REALTEK-student

REALTEK-student

Studiestart ved Realtek

For REALTEK-studenter

Velkommen til nye studenter ved Fakultet for Realfag og teknologi!

Velkommen til nye studenter ved Fakultet for Realfag og teknologi!

Vi gleder oss til å bli kjent med alle våre nye studenter!

Forskningslaber for studenter

Forskningslaber for studenter

Er du student ved NMBU og ønsker å komme tettere på forskningen ved universitetet? Forskningslaber for studenter kan gi deg verdifull erfaring tidlig i studieløpet.

Endringer i emner fra studieåret 2019/20

Endringer i emner fra studieåret 2019/20

Vi har oppdatert emneporteføljen for det neste studieåret. Se hvilke nye emner og endringer som kommer for V19/H20. Lurer du på hvordan dette passer inn med din studieplan, ta kontakt med oss!

 

For alle NMBU-studenter

Young talents at Oslo Life Science Conference - register today!

Young talents at Oslo Life Science Conference - register today!

Tuesday 16 February the event "Young talents – career opportunities beyond academia" at the Oslo Life Science Conference will take place, at 13:00-16:00. The event is organized by NMBU and University of Oslo (UIO), and we hope that many of our master studentes will register to participate!

Utveksling høsten 2021

Utveksling høsten 2021

Gjennom UArctics stipendprogram er det nå mulig å søke North2North (N2N) midler for utveksling