Gayathiri Eelavendan

Gayathiri Eelavendan

Rådgiver

  • Fakultetsadministrasjon, REALTEK
  • Studieveileder for lektor - og PPU - studenter
  • Ansvarlig for organisering av praksisopplæring for lektor- pg PPU-studenter
  • Administrator for REALTEKs lærerutdanningstilbud
  • Sekretær for skikkethetsnemda ved Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap (ILU)
  • Kontaktperson for ENT3R Ås