TBA270 Bygningsadministrasjon og prosjektledelse

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Leif Daniel Houck

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 250 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca. 17 timers arbeid pr uke.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Prosjektstyring, prosjektledelse og gjennomføring av byggeprosjekter står sentralt. Valg av entreprisestrategi, utarbeidelse av anbudsdokumenter, prising, anbudskontroll/vurdering og kontraktsbestemmelser blir gjennomgått. Emnet behandler lover og regler knyttet til byggesak. IT-baserte verktøy/hjelpemidler, inkl. bruk av BIM (BygningsInformasjonsmodellering) blir introdusert.

Dette lærer du

Studentene skal ha kunnskaper om gjennomføring av byggesaker og prosjektledelse ved tradisjonell byggteknisk prosjektering og totalprosjektering.
  • Forelesninger. Øvingsoppgaver i grupper. Selvstudium.
  • Oversikt deles ut på forelesning.
  • TBA210 og TBA160.
  • Skriftlig avsluttende prøve

    Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
  • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
  • Innleveringsoppgaver.
  • Forelesning: 52 timer (4 timer pr uke). Øvinger: 26 timer (2 timer pr uke).
  • GSK