Skjema og maler for studenter

Skjemaer du trenger dersom du skal søke om gyldig fravær, utveksling, permisjon, skrive gradsoppgave m.m.

Vennligst kontakt eksamen@nmbu.no dersom det er problemer med skjemaene.

Gyldig fravær, formelle feil, fjerdegangs forsøk, spesialpensum

Overgang annet studieprogram, studiepermisjon

Utveksling og feltarbeid

Gradsoppgaver

Bokmål

Nynorsk

Forside- og baksidemaler for bachelor- og masteroppgaver

Vitnemål

Les mer om vitnemål fra NMBU

Tilrettelegging

Les mer om tilrettelegging

Avvik - Si fra!

SAIH-tieren