Course code TIP150

TIP150 Moderne verkstedteknikk, innføringsemne

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Øyvind Emil Hansen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter på M-BA, M-RB, M-IØ og M-MPP</p><p>3.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i bruk og virkemåte for de vanligste typer verktøyer og verkstedmaskiner for framstilling av modeller og prototyper, såvel som praktisk trening i et verkstedmiljø med gruppeøvelser og instruksjon fra fagfolk. Læringsprosessen omfatter et teoretisk/praktisk pensum med forelesninger og selvstudium, der studentene deles opp i mindre praksisgrupper for trening i sikker bruk av ulike typer verktøy og verkstedmaskiner. Denne praksisperioden omfatter bl.a. bruk av sponfraskillende maskiner (boring, fresing og dreiing), sveiseteknikker for metaller og plastmaterialer, andre sammenføyningsteknikker, platebearbeidsingsteknikker, målenøyaktighet, og ikke minst viktige sikkerhetsaspekter ved bruk av farlige maskiner osv. Opplæringen avsluttets med en skriftlig delprøve,  Etter praksisperioden får studentene i oppgave, på selvstendig basis, å planlegge, designe og framstille en mindre modell (funksjonsmodell) eller prototype som inngår i siste del av bedømmelsesgrunnlaget for emnet, sammen med prosjektrapport.
Læringsutbytte:
Gjennom emnet skal studentene ha ervervet kunnskaper om de viktigste typene av verktøyer og maskiner som brukes ved et moderne verksted som bl.a. tilvirker modeller og protypeløsninger. De skal ha fått trening i verktøy og maskiner brukes i ulike sammenhenger, sikkerhetsforhold knyttet til bruk og ha deltatt aktivt i praktisk utforming og tilvirking av en enkel funksjonsmodell eller prototype.
Læringsaktiviteter:
Emnet består av en forelesnings- og selvstudiedel (teori) med prøve, en praktisk øvelses- og instruksjonsdel i verkstedmiljø og gjennomføring av en integrert prototypeutviklingsprosess med framstilling av en modell/prototype i mindre grupper.
Læringsstøtte:
Faglærer og verkstedinstruktører er tilgjengelige for bistand via e-post, telefon og personlig oppmøte til avtalte tider.
Pensum:

Lærebok er J.Andersen, E. Herø, K. Reiersen og O. Solheim (2008). Produksjonsteknikk. Gyldendal undervisning. ISBN 978-82-05-38103-2

Hartvig Hartvigsen, Rolf Lorentsen, Knut Michelsen og Sverre Seljevoll (2006). Verkstedhåndboka, 6. utg. Gyldendal undervisning, ISBN 978-82-05-35707-5

Annen nyttig litteratur, internettlenker osv. publiseres når kurset starter.

Forutsatte forkunnskaper:
Emnet er primært tilpasset studenter innen teknologi eller naturvitenskaplige fag. Studenter med annen bakgrunn og minst ett års høgskole/universitetsstudier bak seg vil også kunne gjennomføre og ha stort utbytte av emnet.
Anbefalte forkunnskaper:

Noe kunnskap om bruk av enkel verkstedteknikk og verktøy er en fordel.

TIP100 - Teknisk innovasjon, evt. også TMP160 - Teknisk design.

Obligatorisk aktivitet:
Den teoretiske prøven ved slutten av teoridelen/opplæring må være BESTÅTT, for at studenten skal kunne gå videre og delta i sluttprosjektet.
Vurderingsordning:
1. Bestått teoretisk prøve etter at teordelen/opplæring av emnet er gjennomgått. 2. Bekreftet deltakelse i alle praksisøvelser. 3. Prosjekt med evaluering av modell/prototype og prosjektrapport.
Sensor:
Sensor har arbeidet med prototypeutvikling og utviklingsprosjekter i en årrekke. Sensor skal godkjenne vurderingsopplegget for delprøven og prosjektoppgaven. Både emneinnhold, øvelser og prosjektgjennomføringen blir drøftet som del av emneforberedelsene og kvalitetssikring av opplegget. Delprøve og prosjektarbeide bedømmes etter fastlagte kriterier for emnet. Eget skjema som beskriver framgangsmåten ved sensurvurderingen følger med sensurarbeidet
Merknader:
NB: Emnet TIP150 erstatter det tidligere emnet og emnet/koden TIP250. (TIP 250 er reservert for et vidergående emne på fagområdet
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger, øvelser og hjemmearbeid, ca. 125 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger og selvstudier: Verkstedpraksis med teori: 24 timer 2+2 timer per uke i 6 uker (kan bli utvidet). Utviklingsarbeid/modellbygging med modell/prototype og rapport: 10 uker, veiledet i mindre grupper, etter behov.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bestått/ Ikke bestått