Course code TBM200

TBM200 Materialteknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Kristian Berland
Medvirkende: Elin Dypvik Sødahl, Øyvind Emil Hansen, Henrik Folke Holmberg, Gunnar Torp
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
108 (studenter med tidligere godkjent lab kan komme i tilegg).
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: <p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p><p>Til laboratorieøvelsene vil studenter som har tatt øvelsene tidligere tilbys plass på grupper hvor det er ledig kapasitet.</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet blir gjennomført ved video-opptak som dekker det meste av kurset, 2-timer interaktive forelesninger, 2 timer regneøvinger i uken, samt 2 timer laboratorieoppgaver per uke. Emnets innhold er atombindinger, krystallstruktur, fasediagrammer, faseoverganger, mikrostruktur, metallografi, deformasjon og brudd, termomekanisk behandling av materialer, metaller, keramer, polymerer, komposittmaterialer. Aspekter av materialvalg og andre materialegenskaper blir også bli diskutert.
Læringsutbytte:
Materialegenskaper avhenger av kjemisk sammensetning og strukturell oppbygging. Emnets overordnede mål er å gi studentene fundamentale kunnskaper, slik at de ser denne sammenhengen og dermed på egenhånd bli istand til orientere seg videre i faglitteraturen om spesifikke materialers sammensetning, oppbygging, egenskaper, ytelse og anvendelsesområder. Studentene skal kjenne til ulike materialers sammensetning og kjemisk innhold. De skal vite hvilke hvilke strukturer som opptrer i ulike materialer. Studentene skal kjenne sammenhengen mellom kjemisk sammensetning og fysisk struktur for å forstå materialenes egenskaper og anvendelsesområder. Studentene skal også ha kjennskap til ulike metoder for materialtesting og styrkeegnskaper. 
Læringsaktiviteter:
Kurset benytter flipped-classroom. I video-opptakene gjennomgås sentrale emner i materialvitenskap og teknikk med utgangspunkt i læreboka. I forelesningene blir de ulike komponentene av kurset satt i sammenheng og studene løser konseptuelle oppgaver som så blir diskutert. I regneøvinger vil studentene løse regneoppgaver basert på temaer som tidligere er gjennomgått på forelesningene. Ved laboratorieøvinger skal studentene måle prosedyrer, måle og tolke resultater og egenskaper samt mikroskopiering. Studentene har tilgang til Ansys Granta Edupack materialvalg og læringsprogram.
Læringsstøtte:
Lærer vil være tilgjengelig for veiledning etter avtale samt gjennom canvas.
Pensum:

Utvalgte kapitler Callister Material science and engineering, William D. Callister, Jr. and  Rethwisch, David G., Materials Science and Engineering. (ISBN9781119453918).    (Global edition, based on the tenth edition)

Skriftlig materiale som deles ut i forbindelse med laboratorieøvelsene og på canvas

Forutsatte forkunnskaper:
Kurset forutsetter grunnleggende kunnskap i matematikk, programmering og fysikk på universitetsnivå, som kan dekkes med INF120, FYS101/FYS110 og MATH100/MATH111. 
Anbefalte forkunnskaper:
TBM120 - Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk, KJM100 - Generell kjemi/Grunnemne i kjemi
Obligatorisk aktivitet:
Godkjente laboratorieøvinger og miniprosjekter
Vurderingsordning:

En skriftlig midtveiseksamen teller 20%. 

3 timers avsluttende eksamen teller 80%.

Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
Videopptak, forelesninger med hjemmearbeid, ca. 125 timer. Øvingsoppgaver med hjemmearbeid, ca. 50 timer. Laboratorieøvelser med hjemmearbeid, ca. 75 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger og oppgaveløsning: 50 timer, 4 timer per uke. Laboratorieøvelser: 18 timer, 2 timer per uke. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer