Kornåker

Studer matsystemer på NMBU

Vi står overfor en av vår tids største utfordringer: Hvordan kan vi sørge for at hele verdens befolkning har tilgang til nok, sunn mat, samtidig som vi reduserer belastningen på klima og miljø? God kunnskap om matsystemer, er avgjørende for at vi skal kunne løse denne utfordringen. Her på NMBU vil du få bryne deg på denne og mange andre interessante problemstillinger.

Les mer om aktuelle studieprogrammer her:

 • Veterinærmedisin - Profesjonsstudium

  På veterinærstudiet lærer du om det friske dyret og hvordan du oppdager sykdom, om mikroorganismer som gir sykdom, om legemidler og giftstoffer, dyrevelferd, bærekraftig matproduksjon og trygg mat.

 • Biologi - Bachelor

  Vil du lære hvordan levende organismer fungerer? Eller bidra til å utvikle bærekraftig matproduksjon? Kunnskap i biologi har stor betydning i samfunnet. Det handler om alt fra gener i enkeltceller til naturens store samspill.

  Bioteknologi  - Bachelor

  Kan du tenke deg å utvikle den neste, livsviktige vaksinen eller å forske på morgendagens mat? Bioteknologi handler om små ting som kan utgjøre store forskjeller for samfunnet. 

  Kjemi - Bachelor

  Synes du kjemi er gøy? Vil du jobbe med nye medisiner, fornybar energi, miljø og forurensing, eller fremtidens mat? Studier i kjemi gir deg kunnskap om hvordan alt henger sammen.

  Miljøvitenskap - Bachelor

  Arbeidsmarkedet etterspør folk med kunnskaper om jord og vann, og om bærekraftig bruk og vern av miljø og naturressurser. Miljøvitenskap gir deg solid kunnskap om naturen og samspillet mellom jord, vann, geologi, forurensning og miljøgifter. 

  Plantevitenskap - Bachelor

  Studiet er en fulltreffer for deg som vil lære om matproduksjon, plantebiologi, grøntmiljø og kulturlandskap. Du lærer blant annet om hvordan klimaet påvirker andre miljøforhold, plantenes vekst og utvikling og bærekraftig bruk av naturgrunnlaget.

  Husdyrvitenskap - Bachelor

  Studiet passer for deg som er interessert i dyr og en bærekraftig husdyrproduksjon. Klima og dyrevelferd er i fokus. 

  Akvakultur - Bachelor

  Bli med å forme fremtidens oppdrettsnæring med kunnskap fra et av Norges fremste kompetansesenter innen akvakultur. Studiet gir deg et bredt kunnskapsgrunnlag innen i biologi, fôr og fôring, produksjonsstyring, avl og genetikk, miljø, fisk som sunn kvalitetsmat, økonomi og teknologi. 

  Skogfag - Bachelor

  Vil du bidra til en bærekraftig framtid? Riktig forvaltning av skogen er en viktig nøkkel i fremtidens klimanøytrale samfunn. Med en skogfaglig utdanning vil du forvalte en av naturens viktigste ressurser.

  Økologi og naturforvaltning - Bachelor

  Vil du være med å sikre Norges naturverdier for fremtiden? Vil du lære om dagens miljøutfordringer, og hvordan du kan bruke biologi, økologi og samfunnsfag til å forvalte naturen på en god og bærekraftig måte?

  International Environment and Development Studies - Bachelor (Engelsk)

  A unique combination of social science and natural science approaches to the study of international environment and development issues, including an introduction to qualitative and quantitative research methods.

 • Kjemi og bioteknologi - Master (Siv.Ing)

  Vil du jobbe med miljøutfordringer eller morgendagens medisin? Med denne masteren lærer du hvordan teori kan bli til spennende teknologiske løsninger. 

  Teknologi- og produktutvikling - Master (Siv.Ing)

  Er du opptatt av ny teknologi og bærekraftig samfunnsutvikling? Med en master i teknologi og produktutvikling lærer du å designe tekniske løsninger som kan bidra til å endre morgendagens industri og næringsliv.

  Matvitenskap og ernæring - Master

  Er du nysgjerrig på fremtidens mat? Vil du sikre en trygg og bærekraftig matproduksjon? Undersøke hvordan næringsstoffer påvirker kroppen?

  Lektor i realfag - Master

  Har du lyst til å gjøre realfag spennende for elever på ungdoms- og videregående skole? Er du opptatt av utdanning for bærekraftig utvikling? Lektorprogrammet ved NMBU gir deg mastergrad i realfag og undervisningskompetanse i to skolefag.

  Anvendt robotikk - Master

  Vil du være med på å utvikle morgendagens robotteknologi? Med en mastergrad i anvendt robotikk får du ettertraktet kompetanse i et fremtidsrettet fagfelt – i en tid der stadig mer blir automatisert og robotisert.

  Datavitenskap - Master

  Drømmer du om å forvandle tall og informasjon til spennende innovasjon? Med en mastergrad i datavitenskap får du verktøyene du trenger til å finne mønstre i data – og kunnskapen til å utnytte dem der det trengs.

  Husdyrvitenskap - Master (Sivilagronom)

  Vil du være spesialisert for norsk husdyrnæring og inneha tittelen Sivilagronom husdyr? Da har vi et utdanningsløp som gir en attraktiv profil på bachelor- og mastergraden i husdyrvitenskap.

  Plantevitenskap - Master (Sivilagronom)

  Vil du bli sivilagronom i Plantevitenskap? Da har vi et utdanningsløp som etter gjennomført bachelor- og mastergrad i Plantevitenskap gjør deg spesielt egnet til stillinger innen landbruksnæringa.

  Vann og miljøteknikk - Master (Siv.Ing)

  Vil du jobbe med å sikre rent vann til by og land? Som sivilingeniør i vann- og miljøteknikk kan du bidra til å skape trygge miljøer uten forurensing – i Norge og i andre steder i verden.

 • Photonics - Master (Engelsk)

  Have you ever thought of how important light is in the technology surrounding us? Light plays a central role in car sensors, internet, cameras in drones, solar cells – and so much more! These technologies build on photonics, the physics of photons.  

  Bioøkonomi - Biobasert verdiskaping og forretningsutvikling - Master

  Brenner du for et bærekraftig samfunn? Har du lyst til å jobbe for en grønn økonomi? Vil du være med å skape det vi skal leve av i fremtiden? Da har vi et spennende studieprogram for deg!

  Bærekraftige matsystemer  - Master

  Ønsker du å løse fremtidens utfordringer med å skaffe nok mat til verdens voksende befolkning? Vil du forstå hvordan maten blir produsert? En mastergrad i bærekraftig matsystemer vil gi deg kunnskapen og erfaringen du trenger.

  Biologi - Master

  Ønsker du å forstå hvordan miljøet og klimaendringene påvirker planter og dyr? Vil du forstå hvordan genene i en organisme virker? En mastergrad i biologi vil gi deg kunnskaper som er sentrale i dagens samfunn og viktige for framtida.

  Plantevitenskap - Master

  Studiet gir solid kunnskap og mulighet til spesialisering i alt fra plantebioteknologi og planteproduksjon til grøntmiljø og kulturlandskap.

  Husdyrvitenskap - Master

  Det stilles store krav til lønnsom produksjon av god og sikker mat, og til dyrevelferd. Økende press på verdens matressurser gjør et bærekraftig og miljøvennlig husdyrhold stadig viktigere.

  Genomvitenskap - Master

  Er du interessert i hvordan genetiske og epigenetiske variasjoner i genom påvirker utviklingen av arter? Er du nysgjerrig på nye genomteknologier og hvordan genomvitenskap kan brukes til å forbedre bærekraft i matproduksjon?

  Urbant landbruk - Master

  Hvordan gjør vi byene grønnere og mer bærekraftige? Hvilke sosiale, teknologiske og økonomiske aspekter er knyttet til urban matproduksjon? Hvordan kan vi se på urbant landbruk som mer enn kun dyrkning av planter i byen?

  Agroecology - Master (Engelsk)

  Do you want to work in international teams solving complex problems? Are you concerned about longterm sustainability of agriculture and food systems? Do you want to link knowledge with action to make a difference? 

  Skogfag - Master

  Det naturlige valget for deg som vil ha en karriere innen bærekraftig forvaltning av skog! Vær med på å utvikle og forvalte en av våre viktigste fornybare ressurser. Skogfaglig kompetanse er ettertraktet både nasjonalt og internasjonalt. 

  Naturforvaltning - Master

  Vil du jobbe med viktige miljøutfordringer? Kombinasjonen natur- og samfunnsfag er nøkkelen til en bærekraftig forvaltning. Vi har ledende forskere innen alle relevante fagfelt og tilbyr et bredt spekter av emner og oppgavetema.

  Miljøvitenskap - Master

  Vil du jobbe med utfordringer knyttet til forurensning, miljøvern, eller hvordan menneskelig aktivitet påvirker naturen? Du blir del av et ledende forskningsmiljø innen bærekraftig forvaltning av naturressurser og en spesialist i miljøvitenskap.

  Kjemi - Master

  Vil du spisse kjemikunnskapen din mot for eksempel miljøvern eller medisinsk forskning? Med en master i kjemi blir veien til drømmejobben enda kortere. 

  Global Development studies - Master (engelsk)

  The Master in Global Development Studies (M-GDS) offers critical knowledge and understanding of contemporary global challenges with the aim of supporting just and sustainable development.

Til rekruttering-2023-2024
Studentambassadører hos NMBU fotografert på diverse lokasjoner på campus.

Norges mest fornøyde universitetsstudenter

Les mer om livet rundt studiene her

Les mer

Hvordan kan vi utvikle mat som er bra for både mennesker og miljø?