FYS007 Forkurs i fysikk

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Mareile Astrid Wolff

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Undervisnings- og vurderingsperiode:Januarblokk

Om dette emnet

Du som skal gå videre med FYS100 - Fysikk og natur vil få en repetisjon av grunnleggende fysikkbegrep fra naturfag i grunnskole og VG1. Vi gir deg en innføring i problemløsningsstrategi, bruk av formelalgebra, oppgaveføring og tegning av arbeidsfigurer. Du får en innføring i akademisk studieteknikk for selvstudiebasert læring inkludert fagtekststudier, bruk av fysikksimuleringer og annen nettressursbruk, samt trening i kollokveringsteknikk

Du som skal gå videre med FYS101-Mekanikk vil få en repetisjon av MEKANIKK fra Fysikk 1 og Fysikk 2 i vgs. Vi gir deg en innføring i problemløsningsstrategi, oppgaveføring og tegning av arbeidsfigurer. Du får en innføring i akademisk studieteknikk for selvstudiebasert læring inkludert fagtekststudier, bruk av fysikksimuleringer og annen nettressursbruk, samt trening i kollokveringsteknikk

Undervisningen forgår som kollokviebasert selvstudium med veiledning

Dette lærer du

Du som går videre med FYS101 skal etter kurset

 • beherske grunnleggende fysikkbegrep i mekanikk
 • beherske problemløsningsteknikk og oppgaveføring
 • kunne lære fysikk ved hjelp av god studieteknikk
 • ha selvtillit i møtet med FYS101
 • ha etablert et samarbeid med kollokviepartnere som kan fortsette videre i arbeidet med FYS101

Du som går videre med FYS100 skal etter kurset

 • beherske grunnleggende fysikkbegrep i mekanikk, bølgelære og optikk
 • beherske problemløsningsteknikk og oppgaveføring
 • kunne lære fysikk ved hjelp av god studieteknikk
 • ha selvtillit i møtet med FYS100
 • ha etablert et samarbeid med kollokviepartnere som kan fortsette videre i arbeidet med FYS100
  • Kollokvering
  • Selvstudium
  • Veiledning
  • Enkelte temaforelesninger
  • Ekskursjon
 • Daglig faglig veiledning. Aktiv bruk av læringsplattform.
 • Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole av Grimenes et.al.

  og gjerne lærebøker i fysikk fra videregående skole (Fysikk 1+Fysikk 2)

 • Ingen
 • Ingen eksamen

 • Emnet har to alternativer for gjennomføring.

  1. Dagtid 08-16: Obligatorisk fremmøte hver dag kl 09-15
  2. Kveldstid 15-20: Ikke obligatorisk fremmøte
 • Kollokviebaserte selvstudier med veiledning: 14 dager à 6 timer = 84 timer

  Utferd: ca .6 timer

 • GSK