MATH111 Kalkulus 1

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Ole Løseth Elvetun

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Undervisning 78 timer, øvelser 26 timer, kollokvier og egenstudier mm: 146 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Grunnleggende algebra, elementære funksjoner (lineære og kvadratiske funksjoner, polynom, trigonometriske funksjoner, eksponensial- og logaritmefunksjoner) og inverse funksjoner, parametriserisering av kurver. Funksjoner av en variabel: grenser og kontinuitet, derivasjon, anvendelser av derivert, analyse av funksjoner og grafer, linearisering, optimalisering. Riemannintegralet og grunnleggende integrasjonsteknikker. Rekker og rekkeutvikling. Vektorer i planet og rommet. Numeriske algoritmer for bestemmelse av nullpunkter, numerisk integrasjon, numerisk løsning av enkle differensiallikninger.

Dette lærer du

Studentene skal

 1. tilegne seg grunnleggende begreper og setninger i teorien
 2. beherske standardmetoder for å analysere og operere med funksjoner av en variabel
 3. kunne nytte disse kunnskapene og ferdighetene til å løse enkle anvendte problemer.
 • Undervisningen består av

  • Forelesninger
  • Plenumsgjennomgang
  • Regneøvinger med øvingslærere
 • En hjelpelærer er til stede under alle øvingstimer. Studentene kan utover dette kontakte ansvarlig lærer på kontoret i treffetiden eller via e-post.
 • Pensumlitteratur, hjelpelitteratur, pensum m.m. er oppgitt på kursets hjemmeside.
 • R2 fra vgs eller MATH100.
 • Skriftlig eksamen, 3,5 timer.
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
 • Midtveiseksamen som må bestås.
 • Forelesninger: 4 timer/uke. Plenumsgjennomganger: 4 timer/uke. Øvinger: 6 grupper á 2 timer/uke
 • Realfag