MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Geir Bogfjellmo

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:50 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Augustblokk

Om dette emnet

Repetisjon av grunnleggende matematikk fra grunnskole og videreg[ende skole.

 • Grunnleggende algebra
 • Lineære, parabel- og hyperbelfunksjoner
 • Enkle likninger og ulikheter
 • Trigonometri
 • Trigonometriske, eksponential og logaritmefunksjoner
 • Derivasjon og enkel integrasjon

Algebra: Grunnleggende algebra med tall og bokstaver, brøkregning og de tre kvadratsetningene.

Prosentregning: Anvendelser knyttet til endringer i pris, populasjonsvekst og renteberegning.

Geometri: Arealberegninger, begreper knyttet til enkel geometri i planet og solid forståelse av Pytagoras setning.

Likninger: Løsning av likninger med én ukjent og likningssystemer med to ukjente.

Funksjoner: God forståelse av lineære og kvadratiske funksjoner.

Dette lærer du

Studenten skal

 • beherske grunnleggende matematikk fra grunnskole og videreg[ende skole.
 • beherske problemløsningsteknikk og oppgaveføring.
 • beherske praktisk løsning av hverdagslige problemstillinger knyttet til tid, avstander, arealer, resursutnyttelse og personlig økonomi.
 • kunne lære seg matematikk ved hjelp av faglitteratur og god studieteknikk
 • ha selvtillit i møtet med MATH100 eller MATH111.
 • ha etablert et samarbeid med kollokviepartnere som kan fortsette videre i arbeidet med MATH100 eller MATH111.
  • Temaforelesninger
  • Selvstudium med veiledning
  • Diagnostisk test og plasseringstest
 • Daglig faglig veiledning. Aktiv bruk av læringsplattform.
 • Oppgis ved kursstart.
 • Generell studiekompetanse
 • Ingen eksamen

 • Forkunnskapstest og diagnostisk test.
 • Temaforelesninger: 10 timer

  Kollokviebaset selvstudium under veiledning: 40 timer