TEL211 Robotprogrammering

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Weria Khaksar

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:25

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger, dataøvinger, laboratorieøvinger og hjemmearbeid, ca. 300 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Kurset tar for seg utvalgte metoder og rammeverk for utvikling av programvare til roboter. Gjennom kurset skal studentene lære seg å programmere roboter i Python, og de skal også bli kjent med vanlige sensorer og aktuatorer. Kurset gir en innføring i bruk av kommandolinjegrensesnitt i Linux, samt rammeverket ROS (Robot Operating System) som er mye brukt innen utvikling av robotprogramvare. I tillegg til å programmere roboter fra bunnen av i Python, skal studentene også gjøres kjent med programmering av industriroboter ved hjelp av håndkontroller ("teach pendant").

Dette lærer du

Etter fullført kurs skal studentene være kjent med vanlige metoder og rammeverk for robotprogrammering. Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om Linux-baserte systemer, og de skal kunne utvikle robotprogramvare ved bruk av ROS og Python. Studentene skal også være kjent med hvordan roboter programmeres i industrien, og de skal ha grunnleggende kunnskap om et utvalg sensorer og aktuatorer,
 • Forelesninger: Konsepter presenteres og problemer analyseres i plenum

  Dataøvinger: presenterte konsepter innøves på egen hånd gjennom veiledninger ("tutorials") og programmeringsoppgaver

  Labøvinger: presenterte konsepter testes på virkelige og simulerte roboter

  • Hjelpelærere vil veilede og støtte studentene under øvingstimer og lab
  • Kursrom på Canvas
 • Pensumlitteratur kunngjøres ved kursstart.
 • INF200
 • Mappevurdering

  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum og prinsipper for evaluering og besvarelser.
 • Studentene må få godkjent alle labøvinger. Detaljer kunngjøres ved kursstart. Obligatorisk aktivitet må utføres samme år som eksamen tas, dvs tidligere godkjent obligatorisk aktivitet godtas ikke.
 • Anvendt Robotikk
 • Realfag