LAD102 GIS - praktisk introduksjon

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Gunnar Anton Tenge, Terje Gobakken

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen

Om dette emnet

Det legges stor vekt på praktisk bruk av GIS-programvare gjennom øvinger. Øvingene underbygges av forelesninger som omhandler de mest sentrale delene av det teoretiske grunnlaget for geografisk informasjon og geografiske data. Viktige elementer: Representasjon av geografisk informasjon i en datamaskin. Standarder. Geografiske referansesystemer. Datakilder, datafangst og datakvalitet. Operasjoner på geografisk informasjon. Presentasjon av geografisk informasjon. Enkel analyse av geografiske data.

Dette lærer du

Studenten skal være i stand til å ta Geografiske InformasjonsSystemer (GIS) i praktisk bruk for enkel bearbeiding, analyse og presentasjon av stedfestet informasjon. Studenten skal kjenne til de mest sentrale delene av det teoretiske fundamentet for geografiske informasjonssystemer, og derigjennom ha et grunnlag for å anvende GIS videre i eget studium.
 • Forelesninger, øvingsarbeid (grupper på 2 studenter) og selvstudium. Det legges stor vekt på praktisk bruk av GIS-programvare i øvingene. Øvingene organiseres til faste tider med øvingslærere til stede.
  • Øvingsveiledning på datasal.
  • Læringsplatform Canvas
  • Timeplan TimeEdit
 • GIS - Geografiens språk i vår tidsalder, 2. utgave (2016). ISBN: 978-82-450-1995-7

  Forelesningsnotater, øvingstekster og annen litteratur legges i Canvas

 • Ingen, kun vgs
 • 2 timers skriftlig eksamen, ingen hjelpemidler. Bestått/Ikke bestått

  og Godkjent obligatoriske arbeider  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter et utvalg av eksamensbesvarelser.
 • Alle øvingene er obligatoriske og må godkjennes.
 • Emnet ble startet som et tverrfaglig samarbeid mellom tre institutter (INA, IMT og ILP). Nå heter det MINA, Realtek og Landsam. Vi deler inntekter og utgifter.
 • 13 x 2 timer forelesninger = 26 timer
 • Studenter som har emnet obligatorisk i sitt program
  • GMGL101: studiepoengreduksjon tilsvarende 5 studiepoeng
  • LAD102 (fra høsten 2009 og tilbake i tid): studiepoengreduksjon tilsvarende 5 studiepoeng
  • NATF150: studiepoengreduksjon tilsvarende 4 studiepoeng
 • GSK