REALTEK-student

REALTEK-student

For våre masterstudenter

Det er mange ting å huske på som masterstudent. Her finner du informasjon som er felles for alle masterstudenter på RealTek.

tf-rehabilitering

Rehabilitering av TF-kvartalet

Dette er NMBUs hittil største rehabiliteringsprosjekt i egenregi. Rehabiliteringsprosjektets effektmål er å oppgradere bygningen til dagens tekniske standardkrav, lage mer fleksible arealer og legge til rette for mer grupperom, sosiale soner, læreplasser og en større kantine.

Prosjektet er finansiert av KD med 35 millioner og NMBU 70 millioner. I tillegg kommer kostnader knyttet til erstatningslokaler.

Rask tilbakemelding.

Forhåndspåmelding til emner med antallsbegrensning

Fristen for å melde seg opp til emner med antallsbegrensning for vårparallellen er torsdag 19. januar.

Dette er en frist som kun gjelder realtek-emner. Frister for hele NMBU finner du i Akademisk kalender

klimaspillet i praksis

Overgang til annet studieprogram

Du kan søke om overgang til et annet studieprogram to ganger i året.

Stronger together

Studentdemokratiet ved REALTEK

Studentdemokratiet er studentenes talerør på NMBU, og sørger for at dine rettigheter som student blir ivaretatt. Studenttinget fører interne og eksterne studentsaker som til slutt vedtas i samråd med Studentsamskipsnaden og Universitetsstyret på NMBU

Kart Samfunnet

Lesesaler ved Fakultet for realfag og teknologi - REALTEK

Studenter ved REALTEK har tilgang på tre lesesaler på Samfunnet etter først til mølla prinsippet

TF206

Lesesalsplasser for masterstudenter ved REALTEK

Studenter som skriver masteroppgave våren 2018 får tilbud om å disponere åpen lesesalsplass

Kart

Hvor sitter studieveilederne?

Ved REALTEK har vi studieveiledere som kan svare på spørsmål før, under og etter studieløpet ditt. 

Gjør som Silje, svar på emneevaluering!

Emneevaluering

Som student ved REALTEK har du mulighet til å delta i evaluering av emner og studieprogram for å skape og sikre god kvalitet i utdanningen ved fakultetet.

Bilde fra Eik idéverksted

Linjeforeninger og studentaktiviteter

REALTEK har et svært aktivt og inkluderende studentmiljø. Meld deg inn i en eller flere av studentforeningene, og vi garanterer deg et godt studentmiljø.

Jobb etter studier

Jobb etter studiene

I 2010 ble det presentert en kandidatundersøkelse som Opinion har gjennomført for universitet. Tallene som denne baserer seg på er hentet fra kandidater uteksaminert i perioden 2005-2009.