Akademisk kalender for hele studieåret

Akademisk kalender for 2023 og vår 2024

Det gjelder noen unntak for eksamensperioder m.m. for veterinærutdanningene. 

Høstsemesteret 2023

August 

 1. 7. -11. Introuke for nye internasjonale studenter
 2. 12.-13. Registreringshelg for nye studenter
 3. 14. Semesterstart
 4. 14. Augustblokk t.o.m. 1. september
 5. 16. Frist for oppmelding/avmelding til undervisning og eksamen i augustblokk
 6. 16. Frist for å søke om tilrettelegging ved Augustblokk eksamen
 7. 18. Immatrikulering kl. 13.00, undervisningsfri fra kl. 12.00

September

 • 4. Augustblokkeksamen
 • 5. Høstparallell t.o.m. 8. desember
 • 15. Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i høstparallellen
 • 15. Frist for oppmelding av gradsoppgave (avmelding ikke mulig etter 15. sep.)
 • 15. Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan
 • 15. Frist for søknad om utveksling vår 2024

Oktober

 1. 1. Frist for oppmelding til ny eksamen (konte) i januar 2024
 2. 1. Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen i høstparallellen, ny eksamen (konte) og januarblokk
 3. 4. Karrieredagen
 4. 10. Verdensdagen for psykisk helse. Psykisk helseuke ved NMBU uke 41 (9.-15. okt.)

November

 • 1. Frist for avmelding av undervisning og eksamen i høstparallellen
 • 1. Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i januar 2024
 • 1. Frist for å søke om overgang til annet studieprogram
 • 1. Frist for å søke om låne-PC til digital eksamen

Desember

 1. 1. Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i januarblokk
 2. 11. - 22. Eksamensperiode høstparallellen
 3. 15. Frist for innlevering av gradsoppgave (faller fristen på en lørdag/søndag eller helligdag, blir påfølgende arbeidsdag ny frist).

Merk: Demokratitime onsdager i parallellperiodene fra kl. 12.00-14.00 - undervisningsfri.

Vårsemesteret 2024

Januar

 1. 4. og 5. Ny eksamen (konte)
 2. 8. Semesterstart
 3. 8. Januarblokk t.o.m 26. januar
 4. 10. Frist for avmelding av undervisning og eksamen i januarblokk
 5. 29. og 30. Januarblokkeksamen
 6. 31. Vårparallell t.o.m. 10. mai

Februar

 1. 1. Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i vårparallellen
 2. 1. Frist for oppmelding av gradsoppgave (avmelding ikke mulig etter 1. feb.)
 3. 1. Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan
 4. 1. Frist for søknad om utveksling høst 2024/vår 2025

Mars

 1. 1. Frist for oppmelding til ny eksamen (konte) i mai
 2. 1. Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen i vårparallellen, ny eksamen (konte) og juniblokk
 3. 25. Påskeferie t.o.m. 1. april - undervisningsfri

April

 1. 1. Frist for avmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen
 2. 1. Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i mai
 3. 1. Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i juniblokk
 4. 1. Frist for å søke om låne-PC til digital eksamen

Mai

 1. 1. Frist for avmelding av undervisning og eksamen i juniblokk
 2. 1. Arbeidernes dag - undervisningsfri
 3. 9. Kristi himmelfartsdag – undervisningsfri
 4. 13. - 28. Eksamensperiode vårparallellen
 5. 15. Frist for innlevering av gradsoppgave (faller fristen på en lørdag/søndag eller helligdag, blir påfølgende arbeidsdag ny frist)
 6. 17. Grunnlovsdag – ingen eksamen
 7. 20. Andre pinsedag – ingen eksamen
 8. 30. og 31 Ny eksamen (konte)

Juni

 1. 1. Frist for å søke om overgang til annet studieprogram
 2. 3. Juniblokk t.o.m. 28. juni
 3. 14., 21. og 28. Juniblokkeksamen
 4. 28. Semesterslutt

Merk: Demokratitime onsdager i parallellperiodene fra kl 12.00-14.00 - undervisningsfri.