Ofte stilte spørsmål ved REALTEK

Lurer du på noe om studiene dine her ved fakultetet for realfag og teknologi (REALTEK)?

Nedenfor finner du ulike kategorier hvor vi har samlet svar på ofte stilte spørsmål fra våre studenter - alt fra hvordan du kan dekke SIVING-kravet, til emneregistrering, utveksling og masteroppgave.

Februar 2024: Vi arbeider med å få på plass enda flere svar på spørsmål

 • Hvor finner jeg viktige datoer jeg må huske på?

  Du finner viktige datoer knyttet til semesterstart, emneregistrering, avmeldingsfrister, kontinuasjonseksamen med mer i akademisk kalender.

  Hvor finner jeg timeplan?

  Timeplanen finner du her. Den publiseres før studiestart.

  Kan jeg gjennomføre studier på deltid?

  Det er mulig å gjennomføre studier på deltid med redusert antall studiepoeng per semester (redusert studieprogresjon). Ta kontakt med studieveileder hvis du trenger redusert studieprogresjon. Hvis du har spørsmål om studielån ved redusert studieprogresjon, tar du kontakt med Lånekassen.

  Jeg mangler fag fra vgs for å oppfylle SIVING-krav. Hva kan jeg gjøre for å dekke dette?

  Du kan skaffe deg realfagskompetansen du trenger for å dekke SIVING-krav ved å ta emner som MATH100 (tilsvarer R1+R2) og FYS100 (tilsvarer Fysikk 1+2) på NMBU. MATH100 og FYS100 kan telles med i opptaksgrunnlaget ditt når du søker deg inn på SIVING-studier senere. Du må være registrert student med studierett ved NMBU for å kunne ta emner her. Studierett får du ved å få opptak til et studieprogram eller melde deg opp som enkeltemnestudent.

  Jeg er borte fra en obligatorisk aktivitet eller oppmøte i et emne. Hva gjør jeg?

  Ta kontakt med emneansvarlig i emnet for å finne ut mulige løsninger. Du finner emneansvarlig på emnesiden.

  Jeg har glemt å melde meg OPP til et emne. Hva gjør jeg?

  I utgangspunktet er det ikke mulig å melde seg opp etter fristen (etteroppmelding). Etteroppmelding kan kun skje ved spesielle tilfeller der emnet er obligatorisk for studenten i det aktuelle semesteret, og det må også vurderes hvilke konsekvenser det vil ha for studenten om en ikke får tatt emnet det aktuelle semesteret. Ta kontakt med Studentenes informasjonstorg (SiT) ved forespørsel om etteroppmelding.

  Jeg har glemt å melde meg AV et emne. Hva gjør jeg?

  I utgangspunktet er det ikke mulig å melde seg av etter fristen. Ta kontakt med Studentenes informasjonstorg (SiT), som er de som administrerer oppmelding og avmelding av emner. Konsekvensen å ikke få meldt seg av innen fristen vil være at du da bruker opp ett av totalt tre mulige eksamensforsøk når du ikke er avmeldt fra eksamen.

  Er noen studieprogram eller emner nettbaserte ved REALTEK?

  Ingen av studieprogrammene ved REALTEK er nettbaserte, men noen av økonomiemnene tilbyr nettbasert undervisning. Les mer her.

  Jeg får ikke meldt meg opp til et emne i Studentweb. Hva er galt?

  Ta kontakt med Studentenes informasjonstorg (SiT).

  Jeg mangler realfag fra vgs for å dekke SIVING-krav. Hvilke emner kan jeg ta ved NMBU for å dekke dette?

  SIVING-kravet tilsier at du må dekke matematikk R1 (eventuelt S1+S2) og R2, samt fysikk 1 fra vgs.

  MATH100 Brukerkurs i matematikk dekker Matematikk R1 og R2.
  FYS100 Fysik og natur dekker Fysikk 1 + 2.

  Kan jeg ta opp emner etter fullført grad for å forbedre karaktersnittet mitt?

  Du har mulighet til å ta opp emner ved å reservere deg mot utskriving av grad/vitnemål. Studieretten kan forlegges i ytterligere ett påfølgende år. Du kan søke om å utsette vitnemålet ditt ved å ta kontakt med vitnemålsavdelingen (vitnemal@nmbu.no). Hvis du tar opp emner etter at du har fullført graden din og du allerede har fått vitnemålet ditt, kan du ikke få et nytt vitnemål hvis du forbedrer karakterer på emner.  

  To av emnene mine har eksamen samme dag, eller to av emnene mine kolliderer i timeplanen. Hva gjør jeg?

  Obligatoriske emner som ligger i fastsatt studieplan for ditt studieprogram og ditt studiekull skal i prinsippet være timeplansikret for det aktuelle semesteret, slik at hverken undervisning eller eksamen kolliderer. Dersom du oppdager en feil, ber vi deg raskt sende studieveilederne en beskjed på e-post studieveileder-realtek@nmbu.no slik at vi kan ta en kikk på saken.

  Dersom du tar emner som kolliderer, kan du lese om hva du kan gjøre om du og/eller flere studenter ønsker et nytt eksamenstidspunkt på NMBU sin side om eksamen.

  Er forutsatte forkunnskaper det samme som forkunnskapskrav?

  Ja. Forutsatte forkunnskapskrav beskriver faglige krav som skal være oppfylt for at du skal kunne gjennomføre et emne. Dette er for å sikre at studentene på emnet har de rette forutsetningene for å kunne følge undervisningen og bestå vurdering i emnet.

  Hva skjer hvis jeg ikke får tatt 30 studiepoeng hvert semester?

  Tar du mindre enn 30 studiepoeng i løpet av et semester må du ta dem igjen senere. Et vanlig studieår utgjør 60 studiepoeng hvis du studerer fulltid. Er du forsinket med mindre enn 60 studiepoeng, påvirker det ikke hvor mye lån og stipend du kan få fra Lånekassen. Hvis du blir forsinket med mer enn 60 studiepoeng, kan du miste retten til lån og stipend, og du kan samtidig miste din studierett ved NMBU. Dersom du nærmer deg 60 studiepoeng bak planen, er ofte løsningen å ta flere studiepoeng enn 30 per semester for å ta igjen det du henger etter med. Konkrete svar rundt stipend og lån er det Lånekassen som må svare på.

  Jeg skal ta et emne på nytt. Må jeg gjøre obligatoriske aktiviteter/oppgaver på nytt?

  I noen emner må du gjøre de obligatoriske aktivitetene/oppgavene på nytt. Informasjon om dette vil i så fall ligge ute på emnesiden eller emnets Canvas-rom. Du kan også spørre emneansvarlig hva som gjelder for det emnet du skal ta opp. Som hovedregel er godkjent obligatorisk aktivitet også gyldig neste gang emnet går. Går det lenger tid fra du gjennomførte obligatorisk aktivitet til du skal ta emnet på nytt, må du høre med emneansvarlig for hva som gjelder.

  Jeg har behov for helt eller delvis studiepermisjon. Hva gjør jeg?

  Du må søke om permisjon via nettskjema som du finner her. Husk å sette deg inn i retningslinjene og forskriftene som gjelder studiepermisjon. Lenke til forskriftene finner du i søknadsskjemaet.

 • Hva er Frie realfag?

  Frie realfag er et studieprogram hvor du fritt velger emner (gjerne med vekt på realfaglige og teknologiske emner) fra NMBU sin emnekatalog. Frie realfag har kravkode REALFA for opptak. De fleste går ett år på Frie realfag før de søker seg inn på andre studieprogram på NMBU – for eksempel på sivilingeniørstudiene våre.

  Dersom du ikke dekker kravkoden REALFA, kan vi tipse om studieprogrammet Ettårig grunnstudium som finnes ved fakultetet for miljøvitenskap og naturforvaltning, eller å søke opptak som enkeltemnestudent for å kunne ta valgfrie emner.

  Hvorfor velger man Frie realfag?

  Mange velger gjerne Frie realfag for å få inspirasjon til hva de vil studere senere og få en smakebit på realfag og teknologi. Dersom du mangler Matematikk R2, Fysikk 1+2, Biologi 1+2 og/eller Kjemi 1+2 fra vgs, kan du ta emner her på NMBU som tilsvarer denne kompetansen. Andre velger også Frie realfag for å bygge videre på allerede gjennomført høyere utdanning.

  Hvor mange studiepoeng kan jeg ta på Frie realfag?

  Normert studiebelastning er 30 studiepoeng per semester. De fleste går ett år på Frie realfag og tar 60 studiepoeng. Du kan alltids ta flere studiepoeng per semester enn 30, og det er også mulig å gå lenger enn bare ett år på Frie realfag.

  Hvilke emner kan jeg velge på Frie realfag?

  Du kan velge akkurat de emnene du selv vil! Studieveiledere kan hjelpe deg med å finne emner hvis du er usikker. Kom innom ved studiestart og slå av en prat. NMBU sin emnekatalog finner du her.

  Kan jeg gå Frie realfag for å dekke SIVING-krav?

  Ja, det kan du! Hvis du mangler Matematikk R2 og Fysikk 1 for å dekke SIVING-kravet, kan du ta emnene MATH100 og FYS100 på Frie realfag. De tilsvarer henholdsvis kompetansen fra Matematikk R1+R2 og Fysikk 1+2 fra vgs. Vær obs på at du må dekke kravkoden REALFA for å få opptak til Frie realfag.

  Vil jeg tilhøre en klasse eller et kull på Frie realfag?

  Som student på Frie realfag vil du tilhøre en gruppe/kullet for det året du fikk opptak, men siden du selv velger fritt blant emner, vil du møte på mange ulike studenter fra mange andre studieprogram. Du kan velge å melde deg opp til innføringsemnet IMRT100 for et spesifikt studieprogram for å få en smakebit på hva det går ut på. Om du ønsker å følge IMRT100 i august er det viktig at du kontakter studieveilederne i god tid i forveien, slik at vi kan legge deg til i emnet før oppstart.

  Hva kan jeg gjøre etter å ha fullført Frie realfag?

  Etter Frie realfag kan du søke deg inn på andre studieprogram ved NMBU eller andre læresteder. Relevante emner du har tatt på Frie realfag kan du få innpasset i graden på studieprogrammet du går videre på ved NMBU, så lenge de ikke inngår i opptaksgrunnlaget. Hvis du har mange overlappende emner med det nye studieprogrammet, kan du til og med «hoppe over» inntil ett år og bli fortere ferdig med graden.

  Hva er forskjellen på Frie realfag på REALTEK og Ettårig grunnstudium på MINA?

  Hovedforskjellen gjelder opptakskrav og oppbygging av studiet. Opptakskrav på Frie realfag er REALFA, mens det på Ettårig grunnstudium er GSK (generell studiekompetanse). På Frie realfag kan du velge helt fritt blant emner. På Ettårig grunnstudium må du ta PHI100 Exphil og MATH100 Brukerkurs i matematikk, men kan ellers velge fritt. Hva som passer deg best, avhenger av hvilke opptakskrav du dekker og hvor mye valgfrihet du ønsker. Frie realfag og Ettårig grunnstudium tilbys på ulike fakulteter på NMBU. Spørsmpål om Ettårig grunnstudium kan du stille til studieveileder ved MINA som du finner på nettsiden deres.

 • Når er studiestart?

  Her finner du informasjon om studiestart ved REALTEK.
  I Akademisk kalender finner du viktige datoer gjennom året.

  Hvordan får jeg brukernavn og passord?

  Du finner informasjon om opprettelse av brukernavn og passord her.

  Hvem kan jeg spørre om hjelp til å administrere studiene mine?

  Studentenes informasjonstorg (SiT) er universitetets orakeltjeneste for studenter og består også av den sentrale administrasjonen. De kan svare på spørsmål om studiestart, studieprogram, semesteravgift, Lånekassen, vitnemål, emner, eksamen, tilrettelegging og andre administrative studenttjenester. Her kontakter du Studentenes informasjonstorg.

  Hva er et emne?

  Et emne er et fag på universitetsnivå. De fleste emnene ved NMBU er på 10 studiepoeng. En fulltidsstudent tar vanligvis 30 studiepoeng per semester, som vil si 3 emner på 10 studiepoeng hver.

  Hva er en studieplan?

  En studieplan er en fastsatt plan som du som student anbefales å følge for å dekke de obligatoriske krav som må møtes for at du skal kunne uteksamineres med godkjent grad og vitnemål fra NMBU. Det finnes studieplaner for ulike studieprogram, og ofte har vi egne studieplaner for de ulike kullene på samme studieprogram. Dersom du følger en fastsatt og godkjent studieplan skal du være sikker på at alle obligatoriske krav til din grad er dekket når du er ferdig.

  Hvordan er studentmiljøet på NMBU?

  NMBU er kjent for sitt gode studentmiljø, og har flere ganger blitt kåret til universitetet med de mest fornøyde studentene i hele Norge. Noen av grunnene til det kan du lese om på studielivsidene våre.

  Hva skjer under fadderuka på REALTEK?

  • Du blir kjent med de du skal studere sammen med
  • Du blir kjent på campus
  • Du blir kjent med de ulike studentorganisasjonene ved NMBU
  • Du får tilbud om å bli med på en rekke sosiale arrangementer via din linjeforening og/eller faddergruppe

  Fadderuka er morsom, sosial og inkluderende. Du finner mer info om fadderuka på NMBU på Facebook. Du kan også sjekke ut fadderuka på REALTEK på Instagram.

  Kan man kombinere studiet med toppidrett?

  NMBU ønsker at det skal være mulig å kombinere toppidrett og studier. Utøvere som faller inn under OLT (Olympiatoppen) sin definisjon av toppidrettsutøvere og morgendagens toppidrettsutøvere, kan søke om toppidrettsstatus ved NMBU. Mer om toppidrettsstatus finner du her.

  Jeg trenger tilrettelegging. Hvem kontakter jeg for å ordne det?

  Du finner informasjon om tilrettelegging ved studier og eksamen her. Du kan kontakte studieveileder, eller tilretteleggingskontoret som du finner kontaktinfo til på nettsiden.

  Kan jeg ta færre studiepoeng enn 60 studiepoeng per studieår?

  Du kan ta både færre og flere enn 60 studiepoeng per studieår. Normal studieprogresjon og studiebelastning er 30 studiepoeng per semester, og er det som anbefales.

  Når bør jeg søke bolig?

  Når det gjelder studentbolig kan det være lurt å søke før du har fått studieplass. Hvis du søker på våren, får du vanligvis svar på søknaden i løpet av sommeren. Her finner du mer info om studentboliger i Ås.

  Er det langt å pendle mellom Ås og Oslo? Hvor ligger NMBU?

  Det tar ca. 17 minutter med tog fra Oslo S til Ås stasjon. Fra Ås stasjon er det gangavstand til NMBU.

  Hva slags utstyr trenger jeg for å studere?

  På NMBU finnes det datasaler med PC-er som studenter kan bruke, men du bør ha en egen bærbar PC. Noen av fagene har programmering, og da er det lurt å ha med egen PC til forelesningene, og ha en PC som er kraftig nok til å kunne drive de programmene som kreves i de ulike emnene. Dette kan du gjerne spørre fadderne dine om, eller ta kontakt med linjeforeningen du kommer til å tilhøre.

  Jeg ønsker å booke veiledningstime med en studieveileder. Hvordan gjør jeg det?

  Vi har drop-in studieveiledning, så du trenger ikke å booke time. Vi har stengt i sommerferien, men åpner igjen i starten av august. Her finner du mer info om studieveiledning.

  Jeg har tatt emner på et annet studiested som tilsvarer emner ved NMBU. Kan jeg få dem innpasset i studieplanen?

  Så lenge faget innholdsmessig tilsvarer det samme, kan de innpasses i studieplanen din. Kontakt studieveileder hvis du er usikker på hvordan du går frem. Den vanlige prosedyren er at du sender inn en Søknad om godkjenning av eksterne emner/studiepoeng etter at du er tatt opp som student ved NMBU og opprettet NMBU-bruker.

  Jeg får ikke møtt opp til studiestart. Hva gjør jeg?

  Du må kontakte studieveilederne på telefon eller epost. Hvis ikke, kan du miste studieplassen din.

  Hva er et semester/parallell/blokk?

  Ved NMBU deler vi året i paralleller og blokker:

  • Augustblokk (oppstart og avslutning av emnet i august, kurs over 3-4 uker)
  • Høstparallell (oppstart i starten av september og avslutning i desember)
  • Januarblokk (oppstart og avslutning av emnet i januar, kurs over 3-4 uker)
  • Vårparallell (oppstart i starten av februar og avslutning i mai)
  • Juniblokk (oppstart og avslutning av emnet i juni, kurs over 3-4 uker)

  Hovedvekten av emner ligger i høstparallellen og vårparallellen, mens noen få emner er lagt i augustblokk, januarblokk og juniblokk.

  Hva er REALTEK?

  REALTEK er forkortelsen for Fakultet for realfag og teknologi ved NMBU. Universitetet har 7 fakulteter som har ansvar for hver sine fagområder, og REALTEK er ett av fakultetene.

  Er matematikken på Siv.ing-studier vanskelig i forhold til vgs-matten?

  Matematikk R1 og R2 er grunnlaget for å kunne gjennomføre matematikk-emnene i siv.ing-studiene. Matematikken ved NMBU er på høyere nivå enn det som undervises på vgs, og du bør jobbe jevnt med fagene i løpet av hele undervisningsperioden. Hvis du trenger å friske opp pensum i R-matten, tilbyr vi MATH007 Forkurs i matematikk i august. Les mer om forkurs i matematikk her.

  Må man møte opp fysisk på alle forelesninger?

  Det er ikke alle emner som har obligatorisk oppmøte for å kunne ta eksamen, men det er lurt å delta på alle forelesningene slik at du er godt forberedt til eksamen. Det samme med øvinger.

  Hvordan melder jeg meg på emner?

  Du melder deg opp til emner ved å logge deg inn på Studentweb. Du kan melde deg opp til emner via registreringen du gjør ved semesterregistrering i Studentweb, ellers kan du velge «Aktive emner», og søke opp ønsket emne. Trykk på «velg» og følg videre instruks. Husk å melde deg opp til både undervisning og vurdering. Du kan også melde deg kun til undervisning dersom du ikke planlegger å ta eksamen i emnet.  

  Hvordan betaler jeg semesteravgift?

  På Studentweb finner du betalingsinformasjon for semesteravgift. Du finner mer info om semesteravgift her.

  Jeg får ikke tatt IMRT100 i august. Hva gjør jeg?

  Ta kontakt med studieveileder på studieveileder-realtek@nmbu.no for å melde ifra. Du kan ta IMRT100 året etter, men det anbefales å delta samme år som du starter opp for å bli kjent med medstudenter på samme kull.

  Hva er forskjellen mellom Exphil-emnene PHI100 og PHI101?

  Forelesningene i PHI100 og PHI101 er de samme, men det er forskjell mellom emnene når det gjelder undervisning og eksamensform. PHI100 består av forelesninger og øvinger på campus. Emnet avsluttes med en skriftlig eksamen. PHI101 er seminarversjon av PHI100. Emnet har ingen avsluttende eksamen, men mappevurdering.

  Hvor ang tid tar det fra jeg søker studentbolig til jeg får svar?

  Du får svar fra Studentsamskipnaden i Ås ( SiÅs) fortløpende. Du blir stående på venteliste til du enten får tildelt en studentbolig hos SiÅs eller du ikke fornyer eller sletter søknaden din.

  Hvor kan jeg kjøpe pensum?

  Pensumbøkene får du kjøpt på NMBU sin egen bokhandel på campus, Boksmia, på Facebookgruppa "NMBU pensumbøker kjøp/salg/bytte" eller fra fadderne som kanskje hadde fagene i fjor.

  Universitetsbiblioteket har også pensumbøker du kan låne. De fleste bøkene har fire ukers lånetid. Noen pensumbøker har en ukes lånetid, og du kan sette deg på venteliste hvis boka er utlånt.

 • Hvilke utvekslingsmuligheter finnes for REALTEK-studenter?

  NMBU har utvekslingsavtaler med en rekke universiteter rundt om i verden. Du kan lese mer om utveksling på NMBU og hvor du kan reise her.

  Hvilket studieår eller semester er det best å reise på utveksling?

  Du må ha gjennomført 60 studiepoeng (1 års studier) på NMBU før du reiser. Flere utvekslingsavtaler har krav om gjennomsnittskarakter B eller C for å søke utveksling. De aller fleste REALTEK-studenter velger å reise på utveksling enten 3. eller 4. studieår. Du kan få hjelp av studieveileder til å se på hvilket semester eller studieår som kan passe best for deg å reise på utveksling. Besøk oss da på drop-in studieveiledning.

  Hva er mitt ansvar som student i forbindelse med utvekslingsopphold?

  Som student har du ansvar for å velge deg ut hvilket universitet du ønsker å reise til. I tillegg må du finne ut hvilket semester du ser for deg å dra på utveksling, og hvilke emner du må ta mens du er på utveksling. Du er selv ansvarlig for å søke utveksling innen de gjeldende fristene, og selv ansvarlig for å i god nok tid søke om forhåndsgodkjenning av emner. Studieveilederne skal ikke finne emner for deg, men kan gi deg råd om emnevalg, og råd om tidligere godkjente emner fra utveksling for din utdanning. Se gjerne siden vår Student ved REALTEK hvor du finner en egen kategori for utveksling.

  Når er søknadsfristene?

  1. februar for høstsemesteret, vårsemesteret eller hele studieåret.
  15. september for vårsemesteret ("restopptak").

  Kan jeg være borte lenger enn ett år?

  Nei. Du kan være på utveksling enten ett eller to semestere, dvs. maks ett år. Ved noen utenlandske universiteter tillates det kun ett semester for utvekslingsstudenter, så husk å undersøke det når du setter i gang med utvekslingsprosessen.

  Hvilke emner bør og kan jeg ta på utveksling?

  Hvis du velger å reise et semester med mange obligatoriske emner, må du sørge for at du får tatt emner på utveksling som er godkjente erstatninger for disse. Du kan ellers prøve å «rydde tomt» et semester ved å ta de obligatoriske emnene før eller etter utreise. Ikke alle emner er like lette å finne en erstatning for i utlandet, og det er ikke på alle skoler du kan få ta hvilke som helst fag. Mange velger å spare opp statistikk, exphil, matematikk eller økonomi-emner til utvekslingen ettersom det gjerne er lettere å finne erstatninger for slike emner enn for eksempel spesialiseringsemner. Oversikt over eksempler på erstatningsemner finner du på her.

  Hvordan finner jeg tidligere godkjente emner?

  Tidligere godkjente emner finner du i en lenket fil under kategorien Utveksling på siden Student ved REALTEK.

  Hva gjør jeg hvis jeg ender opp med færre antall studiepoeng/emner enn planlagt?

  Dersom du f.eks. hadde planlagt og har fått forhåndsgodkjent 30 studiepoeng på utveksling, men kun består 20 av disse, vil de beståtte studiepoengene innpasses i din utdanningsplan. De manglende 10 studiepoengene må du så ta igjen med emner ved NMBU. At du fikk gjennomført færre studiepoeng enn planlagt kan også få konsekvenser for omgjøringslån og stipend fra Lånekassen. Søk svar hos Lånekassen dersom dette gjelder deg.

  Jeg må ta andre emner på utveksling enn hva jeg har fått godkjent fra før. Hva gjør jeg?

  I noen tilfeller er det ikke plass på emner du har planlagt å ta på utveksling eller andre årsaker som gjør at du ikke får tatt det du har planlagt. Du må da finne alternative emner, og søke om forhåndsgodkjenning av disse via fastsatt skjema for å sikre deg at det du tar i stedet kan godkjennes og innpasses i din grad når du er tilbake fra utveksling.

 • Når og hvor blir eksamensdatoer publisert?

  Eksamensdatoer blir publisert på Time-Edit-siden. Endelig timeplan og eksamensdato publiseres gjerne et par uker før oppstart av emner.

  Hvor lenge etter eksamen faller sensuren?

  Sensuren skal foreligge tre uker etter avlagt eksamen i eksamensperioden, eller tre uker etter siste undervisningsdag for delvurderinger og emner uten eksamen i eksamensperioden. For gradsoppgaver gjelder seks uker fra fastsatt innleveringsfrist.

  Hva skjer om jeg stryker på eksamen i et emne?

  Da må du ta eksamen på nytt. Du har totalt tre forsøk på å bestå eksamen i et emne. Både ordinær eksamen og kontinuasjonseksamen (konte) teller som ett forsøk hver.

  Hva er konte-eksamen?

  En konte-eksamen (kontinuasjonseksamen) er et nytt forsøk på en eksamen dersom du strøk første gangen.

  Det gis ikke konte-eksamen i alle emner. For emner med avsluttende skriftlig og muntlig eksamen i eksamensperioden gis det i noen tilfeller mulighet til å gjennomføre en konte-eksamen. Ved gyldig fravær eller stryk ved eksamen, har du også rett til å ta konte-eksamen om dette tilbys. Hvis du ikke møtte til eksamen uten gyldig fravær, har du ikke rett til konte-eksamen.

  Det arrangeres ikke konte-eksamen for emner med samlet vurdering eller mappevurdering. Ved gyldig fravær eller stryk ved eksamen i slike emner, vil første mulighet for ny eksamen være neste gang emnet går ordinært.

  Blir jeg automatisk meldt opp til konte-eksamen?

  Nei. Du må selv melde deg opp til konte-eksamen. Fremgangsmåten for å melde deg til konte-eksamen finner du her.

  Når er konte-eksamen?

  Se datoer i akademisk kalender.

  Kan jeg ta et emne på nytt for å forbedre karakteren?

  Ja. Hvis du har bestått emnet tidligere har du mulighet til å forbedre karakteren én gang. For å forbedre en karakter kan du kun melde deg opp til ordinær eksamen i emnet. Du kan ikke melde deg til ny eksamen (konte). Å registrere at du skal ta emnet på nytt gjør du i Studentweb ved å gå til "Resultater" og deretter trykke på "ta emnet på nytt" for det aktuelle emnet. Den beste av de to karakterene du har oppnådd i emnet er den som blir stående på vitnemålet.

  Hvordan klager jeg på eksamenskarakteren?

  Les informasjonen under "Etter eksamen" på NMU sin side for eksamen.

  Hvordan får jeg begrunnelse på eksamenskarakteren?

  Du ber om begrunnelse i Studentweb, ikke via emneansvarlig. Fristen for å be om begrunnelse er innen én uke etter at eksamenskarakteren er publisert i Studentweb.

 • Hvilke frister bør jeg huske på?

  Søknadsfristen for å søke studier i Samordna opptak er 15. april. 1. juli er fristen for laste opp dokumentasjon og omprioritere studieønskene dine. Følg med på Samordna opptak sin nettside om viktige frister.

  Hvor finner jeg tidligere poenggrenser?

  Du kan søke opp studieprogram og år via Samordna opptak sin side for tidligere poenggrenser.

  På studieprogrammene våre sine sider skal det også stå hva poenggrensene var forrige år.

  Når får jeg svar på søknaden til høyere utdanning?

  20. juli.

  Pleier det å være etterfyllingsopptak på studieprogrammene ved NMBU?

  Det vil være noen studier som vil ha etterfyllingsopptak, men hvilke studieprogram dette gjelder kan variere fra år til år. I etterfyllingsopptak mister du ikke automatisk tidligere tilbud du har takket ja til, hvis du får nytt tilbud. Du kan velge mellom gammelt og nytt tilbud, men takker du ja til nytt tilbud, faller det gamle vekk.

 • Hvilke fag kan jeg undervise i etter jeg er ferdig med lektorutdanningen i realfag?

  Med lektorutdanning i realfag får du undervisningskompetanse i to skolefag. Du kan velge mellom biologi, fysikk, geofag, informatikk, kjemi, matematikk, naturfag og økonomi.  

  Jeg har hørt at jeg kan få fradrag på studiegjeld ved å gå LUR. Hva er dette?

  Du kan få slettet inntil 50 000 kroner av studielånet hvis du fullfører lektorutdanningen. I tillegg kan du få slettet 51 000 kr av studielånet hvis du jobber som lærer i minst tre år. Du finner mer info om det på nettsiden til Lånekassen.

  Hva går praksisopplæringen ut på?

  Praksisopplæringen skal gi innblikk i alle sider ved læreryrket. I tillegg til undervisningspraksis, skal du bli kjent med andre forhold ved skolen ved at du for eksempel deltar i fagmøter, planleggingsmøter, elevmøter og samtaler med ledelsen og foreldresamtaler. Omfanget av praksisopplæringen er 100 hele dager fordelt over 4 år. I 1.- og 2. studieåret vil du ha praksisopplæring på ungdomsskole, og vi legger opp til gruppe- eller parpraksis. I 3.- og 4. året skal du ha praksis på videregående skole, og det vil være særlig fokus på selvstendig opplæringsansvar.

  Kan jeg gjennomføre studiet på kortere tid enn fem år?

  I utgangspunktet er studieplanen lagt opp til 5 år, hvor praksisen er fordelt på 4 av 5 studieår. Det er muligheter til å ta studiet på kortere tid hvis du har tatt noen emner fra før som kan innpasses i planen. Ta kontakt med studieveileder ved REALTEK for å undersøke mulighetene.

  Må jeg jobbe som lærer etter endt lektorutdanning?

  Utdanningen gir deg gode jobbmuligheter både i og utenfor skolen. Du kan være kvalifisert til andre yrker innen realfag og pedagogikk, og det kan være aktuelt med jobb innen formidling, rådgivning eller forskning. Etter endt masterutdanning kan du også ta en doktorgradsutdanning (ph.d).

  Når må jeg bestemme fag 1, og det å skrive faglig - eller didaktisk masteroppgave?

  I løpet av det andre studieåret bør du ha bestemt deg for hva du vil ha som fag 1. Du må ha bestemt deg innen fjerdeåret om du planlegger faglig eller didaktisk masteroppgave, men hvis du vil ta en faglig masteroppgave er det lurt å ha tenkt på det allerede i tredje året. I tredje året er det rom for å ta emner knyttet til fag 1, og da kan det være aktuelt å ta relevante emner slik at du har nok forkunnskap til å ta masteremner på 5. året. Du får mer innblikk i didaktisk masteroppgave på 4. året når du skal ha profesjonsåret med kun pedagogikk, didaktikk og praksis.

 • Hva er opptakskravene?

  Her finner du opptakskravene for PPU ved NMBU. Hvis du har utenlandsk utdanning, må du dokumentere kunnskaper i engelsk og norsk. Vær oppmerksom på at opptakskravene til PPU kan være ulike på ulike utdanningsinstitusjoner.

  Hvordan søker jeg opptak til PPU?

  Her finner du informasjon om opptak til PPU.

  Hvordan er PPU heltid og deltid forskjellig?

  Hvis du velger å studere på heltid, gjennomfører du studiet på ett år, mens studiet tar to år på deltid. Studiet består av totalt 12 samlinger, som er fordelt på to år for deltidsstudenter.

  Heltidsstudenter har 6 uker på høsten og 6 uker på våren. Deltidsstudenter har 4 uker sammenhengende praksisopplæring i 3 av 4 semestre.

  Hva går praksisopplæringen ut på?

  Praksisopplæringen skal gi innblikk i alle sider ved læreryrket. I tillegg til undervisningspraksis, skal du bli kjent med andre forhold rundt skolen ved for eksempel å delta i fagmøter, planleggingsmøter, elevmøter og samtaler med ledelsen. Omfanget av praksisopplæringen er 60 hele dager fordelt over ett år for heltid og to år for deltid. Første semester er det vanlig å ha 30 dager praksis hvis du går heltid og 20 dager hvis du går deltid. Du kan lese mer om praksisopplæringen på praksis-kursets emneside.

  Praksisopplæringen skal foregå på minst to forskjellige skoler og skal være fordelt mellom ungdomsskole og videregående skole. Det går også an å søke om alternativ praksis ved en annen institusjon som driver med opplæring.

  Vi legger opp til at studenter har parpraksis, så langt dette kan gjennomføres. Du skal ha praksisopplæring i realfag og/eller naturbruksfag med hovedvekt på de fagene du har undervisningskompetanse i.

  Hvilke fag kan jeg undervise i etter jeg er ferdig med PPU?

  Du underviser i de fagene du har fått godkjent undervisningskompetanse ved opptaket. Når du får svar på opptaket, vil det stå hvilke fag du har undervisningskompetanse i.

  Hvor mye kan jeg få i fradrag på studiegjeld?

  Hvis du jobber som lærer i Finnmark eller Nord-Troms, har Lånekassen en egen ordning for fradraget. Hvis du har fullført PPU-realfag, har du mulighet til å få slettet inntil 50 000 kr av studielånet, i tillegg til ordningen som gjelder hvis du jobber som lærer i Finnmark eller Nord-Troms.

  Hvilke skoletrinn kan jeg jobbe på etter PPU?

  Du vil være kvalifisert til å undervise fra femte trinn i grunnskolen til videregående skole. 

  Når får jeg svar på opptaket?

  Her finner du informasjon om opptak og viktige datoer for opptak til PPU.

  Er det mulig å ettersende dokumentasjon etter fristen?

  I utgangspunktet må du sende inn dokumentasjonen innen fristen. Ta kontakt med Opptakskontoret ved NMBU før fristen dersom du må ettersende dokumentasjon. Hvis du avslutter din utdanning inneværende semester, må du laste opp foreløpig dokumentasjon og følgeskjema innen fristen, og laste opp dokumentasjon på det resterende innen 1. juli.

 • Det aller meste rundt masteroppgave ved REALTEK finner du svar på via siden for masterstudenter ved REALTEK.

  Hvor kan jeg finne tidligere masteroppgaver?

  I delarkivet Brage kan du finne og lese masteroppgavene fra tidligere studenter.

  Hvor kan jeg få hjelp med hvordan jeg skal strukturere og skrive masteroppgaven?

  For generelle retningslinjer for gradsoppgave kan du se siden om gradsoppgaver fra NMBU sentralt.

  Du kan hente inspirasjon til hvordan du skal strukturere din gradsoppgave ved å se på tidligere gradsoppgaver.

  Universitetsbiblioteket arrangerer ellers nyttige skrivekurs, opplæring i EndNote, hvordan du søker etter litteratur og mye mer.

  Kan jeg levere masteroppgaven før innleveringsfristen?

  Ja. Husk å avklare din tidsplan og tidlig innlevering med din(e) masterveileder(e).

  Kan jeg starte å skrive masteren før semesteret jeg skal levere?

  Ja. Det er ingen begrensning på hvor tidlig du kan starte arbeidet med din masteroppgave. Så fort du har etablert et samarbeid med din hovedveileder for masteroppgave kan du starte med arbeidet. Vi anbefaler at du har en kontrakt for masteroppgave på plass før du starter arbeidet.

  Hva er gyldige grunner for å søke om utsettelse av innlevering av masteroppgave?

  Gyldige grunner til å få innvilget utsatt innlevering av masteroppgave finner du i skjemaet for Søknad om utsatt innlevering av gradsoppgave.

  I korte trekk er det krav om særlige behov, som kan være: sykdom, omsorgsarbeid, undervisningsoppgaver ved NMBU, tyngre studenttillitsverv eller uforskyldte problemer med oppgaven.

  Kan jeg skrive en masteroppgave på 60 studiepoeng i stedet for 30?

  Det er mulig å skrive en gradsoppgave på mer enn 30 studiepoeng, men det krever en del merarbeid for å få det godkjent. Se mer informasjon om dette på siden for masteroppgave ved REALTEK.

  Hva gjør jeg dersom jeg stryker på masteroppgaven?

  Dersom du skulle stryke på gradsoppgaven gjelder følgende bestemmelser fra NMBU sin studieforskrift:

  § 44-11 Stryk og omarbeiding av gradsoppgave
  (1) En gradsoppgave som er bedømt med karakteren F (stryk) og som er tillatt
  omarbeidet, kan tidligst legges frem til ny sensurering tre måneder og senest fire
  måneder, etter dato for publisering av opprinnelig sensur. Ny kontrakt og revidert
  fremdriftsplan må utarbeides. Studenten må, hvis ny dato for innlevering faller i et nytt
  semester, semesterregistrere seg i samsvar med § 17-2 andre ledd. Ved omarbeiding av
  oppgaven har studenten ikke krav på ytterligere veiledning. Det må foretas ny muntlig
  presentasjon av den omarbeidede gradsoppgaven

  Utfyllende bestemmelser: 4-1-10 Stryk og omarbeiding av gradsoppgave
  En innlevert gradsoppgave som er bedømt med karakteren F (stryk) kan, hvis
  ekstern og intern sensor er enige om det, omarbeides av studenten. Den
  opprinnelige innleverte oppgaven må synliggjøre et innhold som lar seg bearbeide.

 • Her vil det komme mer informasjon.

  Hva kreves for å søke opptak til toårige masterprogram?

  Se informasjon på siden for opptak til toårig master, og detaljerte opptakskrav spesifisert på studieprogrammets nettside.

  Hvilke toårige masterprogram finnes på REALTEK?

  • Nordic Master in Aquatic Food Production
  • Data Science
  • Intelligent Water Technology (ny i 2024)
  • Photonics (ikke tilgjengelig fra og med 2024)


  Hvordan kan internasjonale søkere søke opptak?

  Se egen side for hvordan søke opptak som internasjonal søker.

  Ofte stilte spørsmål for internasjonale søkere finnes på en egen side.


  Hvor mye må internasjonale studenter betale i skolepenger?

  Internasjonale studenter må betale skolepenger. For toårig master ligger skolepengene for studieåret 2023-2024 på ca. 150.000 kr per år. I tillegg til skolepenger kommer semesteravgiften.

 • Her vil det komme mer informasjon.

  Hvor mange masterprogram finnes på REALTEK?

  REALTEK tilbyr 8 sivilingeniørstudier. Her finner du oversikt over de ulike studieprogrammene.  

  Jeg har tidligere utdanning fra et annet lærested. Kan jeg søke meg inn på femårige masterstudier direkte?

  Du må søke opptak til studieprogrammene via Samordna opptak. Hvis du har treårig relevant utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du også søke opptak til høyere årstrinn på femårige masterprogram. Les mer om opptak på studieprogrammets nettsider.

  Hvor finner jeg karriereeksempler for femårige masterprogram?

  Her kan du lese om hva tidligere REALTEK-studenter jobber med i dag

  Hva har karaktersnittet vært for opptak de siste årene?

  De siste årene har poenggrenser variert basert på antall søkere og studieplass på de ulike studieprogrammene. Historikk for poenggrenser ligger ute på Samordna opptak sin nettside. Poenggrenser som gjelder for kommende opptak, ligger ute på studieprogrammenes nettsider.  

  Kan jeg gjennomføre studiet på kortere tid enn fem år?

  Det er en mulighet, men det kommer an på om det går an å ta ekstra emner per semester. Her må du sette deg nye inn i studieprogrammets oppbygging, og lage en god plan for hvilke emner du kan ta i hvilken rekkefølge.  Noen emner har obligatoriske aktiviteter som man må ta hensyn til. Dersom emner fra tidligere utdanning har blitt innpasset i studieplanen, er det mulighet for at studiet kan gjennomføres på kortere tid. 

  Hvilke studieprogram kan jeg søke opptak til høyere årstrinn på?

  Du kan søke opptak til høyere årstrinn på alle våre 8 sivilingeniørstudier.

  Er det mye matematikk og fysikk i studiet?

  Ja. De to første studieårene består av teoretiske fag innen matematikk og fysikk. Videre blir disse brukt i teknologifagene hvor man skal løse problemstillinger med beregninger.


  Får mange jobb etter fullført utdanning?

  Basert på våre erfaringer, har vi fått melding fra tidligere studenter om at de har fått jobb etter fullført utdanning. En del har også sikret seg jobb før de er ferdige med utdanningen.

 • Hvilke bachelorprogram finnes på REALTEK?

  Vi har bachelorprogrammene

  Hva kan man gjøre etter fullført bachelor i Energi- og miljøfysikk og bachelor i Geomatikk?

  Etter fullført bachelor velger noen å gå rett ut i arbeidslivet til stillinger i offentlig forvaltning og privat næringsliv knyttet til realfag og fornybar energi. De fleste fortsetter videre med et masterstudium enten ved NMBU, ved andre norske universiteter eller i utlandet.

  Studenter med fullført bachelor i Energi- og miljøfysikk går gjerne videre over på høyere årstrinn på den femårige mastergraden i Miljøfysikk og fornybar energi, mens de som har fullført bachelor i Geomatikk gjerne går videre over på høyere årstrinn på den femårige mastergraden Geoinformatikk.

  Kan man søke seg inn på femårig integrert master (sivilingeniør) i Miljøfysikk og fornybar energi etter fullført bachelor i Energi- og miljøfysikk?

  Ja. Du må søke opptak enten gjennom høyere årstrinn eller Samordna opptak. Opptakskrav til masterprogrammet finner du under Detaljerte opptakskravstudieprogrammets nettside. Studieløpet er veldig like for bacelorgraden og den femårige graden de tre første årene, og de fleste kan starte rett på 4. året etter opptak.

  Kan man søke seg inn på femårig integrert master (sivilingeniør) i Geoinformatikk etter fullført bachelor i Geomatikk?

  Ja. Vær obs på hvilke emnekrav som da stilles til deg for opptak til mastergraden. Du må ha fulgt et løp i bachelorprogrammet som kvalifiserer deg for overgang til masterprogrammet. Du må søke opptak enten gjennom høyere årstrinn eller Samordna opptak. Opptakskrav til masterprogrammet finner du under Detaljerte opptakskravstudieprogrammets nettside.

  Kan jeg ta masteremner (emner på 300-nivå) selv om jeg er bachelorstudent?

  Ja, så lenge forholdene ligger til rette for det. For å kunne ta masteremner må du oppfylle forkunnskapskravene. Noen av emnene har plassbegrensning, og masterstudentene har fortrinnsrett. Dette vil stå på emnesidene.

 • Hva betyr det å søke på høyere årstrinn?

  Høyere årstrinn er et alternativ for de som har en grad fra før og ønsker starte på et av våre femårige studieprogrammer. Basert på din tidligere utdanning, vil du bli plassert på høyere årstrinn på det femårige studieløpet. Har du en bachelorgrad med relevant fagspesifikk bakgrunn for studieretningen, vil du normalt kunne gjennomføre det femårige løpet på to år. Hvis du har delvis relevant utdanning i forhold til ønsket studieretning, vil du normalt bruke mer enn to år.

  Hvis du har høyere utdanning fra før, kan du søke både gjennom Samordna opptak og på høyere årstrinn. Gjennom Samordna opptak er opptaksgrunnlaget karakterer fra videregående skole. På høyere årstrinn er opptaksgrunnlaget karakterer fra høyere utdanning. Opptakskravene er beskrevet studieprogrammenes nettsider.


  Jeg har tidligere utdanning fra et annet lærested. Hvor mye kan godkjennes i en grad på NMBU?

  Tidligere utdanning godkjennes emne for emne i henhold til studiets oppbygging. Studieveiledere vurderer hvor mye av din tidligere grad som kan innpasses i studieplanen og tar hensyn til tidligere relevant høyere utdanning.


  Kan hele bachelorgraden min innpasses i en femårig utdanning ved NMBU?

  Det er en mulighet, men studieveilederne må vurdere dette med hensyn til hvilke emner du har fra tidligere.


  Hvordan vet jeg om jeg dekker opptakskravene for høyere årstrinn og toårige masterprogram på REALTEK?

  På studieprogrammenes nettsider står det beskrevet opptakskrav for høyere årstrinn og toårige masterprogram under Detaljerte opptakskrav. Er du tvil om du fyller kravene for opptak til høyere årstrinn, anbefaler vi at du søker opptak både gjennom høyere årstrinn og via Samordna opptak.

 • Hvor finner jeg relevante søknadsskjemaer og maler?

  Du finner dette på siden for Skjema og maler for studenter.

  Du finner skjema for blant annet:

  • Søkad om studiepermisjon
  • Søknad om fjerde forsøk (på eksamen)
  • Søknad om overgang til annet studieprogram
  • Søknad om utveksling
  • Mal for kontrakt for gradsoppgave


  Og mye mer.