Course code INF100

INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Ulf Geir Indahl
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
350
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning og vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Innføring i enkel programmeringsbasert problemløsning. I kurset vil vi bruke datamaskin og moderne software til å lære grunnleggende programmering gjennom numeriske løsninger av matematiske problemer fra grunnemneme MATH100 og MATH111.
Læringsutbytte:
Grunnleggende programmeringsferdigheter og innsikt i grunnleggende prinsipper for programmeringsbasert problemløsning inkludert numeriske teknikker tilknyttet de matematiske grunnemnene.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid og praktisk oppgaveløsning inklusive løsning av mindre programmeringsoppgaver
Læringsstøtte:
Hjelpelærere bistår på øvingsgrupper/datalab.
Pensum:
Informasjon om relevant litteratur gis før kursstart i kursrommet på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Erfaring med bruk av datamaskin i dagliglivet.
Anbefalte forkunnskaper:
 Matematikk på minst R1 nivå fra VGS.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske innleveringsoppgaver. Regler for godkjenning av obligatorisk aktivitet kunngjøres ved kursstart.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 timer. A-F.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
125 timer: 52 timer undervisning (forelesninger og datalab), 45 timer selvstendig arbeid med innleveringsoppgaver, 16 timer selvstudium, 12 timer eksamenslesing.
Opptakskrav:
GSK (generell studiekompetanse)
Undervisningstid:
  • Forelesning: 2 timer x 13 uker = 26 timer
  • Datalab/øvingsgrupper: 2 timer x 13 uker = 26 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer