REALTEK-student

Stronger together

Studentdemokratiet ved REALTEK

Studentdemokratiet er studentenes talerør på NMBU, og sørger for at dine rettigheter som student blir ivaretatt. Studenttinget fører interne og eksterne studentsaker som til slutt vedtas i samråd med Studentsamskipsnaden og Universitetsstyret på NMBU

Kart Samfunnet

Lesesaler ved Fakultet for realfag og teknologi - REALTEK

Studenter ved REALTEK har tilgang på tre lesesaler på Samfunnet etter først til mølla prinsippet

Kart

Hvor sitter studieveilederne?

Ved REALTEK har vi studieveiledere som kan svare på spørsmål før, under og etter studieløpet ditt. 

TF206

Lesesalsplasser for masterstudenter ved REALTEK

Studenter som skriver masteroppgave høsten 2017 får tilbud om å disponere åpen lesesalsplass

klimaspillet i praksis

Overgang til annet studieprogram

Du kan søke om overgang til et annet studieprogram to ganger i året.

Rask tilbakemelding.

Forhåndspåmelding til emner med antallsbegrensning

Fristen for å melde seg opp til emner med antallsbegrensning for høstparallellen er 28. august

Bilde fra Eik idéverksted

Linjeforeninger og studentaktiviteter

IMT har et svært aktivt og inkluderende studentmiljø. Meld deg inn i en eller flere av studentforeningene, og vi garanterer deg et godt studentmiljø.

Jobb etter studier

Jobb etter studiene

I 2010 ble det presentert en kandidatundersøkelse som Opinion har gjennomført for universitet. Tallene som denne baserer seg på er hentet fra kandidater uteksaminert i perioden 2005-2009.

Gjør som Silje, svar på emneevaluering!

Emneevaluering

Som student ved REALTEK har du mulighet til å delta i evaluering av emner og studieprogram for å skape og sikre god kvalitet i utdanningen ved fakultetet.