Forskrifter og retningslinjer ved NMBU

Forskrifter ved NMBU

Forskrift om studier ved NMBU (studieforskriften)

Opphevet 14. mars 2023

Forskrift om Ph.d, dr. philos og privatist

Retningslinjer

Retningslinjer for avvikling av eksamen

Retningslinjer for fritak grunnet helligdager

Retningslinjer for videreutdanning

Retningslinjer klagenemnda

Karakterbeskrivelser

Lover og forskrifter fastsatt av KD