Master (5-årig)
Heltid
Kjemi og bioteknologi

Bli sivilingeniør i kjemi og bioteknologi! Med denne mastergraden blir du en ettertraktet jobbsøker med verdifull og aktuell kompetanse.

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

20

Poenggrenser:

47,5 / 49,1

Opptakskrav:

SIVING
Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

 • SIVING - Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

  Opptak til høyere årstrinn er mulig for søkere med treårig relevant utdanning av minst 180 studiepoengs omfang. Det stilles krav om minimum 30 sp matematikk og statistikk som skal dekke Matematiske metoder I, II og III samt statistikk i ingeniørutdanningen. Søkere med relevant fagspesifikk bakgrunn for studieretningen vil normalt kunne gjennomføre studiet på to år. For søkere med bare delvis relevant utdanning vil studietiden normalt gå utover to år, og det må søkes opptak via Samordna opptak.

Eirin Landsem - KBM
KBM-studenter i kollokvium
Student i matvitenskap på laboratoriet
Rekordmange vil studere ved Handelshøyskolen NMBU
Studenter på lab

Som sivilingeniør i kjemi og bioteknologi får du kombinere kunnskap innen kjemi med avanserte, bioteknologiske metoder. Dermed kan du jobbe med nye løsninger innen områder som medisin, matproduksjon, industri og miljøvern.

På masterprogrammet får du en variert og spennende studiehverdag. Du velger selv spesialisering, og får tett oppfølging og mye praktisk læring i laboratoriet. Undervisningen foregår i samarbeid med vårt internasjonalt anerkjente forskningsmiljø.

Studiet gir deg full fordypning i kjemi og bioteknologi, i tillegg til basiskunnskap i sivilingeniørfagene matematikk, fysikk og statistikk.

Klikk her for å se studieplaner for master i kjemi og bioteknologi

Se litt om hvordan vi har det (Instagram)

Karrieremuligheter

Når du har fullført denne masteren, kan du kalle deg selv sivilingeniør. Dette gir deg mange spennende muligheter i arbeidsmarkedet. Våre tidligere studenter jobber i dag som ingeniører, rådgivere og konsulenter innen blant annet akvakultur og havbruk, oljeindustri, medisin og matproduksjon.

Mastergraden kan også kvalifisere til doktorgradsstudier, eller du kan legge til pedagogikk og få undervisningskompetanse i kjemi på videregående.

Les karriereintervjuer med tidligere studenter.

 • En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert under kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskaper

  • Kan tilegne seg dybdekunnskap innen kjemiske, bioteknologiske og molekylærbiologiske disipliner med spesiell vekt på tverrfaglig kompetanse.
    
  • Har gjennom masteroppgaven fått spesialisert kunnskap og erfaring innen et avgrenset område som ligger i forskningsfronten og samtidig lære moderne metoder.
    
  • Har innsikt i hvordan kjemi og bioteknologi kan påvirke miljø og samfunn med fokus på bærekraftig utvikling.
    
  • Forstår hvordan kjemi og bioteknologi har utviklet seg over tid og hvordan denne historiske konteksten påvirker dagens praksis og metoder.

  Ferdigheter

  • Kan utforme og utføre eksperimenter, analysere data og trekke objektive konklusjoner, støttet av både teoretiske og praktiske ferdigheter.
    
  • Er i stand til å utføre tverrfaglige analyser av komplekse problemstillinger innen kjemi, molekylærbiologi og tilgrensende fagområder som toksikologi og medisin.
    
  • Kan arbeide selvstendig med både eukaryote og prokaryote systemer med et sett av felles verktøy og metoder som er anvendelige på tvers av ulike fagfelt.

  Generell kompetanse

  • Kan vurdere vitenskapelig litteratur objektivt, og ha en kritisk tilnærming til både eget og andres arbeid.
    
  • Er forberedt på å samarbeide i et internasjonalt arbeidsmiljø, og kunne gjennomføre avanserte forsknings- og utviklingsprosjekter under veiledning.
    
  • Kan reflektere over de etiske implikasjonene av forskning og praksis innen kjemi og bioteknologi, og oppfylle faglige og yrkesetiske normer.
    
  • Er i stand til å formidle komplekse faglige temaer på en forståelig måte, både til spesialister og til en bredere offentlighet.
    
  • Denne graden gir kandidaten en omfattende og dyptgående utdanning, som forbereder for fremtidige utfordringer og muligheter innen kjemi og bioteknologi. Kandidaten har de verktøyene som trengs for å gjøre en forskjell i verden.
    
 • Det er gode muligheter til å ta emner i utlandet, på godkjente avtaleuniversiteter, og innenfor normert studietid. Disse emnene kan innpasses etter avtale med studieveileder.
 • Master i teknologi - kjemi og bioteknologi er strukturert med fire veiledende studieplaner, hver med en unik fordypning i tillegg til de grunnleggende sivilingeniørfagene. Studiet har en felles plattform for alle studenter i de første 3-4 årene, etterfulgt av spesialisering i de senere årene. Spesialiseringene inkluderer:

  • Fordypning i kjemisk analyse og naturstoffkjemi.
  • Fordypning i radio- eller miljøkjemi.
  • Molekylærbiologi, som gir en bred forståelse av molekylærbiologi, genetikk, mikrobiologi, og biokjemi.
  • Bioinformatikk, som fokuserer på statistikk, programmering, og bioinformatiske verktøy.

  Dette gir studentene en faglig dybde som er tilpasset ulike karriereveier innen kjemi og bioteknologi.
   

  • Studieprogrammet Master i teknologi (sivilingeniør) i kjemi og bioteknologi vil gi studentene en solid kompetanse som kan benyttes bl.a. til å løse miljø- og forurensingsproblemer og til utvikling av sunnere mat og tryggere medisiner. 

   De fleste norske produksjonsbedrifter trenger kjemisk og teknologisk kompetanse. Bioteknologi er et raskt voksende felt, innen områder som forskning, landbruk, farmasøytisk industri, bioøkonomi og næringsmiddelindustri.

  • Gjennom en Master i teknologi - kjemi og bioteknologi får du både teori og praksis. De første årene har alle studenter felles fag, og du lærer grunnleggende ting gjennom forelesninger og gruppediskusjoner. Du får også mye praktisk erfaring ved å jobbe direkte i laboratoriet.

   På slutten av masterprogrammet skriver du en oppgave. Denne oppgaven handler om et et prosjekt du har gjennomført, og den bidrar til å spisse dine skriveferdigheter og øke din kompetanse innen avanserte metoder.

  • De fleste emnene har skriftlig eller muntlig eksamen. Mange emner har mappeevaluering, hvor flere elementer inngår i grunnlaget for karakterfastsettingen. I stor grad nyttes bokstavkarakterer, men i enkelte emner nyttes bestått/ikke bestått. Studiet avsluttes med et selvstendig arbeid, masteroppgaven, som skal vise forståelse, refleksjon og modning. Studentens masteroppgave blir evaluert av en ekstern sensor. 
  • Egen laptop
  • Studenter fra partneruniversitet vil kunne ta deler av dette studiet. Mange emner gis på engelsk ved behov, men de grunnleggende emnene gis kun på norsk.

Studieveileder(e):

Janne Beate Utåker

Janne Beate Utåker

Seniorrådgiver
Heidi Rudi

Heidi Rudi

Seniorrådgiver