TIP150 Moderne verkstedteknikk, innføringsemne

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Øyvind Emil Hansen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:48

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger, øvelser og hjemmearbeid, ca. 125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Om dette emnet

Emnet gir en innføring i bruk og virkemåte for de vanligste typer verktøyer og verkstedmaskiner for framstilling av modeller og prototyper, såvel som praktisk trening i et verkstedmiljø med gruppeøvelser og instruksjon fra fagfolk. Læringsprosessen omfatter et teoretisk/praktisk pensum med forelesninger og selvstudium, der studentene deles opp i mindre praksisgrupper for trening i sikker bruk av ulike typer verktøy og verkstedmaskiner. Denne praksisperioden omfatter bl.a. bruk av sponfraskillende maskiner (boring, fresing og dreiing), sveiseteknikker for metaller og plastmaterialer, andre sammenføyningsteknikker, platebearbeidsingsteknikker, målenøyaktighet, og ikke minst viktige sikkerhetsaspekter ved bruk av farlige maskiner osv. Opplæringen avsluttets med en skriftlig delprøve, Etter praksisperioden får studentene i oppgave, på selvstendig basis, å planlegge, designe og framstille en mindre modell (funksjonsmodell) eller prototype som inngår i siste del av bedømmelsesgrunnlaget for emnet, sammen med prosjektrapport.

Dette lærer du

Gjennom emnet skal studentene ha ervervet kunnskaper om de viktigste typene av verktøyer og maskiner som brukes ved et moderne verksted som bl.a. tilvirker modeller og protypeløsninger. De skal ha fått trening i verktøy og maskiner brukes i ulike sammenhenger, sikkerhetsforhold knyttet til bruk og ha deltatt aktivt i praktisk utforming og tilvirking av en enkel funksjonsmodell eller prototype.
 • Emnet består av en forelesnings- og selvstudiedel (teori) med prøve, en praktisk øvelses- og instruksjonsdel i verkstedmiljø og gjennomføring av en integrert prototypeutviklingsprosess med framstilling av en modell/prototype i mindre grupper.
 • Faglærer og verkstedinstruktører er tilgjengelige for bistand via e-post, telefon og personlig oppmøte til avtalte tider.
 • Lærebok er J.Andersen, E. Herø, K. Reiersen og O. Solheim (2008). Produksjonsteknikk. Gyldendal undervisning. ISBN 978-82-05-38103-2

  Hartvig Hartvigsen, Rolf Lorentsen, Knut Michelsen og Sverre Seljevoll (2006). Verkstedhåndboka, 6. utg. Gyldendal undervisning, ISBN 978-82-05-35707-5

  Annen nyttig litteratur, internettlenker osv. publiseres når kurset starter.

 • Emnet er primært tilpasset studenter innen teknologi eller naturvitenskaplige fag. Studenter med annen bakgrunn og minst ett års høgskole/universitetsstudier bak seg vil også kunne gjennomføre og ha stort utbytte av emnet.
 • 1. Bestått teoretisk prøve etter at teordelen/opplæring av emnet er gjennomgått. 2. Bekreftet deltakelse i alle praksisøvelser. 3. Prosjekt med evaluering av modell/prototype og prosjektrapport.

  Teoretisk prøve Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått Prosjektoppgave Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått Praksisøvelser Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Sensor har arbeidet med prototypeutvikling og utviklingsprosjekter i en årrekke. Sensor skal godkjenne vurderingsopplegget for delprøven og prosjektoppgaven. Både emneinnhold, øvelser og prosjektgjennomføringen blir drøftet som del av emneforberedelsene og kvalitetssikring av opplegget. Delprøve og prosjektarbeide bedømmes etter fastlagte kriterier for emnet. Eget skjema som beskriver framgangsmåten ved sensurvurderingen følger med sensurarbeidet
 • Den teoretiske prøven ved slutten av teoridelen/opplæring må være BESTÅTT, for at studenten skal kunne gå videre og delta i sluttprosjektet.
 • NB: Emnet TIP150 erstatter det tidligere emnet og emnet/koden TIP250. (TIP 250 er reservert for et vidergående emne på fagområdet
 • Forelesninger og selvstudier: Verkstedpraksis med teori: 24 timer 2+2 timer per uke i 6 uker (kan bli utvidet). Utviklingsarbeid/modellbygging med modell/prototype og rapport: 10 uker, veiledet i mindre grupper, etter behov.
 • Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.

  Rangeringskriterier:

  1. studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan

  2. studenter på M-BA, M-RB, M-IØ og M-MPP

  3. studenter med høyest studiepoengproduksjon

  Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.

 • GSK