Studieoppbygging 2020

Studieplanen

Under ser du oversikt over emner for Byggeteknikk og arkitektur.  De to første årene er et fastbelagt løp med felles emner for alle i studiet. De siste tre årene skal du spesialisere deg innenfor en av to studieretninger nevnt under, og dette velger du i løpet av tredje året. Eksempelplaner er planer som automatisk vil bli godkjent som utdanningsplan. Her vil du også finne oversikt over hvilke emner som skal tas per semester. Merk at vi legger til rette for alle studenter som ønsker å spesialtilpasse planen sin. 

Emner med kode på 100-talls nivå er grunnelggende emner. 200-talls emner er en fordypning eller spesialisering. Emner på 300-talls nivå er en høyere grad av fordypning og spesialisering, og de fleste 300- talls emner forutsetter at man har tatt 200-talls emner. Totalt må graden inneholde 300 studiepoeng, hvorav minst 60 sp må være på 300-nivå (mastergradsoppgaven utgjør 30 sp av disse). For at studieplanen skal være godkjent må alle obligatoriske deler være fullført. 

 Normert studiebelastning er 30 sp per semester, men man står fritt til å ta flere/færre studiepoeng dersom man ønsker det (OBS! Lånekassen regner 60sp per år som normert studiebelastning for en fulltidsstudent). 

 

Generell informasjon om endringer fra studieår 2021/2022

Byggeteknikk og arkitektur går gjennom en større omlegging av emne som en følge av evalueringen studiet nettopp har vært gjennom.

Fra og med studieår 2021/22 gjelder følgende endringer: 

  • TBA160 gikk siste gang høsten 2020. 
  • TBA261 gikk siste gang våren 2021. 
  • TBA280 går siste gang våren 2022. 
  • TBA310 går siste gang høsten 2022. 
  • TBA320 reduseres fra 15 sp til 10 sp fra høsten 2023.
  • 10 sp versjon av TBA320 og TBA390 bytter semester i studieår 2022/2023

I forbindelse med nedleggelse av disse emnene og opprettselsen av flere nye emner, har det blitt gjort en revisjon av emnesammensetningen til Byggeteknikk- og arkitektur. For studenter i kull 2020, som startet på 2. studieår høsten 2021, er det opprettet eksempelplaner på retningene basert på endringene. Studenter som har fulgt et løp som ikke samsvarer med eksampelplanen, bes ta kontakt med studieveileder, slik at man kan sette opp en individuelt tilpasset plan. 

Ta kontakt med studieveileder dersom du trenger hjelp med studieplanen din. 

Eksempelplaner

Under finner du eksempelplaner for retningene konstruksjonsteknikk og bygningsplanlegging. Eksemeplanene er basert på den nye emnesammensetningen til Byggeteknikk- og arkitektur, men det er tatt høyde for forskjeller i de to første studieårene. 1. studieår er uforandret. Endringene skjer fra og med 2. studieår. Alle obigatoriske emner må tas dersom man velger å følge denne eksempelplanen, med mindre annet er avtalt med studieveileder.

 

Felles obligatoriske emner for sivilingeniør

IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling 5 sp H
PHI100   Examen philosophicum/PHI101  Exphil - seminarversjon 10 sp H
MAHT111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger  10 sp H
DAT110 Innføring i dataanalyse og -visualisering 10 sp V eller STAT100 Statistikk 10 sp V/H
INF120 Programmering og databehandling 10 sp V
FYS101 Mekanikk 10 sp V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H eller  FYS102A Fysikk for bioteknologer 5 sp H
Valgfritt emne i økonomi eller samfunnsfag (F.eks. BUS100ECN110ECN120 eller JUS1005 sp
KJM100  Generell kjemi 10 sp V*

Studenter som har Kjemi 1 og Kjemi 2 fra vgs med minst karakteren 4 kan søke fritak fra KJM100.

 

Fellesemner byggeteknikk og arkitektur

Obligatoriske:

FYS110   Statikk 5 sp JAN
TBM120  Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk  10 sp H
TBA100  Bygningshistorie 5 sp V 
LAD102  GIS - praktisk introduksjon  5 sp H
TBA190  Trehus med bærekraft (tidligere Husbyggingsteknikk I) 10 sp V
TBA210  Bygningsfysikk med bærekraft (tidligere Husbyggingsteknikk II)   10 sp H
ARK100  Arkitektur og bærekraft I (erstatter TBA160) 10 sp V 
ARK110 Arkitektur og bærekradt II (erstatter TBA160 og TBA261) 10 sp V 
TBA222  Konstruksjonsteknikk stål og tre 5 sp V
TBA223  Konstruksjonsteknikk betong 5 sp H
TBA224  Konstruksjonsteknikk II Bygg 10 sp V
TBA201  Geoteknikk 5 sp V
TBM200  Materialteknologi 10 sp H
TBA270   Bygningsadministrasjon og prosjektledelse 10 sp H
TBA215 Bygningstatikk ( nytt emne, starter i høst 2021) 10 sp H 
TBA390  Trekonstruksjonsteknikk 10 sp H

Valgfrie:

TBA110  Frihåndstegning  5 sp JUN
THT100 Kommunalteknikk ( 5 sp) JAN 

 

Spesialisering - Arkitektur og bærekraft

ARK200  Arkitektur og bærekraft III 10 sp V
ARK300  Arkitektur og værekraft IV 10 sp H

Forslag til valg av et emne for å dekke kravet om 30 stp på 300- nivå :

TBA331  Bygningsfysisk simulering 10 sp H (anbefalt)
TRE300  Treteknologi 15 sp V

Spesialisering - Konstruksjonsteknikk

TBA320   Konstruksjonsteknikk III Bygg 10 sp V
TRE200  Treteknologi I  5 sp JAN
TBM250  Elementmetoden 10 sp AUG/H
TBA331  Bygningsfysisk simulering 10 sp H  eller TRE300  Treteknologi 15 sp V 

Eksempelplan bygningsplanlegging

 

1.år

2.år 3.år 4.år 5.år
Augustblokk IMRT100 (5)        
Høstsemester INF100 (5)
PHI100 /PHI101  (10)
MAHT111 (10)
FYS102A (5) eller FYS102 (10)
MATH113 (10)
TBM120 (10)
INF120 (10)
TBA210 (10)
LAD102 (5) 
TBA223 (5)

TBM200 (10)
TBA270 (10)
TBA215 (5)          

TBA390 (10)
ARK300 (10)
TBA331 (10)

Januarblokk FYS110 (5)   THT100 (5)    
Vårsemester

 

FYS101(10)
MATH112 (10)
TBA100 (5)     

 

ARK100 (10)
TBA190 (10)
TBA222 (5)

KJM100 (10)
ARK110 (10)
TBA224 (10)
DAT110 (10)**
ARK200 (10)
Øk./samf. (5)
TBA201 (5)

M30-BA (30)

Juniblokk TBA110 (5)        
           

 

Eksempelplan konstruksjonsteknikk

  1.år 2.år 3.år 4.år 5.år
Augustblokk IMRT100 (5)     TBM250 (10, fortsetter i høst)  
Høstsemester INF100 (5)
PHI100 /PHI101  (10)
MAHT111 (10)

FYS102A (5)
MATH113 (10)
TBM120 (10)

INF120 (10)
TBA210 (10)
TBA223 (5)
LAD102 (5)   

TBM200 (10)
TBA215(10)

          

TBA390 (10)
TBA331 (10)                                                  TBA270 (10)

Januarblokk FYS110 (5)   THT100 (5)

TRE200 (5)

 
Vårsemester FYS101(10)
MATH112 (10)
TBA100 (5)   

TBA190 (10) 
TBA222 (5)
ARK100 (10)

 

KJM100 (10)
TBA224 (10)
ARK110(10)

DAT110 (10)**
TBA320 (10)
Øk./samf. (5)
TBA201 (5)

 

M30-BA (30)
Juniblokk          
           

 

 **DAT110 kan erstattes med STAT100

Published 4. august 2021 - 14:44 - Updated 21. september 2022 - 0:43