Bachelor
Heltid
Kjemi

Synes du kjemi er gøy? Vil du jobbe med nye medisiner, fornybar energi, miljø og forurensing, eller fremtidens mat? Studier i kjemi gir deg kunnskap om hvordan alt henger sammen. 

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

20

Poenggrenser:

41,5 / 46,1

Opptakskrav:

Studiekompetanse + realfagskrav

 • REALFA Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) + Matematikk (R1+R2)/Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/ Teknologi og forskningslære (1+2) Fra Reform -94: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ + 3BT)/(2BI + 3BT)* * NMBU godkjenner også 3NA. (3NA er et utgått fag, men forklaringen er: For elever fra Reform 94 kan også 3NA godkjennes. 3NA er faget NA4320 fra VKII naturforvaltning på videregående skole i reform 94).
Kjemistudent NMBU
Tre studenter spiller dataspill i kjemi ved NMBU
Bildet viser laborantlærling Simen Johan Johnsen fra Brevik. Johansen er den første lærling innen fagfeltet på NMBU og praktiserer ved KBM
Rekordmange vil studere ved Handelshøyskolen NMBU
Maria Disen Barbuti
Stipendiat
Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Kjemistudier er mye mer enn lærebøker. Det er en mulighet til å utforske, eksperimentere og forstå molekylene verden er bygget opp av.

Med en bachelor i kjemi åpner du opp en verden av spennende muligheter innen blant annet fornybar energi, helse og miljø, enten du vil studere videre eller gå rett ut i jobb.

Som kjemistudent på NMBU tilbringer du mye tid i laboratoriene, i tillegg til å være på lesesalen, i studiegrupper og i forelesninger. Vi har store, moderne undervisningslaboratorier med høyteknologisk utstyr. Hos oss møter du engasjerte og faglig sterke professorer og veiledere som gir studentene våre tett oppfølging.  

Vi har også et samarbeid med universitetssenteret på Svalbard (UNIS), der du kan velge å tilbringe et helt semester med nordlys og isbjørn som en del av studiehverdagen.   

Se studieplaner for Bachelor i kjemi

Se litt om hvordan vi har det (Instagram)

Karrieremuligheter

Det vil alltid være behov for folk som kan kjemi i arbeidsmarkedet. Som kjemiker kan du jobbe med alt fra medisin, energi og forsvar til helse og mat. De tidligere studentene våre jobber både på laboratorier, i konsulentselskaper, offentlige virksomheter og ved forskningssentre.

Når du har fullført bachelorgraden, kan du velge å gå rett videre på masterstudiet, noe som vil gi deg enda større valgmuligheter i jobbmarkedet. I tillegg til en mastergrad i kjemi, kan mange også gå videre på en master i bioteknologi, miljø- og naturressurser eller matvitenskap.

Les karriereintervjuer med tidligere studenter

 • Bachelorkandidater i kjemi oppnår følgende læringsutbytte:

  Kunnskaper

  • Ser relevansen av kjemifaget i det virkelige liv; Lærer hvordan kjemiske metoder og teorier kan anvendes i alt fra legemiddelutvikling til miljøvern.
  • Har breddekunnskap innen relevante teorier og problemstillinger, samt instrumentering som nyttes innen fagfeltet.

  Ferdigheter

  • Har en verktøykasse for innovasjon; behersker de nyeste instrumentene og teknikkene i kjemifaget, og bruker dem til å løse fremtidens problemer.
  • Har en forskningsbasert tilnærming; utfører kjemiske reaksjoner, analyser og undersøkelser som er verdifulle i samfunnet.

  Generell kompetanse

  • Gjør viktige oppdagelser; utstyrt med en solid naturfaglig plattform, er kandidaten i stand til å gjøre funn som spenner over ulike fagområder.
  • Kan samarbeid og kommunikasjon; lærer å kommunisere idéer effektivt, både skriftlig og muntlig i tverrkulturelle og internasjonale team.
  • Etikk og samfunnsansvar; får dyp innsikt i de samfunnsmessige aspektene av kjemi – inkludert helse, miljø og sikkerhet.
 • Som kjemistudent har du tilgang til utvekslingsmuligheter over nesten hele verden. Vi har utvekslingsavtaler med en rekke universiteter og hjelper deg gjerne med å finne et som passer perfekt for akkurat det du drømmer å lære om. 

  Som kjemistudent kan du i tillegg benytte deg av det unike samarbeidet vi har med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), der du kan velge å tilbringe et semester i løpet av bachelorprogrammet – med emner som er spesielt rettet mot arktiske forhold.

  NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du en full oversikt over hvilke utvekslingsmuligheter du har, og svar på spørsmålene:

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling?
 • På NMBU blir du del av et fremtidsrettet forskningsmiljø der du vil få tett oppfølging fra både professorer og andre veiledere med en boblende lidenskap for kjemi. 

  På bachelorprogrammet får du en variert og spennende studiehverdag med mange lærerike timer på laboratoriet, som vil gjøre deg godt rustet for den fremtidige arbeidshverdagen.

  I det første studieåret får du en innføring i det som skjuler seg i kjemiens og bioteknologiens verden, i tillegg til nyttig påfyll av matematikk, informatikk, fysikk og statistikk. 

  Andre og tredje år lærer du mer om ulike disipliner innen kjemi, samtidig som du kan velge å fordype deg i bioteknologi, biologi eller mer teknologisk rettede fag.

  På NMBU er foreleserne dine også forskere innen kjemi, noe som gjør at du får samarbeide tett med noen av landets fremste spesialister.

  Bachelorgraden i kjemi er et treårig studium som inneholder grunnleggende obligatoriske emner, fordypningsemner og valgfrie emner.

  Oversikt over emner for Bachelor i kjemi, med studieoppstart fra 2023:

  Emner - år 1

  • Samfunnet generelt, og industrien spesielt, ønsker kandidater med realfaglig bakgrunn. Kunnskap om kjemi er viktig for å løse både globale og lokale energi- mat-, miljø- og forurensningsproblemer. Den største arena for kjemikere er innen analytisk kjemi. Kompetanse i kjemi er dessuten basis for all farmasøytisk og bioteknologisk forskning og industri.
  • Den teoretiske undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, prosjektoppgaver eller kollokvier. Det er også gruppe- og prosjektarbeid i flere av emnene. Aktuelle samfunnsspørsmål, inkludert etiske spørsmål knyttet til kjemifaget, vil bli tatt opp i studiet. Laboratorieundervisning utgjør en viktig del av studiet.
  • Studentenes kompetanse evalueres underveis i studiet (mappeevaluering) og ved avsluttende prøver. Herunder vurderes både de teoretiske og de praktiske kunnskapene. Det legges vekt på å teste forståelse og handlingskompetanse.
  • Undervisningen foregår på norsk, men mesteparten av litteraturen er på engelsk.

Studieveileder(e):

Janne Beate Utåker

Janne Beate Utåker

Seniorrådgiver
Heidi Rudi

Heidi Rudi

Seniorrådgiver