Student ved REALTEK

klimaspillet i praksis

Overgang til annet studieprogram

Du kan søke om overgang til et annet studieprogram to ganger i året.

Rask tilbakemelding.

Forhåndspåmelding til emner med antallsbegrensning

Fristen for å melde seg opp til emner med antallsbegrensning for vårparallellen er 19. januar.

Bilde fra Eik idéverksted

Linjeforeninger og studentaktiviteter

IMT har et svært aktivt og inkluderende studentmiljø. Meld deg inn i en eller flere av studentforeningene, og vi garanterer deg et godt studentmiljø.

Jobb etter studier

Jobb etter studiene

I 2010 ble det presentert en kandidatundersøkelse som Opinion har gjennomført for universitet. Tallene som denne baserer seg på er hentet fra kandidater uteksaminert i perioden 2005-2009.

Banke på døren

Studieveiledere

Vi hjelper deg med alle spørsmål du måtte ha om studiene våre, enten du allerede er student eller du ønsker å bli student hos oss. Vi holder til i 3. etg i TF-bygningen.

Gjør som Silje, svar på emneevaluering!

Emneevaluering

Som student ved REALTEK har du mulighet til å delta i evaluering av emner og studieprogram for å skape og sikre god kvalitet i utdanningen ved fakultetet.

NMBUstudent med blyant

Lesesalsplasser for masterstudenter

Fra 2017 vil masterstudenter få tilbud om lesesalsplass i TF fløy I og IV og i Parkgården.