REALTEK-student

REALTEK-student

Studiestart ved Realtek

For REALTEK-studenter

Velkommen til nye studenter ved Fakultet for Realfag og teknologi!

Velkommen til nye studenter ved Fakultet for Realfag og teknologi!

Vi gleder oss til å bli kjent med alle våre nye studenter!

Forskningslaber for studenter

Forskningslaber for studenter

Er du student ved NMBU og ønsker å komme tettere på forskningen ved universitetet? Forskningslaber for studenter kan gi deg verdifull erfaring tidlig i studieløpet.

Endringer i emner fra studieåret 2019/20

Endringer i emner fra studieåret 2019/20

Vi har oppdatert emneporteføljen for det neste studieåret. Se hvilke nye emner og endringer som kommer for V19/H20. Lurer du på hvordan dette passer inn med din studieplan, ta kontakt med oss!

 

For alle NMBU-studenter

Er du student og ønsker å starte bedrift?

Er du student og ønsker å starte bedrift?

Da kan du søke Forskningsrådet om midler. Ordningen heter Studententreprenørskap (STUD-ENT).

Studiebarometeret 2020

Studiebarometeret 2020

Studiebarometeret – den nasjonale spørreundersøkelsen om studiekvalitet  starter 20. oktober 2020. Alle 2.- og 5.-årsstudenter ved NMBU oppfordres til å svare på undersøkelsen om studiekvalitet.