Akademisk kalender for hele studieåret

Akademisk kalender for vårsemesteret 2024 og studieåret 2024/2025

Det gjelder noen unntak for eksamensperioder m.m. for veterinærutdanningene. 

Vårsemesteret 2024

Januar

 1. 4. og 5. Ny eksamen (konte)
 2. 8. Semesterstart
 3. 8. Januarblokk t.o.m 26. januar
 4. 10. Frist for avmelding av undervisning og eksamen i januarblokk
 5. 29. og 30. Januarblokkeksamen
 6. 31. Vårparallell t.o.m. 10. mai

Februar

 1. 1. Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i vårparallellen
 2. 1. Frist for oppmelding av gradsoppgave (avmelding ikke mulig etter 1. feb.)
 3. 1. Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan
 4. 1. Frist for søknad om utveksling høst 2024/vår 2025

Mars

 1. 1. Frist for oppmelding til ny eksamen (konte) i mai
 2. 1. Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen i vårparallellen, ny eksamen (konte) og juniblokk
 3. 25. Påskeferie t.o.m. 1. april - undervisningsfri

April

 1. 1. Frist for avmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen
 2. 1. Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i mai
 3. 1. Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i juniblokk
 4. 22. Det åpnes for innlevering av gradsoppgaver i WISEflow.

Mai

 1. 1. Frist for avmelding av undervisning og eksamen i juniblokk
 2. 1. Frist for å søke om låne-PC til digital eksamen
 3. 1. Arbeidernes dag - undervisningsfri
 4. 9. Kristi himmelfartsdag – undervisningsfri
 5. 13. - 28. Eksamensperiode vårparallellen
 6. 15. Frist for innlevering av gradsoppgave (faller fristen på en lørdag/søndag eller helligdag, blir påfølgende arbeidsdag ny frist)
 7. 17. Grunnlovsdag – ingen eksamen
 8. 20. Andre pinsedag – ingen eksamen
 9. 30. og 31. Ny eksamen (konte)

Juni

 1. 1. Frist for å søke om overgang til annet studieprogram
 2. 3. Juniblokk t.o.m. 28. juni
 3. 14., 21. og 28. Juniblokkeksamen
 4. 28. Semesterslutt

Merk: Demokratitime onsdager i parallellperiodene fra kl 12.00-14.00 - undervisningsfri.

Dersom ovennevnte frister faller på en lørdag, søndag eller annen fridag, endres datoene til påfølgende virkedag.

Høstsemesteret 2024

August 

 1. 5. -9. Introuke for nye internasjonale studenter
 2. 10.-11. Registreringshelg for nye studenter
 3. 12. Semesterstart
 4. 12. Augustblokk t.o.m. 30. august
 5. 14. Frist for oppmelding/avmelding til undervisning og eksamen i augustblokk
 6. 14. Frist for å søke om tilrettelegging ved Augustblokk eksamen
 7. 16. Immatrikulering kl. 13.00, undervisningsfri fra kl. 12.00

September

 • 2. Augustblokkeksamen
 • 3. Høstparallell t.o.m. 6. desember
 • 15. Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i høstparallellen
 • 15. Frist for oppmelding av gradsoppgave (avmelding ikke mulig etter 15. sep.)
 • 15. Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan
 • 15. Frist for søknad om utveksling vår 2025

Oktober

 1. 1. Frist for oppmelding til ny eksamen (konte) i januar 2025
 2. 1. Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen i høstparallellen, ny eksamen (konte) og januarblokk
 3. 10. Verdensdagen for psykisk helse. Psykisk helseuke ved NMBU 7. til 11. oktober
 4. 16. Karrieredagen

November

 • 1. Frist for avmelding av undervisning og eksamen i høstparallellen
 • 1. Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i januar 2025
 • 1. Frist for å søke om overgang til annet studieprogram
 • 22. Det åpnes for innlevering av gradsoppgaver i WISEflow.

Desember

 1. 1. Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i januarblokk
 2. 1. Frist for å søke om låne-PC til digital eksamen
 3. 9. - 20. Eksamensperiode høstparallellen
 4. 15. Frist for innlevering av gradsoppgave (faller fristen på en lørdag/søndag eller helligdag, blir påfølgende arbeidsdag ny frist).

Merk: Demokratitime onsdager i parallellperiodene fra kl. 12.00-14.00 - undervisningsfri.

Dersom ovennevnte frister faller på en lørdag, søndag eller annen fridag, endres datoene til påfølgende virkedag.

Vårsemesteret 2025

Januar

 1. 2. og 3. Ny eksamen (konte)
 2. 6. Semesterstart
 3. 6. Januarblokk t.o.m 24. januar
 4. 8. Frist for avmelding av undervisning og eksamen i januarblokk
 5. 27. og 28. Januarblokkeksamen
 6. 29. Vårparallell t.o.m. 9. mai

Februar

 1. 1. Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i vårparallellen
 2. 1. Frist for oppmelding av gradsoppgave (avmelding ikke mulig etter 1. feb.)
 3. 1. Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan
 4. 1. Frist for søknad om utveksling høst 2025/vår 2026

Mars

 1. 1. Frist for oppmelding til ny eksamen (konte) i mai
 2. 1. Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen i vårparallellen, ny eksamen (konte) og juniblokk

April

 1. 1. Frist for avmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen
 2. 1. Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i mai
 3. 1. Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i juniblokk
 4. 14. Påskeferie t.o.m. 21. april - undervisningsfri
 5. 22. Det åpnes for innlevering av gradsoppgaver i WISEflow.

Mai

 1. 1. Frist for avmelding av undervisning og eksamen i juniblokk
 2. 1. Frist for å søke om låne-PC til digital eksamen
 3. 1. Arbeidernes dag - undervisningsfri
 4. 12. - 23. Eksamensperiode vårparallellen
 5. 15. Frist for innlevering av gradsoppgave (faller fristen på en lørdag/søndag eller helligdag, blir påfølgende arbeidsdag ny frist)
 6. 26. og 27. Ny eksamen (konte)

Juni

 1. 1. Frist for å søke om overgang til annet studieprogram
 2. 2. Juniblokk t.o.m. 27. juni
 3. 9. Andre pinsedag - undervisningsfri
 4. 13., 20. og 27. Juniblokkeksamen
 5. 27. Semesterslutt

Merk: Demokratitime onsdager i parallellperiodene fra kl 12.00-14.00 - undervisningsfri.

Dersom ovennevnte frister faller på en lørdag, søndag eller annen fridag, endres datoene til påfølgende virkedag.