Language

Opplev verdeN Mens du studerer

Utveksling

Verden venter på deg! Benytt muligheten til å reise ut et semester eller to.

Et utvekslingsopphold kan gi deg høyt faglig utbytte og ny innsikt, men også muligheter til å knytte vennskap og nettverk på tvers av landegrenser. Å studere og leve i et annet land tilbyr en unik mulighet til å se verden fra et nytt perspektiv, samtidig som det er en gylden mulighet til å bli flytende i et fremmedspråk. 

Finn land og studiested

På NMBU kan du ta deler av din grad i utlandet gjennom gode samarbeidsavtaler med universiteter over hele verden.

Ledige plasser for utveksling våren 2025

Søk utveksling!

Fristene for å søke utveksling er:

  1. 1. februar for høstsemesteret, vårsemesteret elle hele studieåret
  2. 15. september for vårsemesteret (restopptak)

Kontakt oss

E-post: utveksling@nmbu.no
Besøksadresse: Studentenes informasjonstorg: Urbygningen, Ole Sverres plass 1, 1433 Å
Åpningstider: mandag - torsdag kl 10 - 15 og stengt på fredag

Bestill time for veiledning

Utveksling A til Å

ERASMUS+

August

Fra utvekslingsbloggen:

August var i Wageningen

"Utvekslingen har for meg vært utrolig meningsfull og lærerik, både på det personlige og faglige plan. En del kommer av seg selv når man plasserer seg i en ny kontakst. Nytt sted og universitet, nye mener og læringsmetoder, nye mennesker og miljøer, ny kultur og natur, nye muligheter og utfordringer...."

Les om Augusts utvekslingsopphold
Vet

Fra utvekslingsbloggen:

Brage var i Helsinki

 "Jeg valgte å dra på utveksling for å prøve noe nytt; oppleve en ny by og kultur, bli kjent med nye folk og å lære det veterinærmedisinske faget fra en annen innfallsvinkel enn den vi har i Norge. Veterinærene på de forskjellige sykehusene var utrolig dyktige, og hadde både tålmodighet og velvilje overfor oss som var nye til veterinærprofesjonen fra et klinisk ståsted. Vi fikk gjøre utrolig mye!"

Les om Brages utvekslingsopphold

Vil du lese flere slike historier? Sjekk utvekslingsbloggen

EUROLEAGUE FOR LIFE SCIENCES