FYS110 Statikk

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Egil Stemsrud

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger med hjemmearbeid, ca. 50 timer. Øvelser med hjemmearbeid, ca. 75 timer. Totalt 125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.

Om dette emnet

Emnet er lagt opp med 28 timer forelesninger på kraftsystemer, dekomponering og sammensetning av krefter, kraftmoment, resultanter, fordelte krefter, likevekt og likevektbetingelser, fagverk, friksjon og hydrostatikk. For å illustrere temaene i praksis er det i tillegg lagt inn 56 timer regneøvelser med hjemmearbeid der det velges flere oppgaver som løses i samarbeid/diskusjon med studentene.

Dette lærer du

Oppnå en forståelse for og lære å bruke grunnprinsippene i statikk, kunne matematisk regne på krefter som virker på enkle konstruksjoner pga belastninger fra ytre pålagte laster, egenvekt av konstruksjonselementer, vind og vann. Forstå og kunne analysere kraftsystemer (dekomponering og sammensetning av krefter, kraftmoment, resultanter, fordelte krefter), konstruksjoner i likevekt (likevektbetingelser), fagverk, bjelker, friksjon og hydrostatikk. Kunne formulere og løse matematiske modeller av konstruksjoner påvirket av forskjellige typer belastninger så som ytre pålagte laster, egenvekten av konstruksjonselementer, vind og vann. Forstå og kunne analysere forskjellige typer kraftsystemer og konstruksjoner og bruke denne kunnskapen for å vedlikeholde og forbedre teknologien i vårt moderne/industrielle samfunn samt å utvike, designe og vurdere sikkerheten i ny teknologi og produkter.
  • Forelesninger som går gjennom sentrale begreper og teorier i statikk med hovedvekt på kraftsystemer, dekomponering og sammensetning av krefter, kraftmoment, resultanter, fordelte krefter, likevekt og likevektbetingelser, fagverk, bjelker og hydrostatikk. På regneøvinger vil studenten løse matematiske øvingsoppgaver på temaer dekket i forelesningene. I oppgaveløsningen kan både analytiske og grafiske løsninger inngå.
  • Foreleseren er tilgjengelig forspørsmål utenforden strukturerte undervisningstiden, og kan nås ved e-post i forbindelse med faglige problemstillinger.
  • Oversikt deles ut på første forelesningstime. Lærebok Meiam and Kraige Engineering Mechanics Statics.
  • MATH111
  • Skriftlig slutteksamen, 3 timer, A - F

    Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
  • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
  • Forelesninger: 28 timer. Regneøvinger: 56 timer.
  • Realfag