THT100 Kommunalteknikk

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Ulf Rydningen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:For et kurs på 5 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 125 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca. 8 timers arbeid pr. uke i undervisningsperioden.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .

Om dette emnet

Emnet består vesentlig av forelesninger om forvaltning, planlegging og drift av kommunaltekniske anlegg. Det undervises om det elementære grunnlaget for dimensjonering og konstruksjon av vei, vannforsyning og avløpshåndtering, lokal overvannshåndtering for å forebygge flom og bruk av overvann som en ressurs, prinsippløsninger for renovasjon. Det gis også noe undervisning om arealplanlegging, prinsipper for plassering av hus på tomt og brannforebygging, samt universell utforming.

Dette lærer du

Studentene skal etter å ha fullført emnet ha kunnskap om kommunal organisering, samt planlegging, bygging og drift av kommunaltekniske anlegg, som vei-, vann- og avløpsanlegg. De skal kjenne til viktige prinsipper ved planlegging av tomt og utnyttelse og plassering av hus samt brannvern og avfallshåndtering.
  • Forelesninger
  • Faglig veiledning av faglærere i kontortiden.
  • Forelesningsnotater. Utdelt materiale.
  • 1 times skriftlig hjemmeeksamen. Flervalgsoppgave.

    Skriftlig eksamen hjemme Karakterregel: Bokstavkarakterer
  • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til fakultetets retningslinjer for sensur.
  • Ca. 32 timer forelesninger.