser.

   Tips:

   • Kjøp læreboken brukt før jul, da sparer du penger. (Skal du ha FYS100 i vårparallellen, så kjøp oppgaveboken som hører til samtidig.)
   • Har du Fysikk 1 og Fysikk 2 fra videregående med brukbart resultat, trenger du ikke forkurs. Ta heller et annet interessant emne i januarblokken!

 • Som student ved REALTEK har du mulighet til å delta i evaluering av emner og studieprogram for å skape og sikre god kvalitet i utdanningen ved fakultetet.

  For å tilby fremragende utdanning er vi avhengig av at du som student bidrar med konstruktive tilbakemeldinger i forbindelse med emneevaluering.

  Formålene med evalueringene er:

  • Bidra til utvikling av kvaliteten på det pedagogiske opplegget og faglige innholdet i emnet.
  • Bidra til økt læringsutbytte og aktiv deltakelse i egen læring for studentene.
  • Fungere som et beslutningsgrunnlag i arbeidet med emne- og programutvikling.
  • Bidra til dokumentasjon av utviklingsarbeidet.

  Som student ved REALTEK kan du aktivt delta med innspill og vurderinger av emnet som du er meldt opp i. Emneansvarlig skal utarbeide en emnerapport basert på dine tilbakemeldinger, som publiseres på NMBUs nettside. Resultatene fra sluttevalueringen vil også komme frem i emnerapporten.

  Les mer om emneevaluering.

 • Mange studenter velger å reise på utveksling i løpet av studietiden. Studenter reiser på utveksling for å få en unik erfaring, ny kompetanse og en opplevelse for livet. Alt du trenger å vite om utveksling finner du på SiT sine utvekslingssider på Utveksling | NMBU

  Det er utvekslingsavdelingen ved SiT som kan svare på det aller meste rundt utveksling og regler for utreise. Studieveilederne kan i hovedsak bare svare på fagspørsmål rundt emnevalg og ellers hjelpe deg med å strukturere utdanningsplanen din for å tilrettelegge for et utvekslingsopphold.

  Utvekslingsavdelingen deler mye nyttig info på sin Facebook-side: Utveksling NMBU

  Under har vi sammenfattet en kort oversikt over hva du bør tenke på i forbindelse med utveksling:

  Søknadsprosessen

  All informasjon du trenger om hvordan du skal søke, og hva du må huske på i forhold til søknadene finner du på SiT sine sider for planlegging av ditt utvekslingsopphold (Utveksling A til Å)

  Begynn planleggingen tidlig. Hvilket land, universitet og semester ser du for deg?

  Generelt fungerer prosessen slik:

  1. Du søker om utveksling innen gitte frister. Enten får du en nominasjon eller et avslag. Før du sender inn søknaden, må du gjøre et godt forarbeid med å undersøke muligheter for emner, kostnader mm. Ikke søk bare for å søke.
  2. Får du en nominasjon, må du konkretisere hvilke emner du ønsker å ta, og fylle ut Søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utvekslingsuniversitetet. Forhåndsgodkjenningen må godkjennes før du reiser ut, slik at Lånekassen er blitt informert om hvor mange studiepoeng du planlegger å ta.
  3. Du reiser på utveksling og gjennomfører emner i henhold til plan. Dersom det skjer noen endringer underveis kan du kontakte studieveiledningen.
  4. Etter fullført utvekslingsopphold må du få tilsendt en offisiell karakterutskrift av dine emner og resultater fra utvekslingsuniversitetet. Ved noen universiteter er det en utgift for dette. Karakterutskriften (transcript) benytter du til å fylle ut Søknad om godkjenningen av eksterne emner/studiepoeng fra utveksling. Denne søknaden er for å dokumentere hvilke emner du faktisk tok på utveksling, slik at det kan legges inn i din utdanningsplan. Emnene som godkjennes, inkluderes i graden din og antall godkjente studiepoeng rapporteres inn til Lånekassen.

  Hvor og når kan du reise?

  For å kunne søke om utvekslingsopphold må du ha gjennomført minimum 60 studiepoeng. Mange læresteder krever minimum snitt C eller B for søkere på utveksling.

  SiT har en fin oversikt over hvilke universiteter som er tilgjengelig gjennom NMBU sine samarbeidsavtaler fordelt på fakulteter. Her er en lenke til utvekslingsavtaler som er aktuelle for REALTEK-studenter.

  Mange studenter velger å reise på utveksling enten 3. eller 4. studieår. Vi anbefaler ikke å reise høstsemesteret på ditt 5. studieår på grunn av masterforberedelser.

  Utveksling skal ikke føre til forsinkelser i dine studier.

  Inspirasjon fra tidligere studenter som har reist på utveksling finner du blant annet på utvekslingsbloggen.

  Tenk deg nøye om hvor du ønsker å reise. Enkelte avtaler er av typen Erasmus+, som er en super mulighet for utveksling i EU der du får tilleggsstipend og ikke betaler skolepenger. Andre avtaler er av typen "study abroad" hvor en oftest må betale en betydelig sum i skolepenger. Husk å sette opp et budsjett når du planlegger.

  Hvilke emner kan du ta på utveksling?

  Du må selv finne emner ved utvekslingsuniversitetet. Du kan velge å finne erstatningsemner for obligatoriske emner i din utdanningsplan, eller valgfrie emner.

  Emner må være av faglig relevans til din grad, og alle emner fra utveksling skal inkluderes i graden din. Emnene må være på et nivå tilsvarende minimum bachelorgrad. Emner som omfatter utelukkende sport, kunst mm. uten faglig dybde, vil ikke godkjennes. Emner som skal erstatte obligatoriske emner må godkjennes av emneavsnarlig.

  Når du har funnet emner må du søke om forhåndsgodkjenning av emnene:

  Du kan prøve å «rydde tomt» et semester ved å ta obligatoriske fag før/etter utreise. Mange velger å spare de grunnleggende emnene som statistikk eller økonomi-breddeemne til utvekslingssemesteret sitt.

  Tidligere godkjente emner fra utveksling --> TRYKK HER
  (oversikt over emner fordelt etter land og universiteter)

  Les om tidligere studenters erfaring fra utveksling --> TRYKK HER
  (NMBU-student utvekslingsblogg)

Nyttige lenker:

Studiestart: