Master (2-årig)
Heltid
Husdyrvitenskap

Det stilles store krav til lønnsom produksjon av god og sikker mat, og til dyrevelferd. Økende press på verdens matressurser gjør et bærekraftig og miljøvennlig husdyrhold stadig viktigere.

Søknadsfrist:

15 April

Studiestart:

Høst

Opptakskrav:

Bachelorgrad i husdyrvitenskap

 • Bachelorgrad i husdyrvitenskap eller tilsvarende. Søkere med annen biologisk bachelorgrad eller tilsvarende vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det kreves karakter C eller bedre i snitt.
Bente Aspeholen Åby
Cows at Ås farm, NMBU.

Mastergraden i husdyrvitenskap er et toårig studium med muligheter for fordypning innen avl og genetikk, ernæring og fôrteknologi eller etologi og dyrevelferd.

Gjennom studiet lærer du hvordan systematisk husdyravl gir høytproduserende, friske og fruktbare dyr. Du lærer også hvordan husdyra kan fôres slik at produktivitet, næringsbehov, helse og miljø ivaretas, samtidig som husdyrproduktene tilfredsstiller morgendagens krav til kvalitet og sikkerhet. Studiet gir deg også kunnskap om hvordan husdyras atferd og krav til omgivelser benyttes for å skape god dyrevelferd.

Studiet avsluttes med en masteroppgave.

Last ned detaljert studieplan for husdyrvitenskap kull 2023

Karrieremuligheter

En mastergrad i husdyrvitenskap kvalifiserer til rådgivende stillinger innen landbruksorganisasjoner, private næringsvirksomheter og offentlig forvaltning. Studiet gir gode jobb- og karrieremuligheter. Med praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg kan du bli lærer. Graden kan også kvalifisere til videre ph.d.-studier.

Martine Louise Nordås – master i husdyrvitenskap

Hun synes det beste med jobben er at hun får være så tett på en veldig spennende næring som stadig er i utvikling, med varierte arbeidsdager og stadig nye utfordringer.

 • En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap:

  • Har dybdekunnskap innen ett eller flere av fagene avl/genetikk, ernæring eller etologi anvendt på produksjonsdyr eller sports- og familiedyr
  • Har breddekunnskap om hvordan fagene samvirker til beste for bærekraftig produksjon av kvalitetsprodukter fra husdyrene, samt hvordan fagene er viktige for sports- og familiedyrsektoren
  • Har inngående kunnskaper om vitenskapelige teorier og bruken av disse innen avl/genetikk, etologi og ernæring

  Ferdigheter:

  • Kan anvende kunnskapen til å fordype seg innen et fagfelt, og utføre masteroppgavearbeidet basert på egne forsøk, tilgjengelige datasett og/eller litteratur
  • Kan gjøre et selvstendig arbeid innenfor gitte tidsrammer, og innenfor de etiske normer som gjelder for husdyrproduksjon eller bruk av sports- og familiedyr
  • Har ferdigheter på et nivå som tilsier at de kan besitte ledende stillinger innenfor husdyr- og landbruksorganisasjoner, landbruksdepartement og andre lovgivende organer, og ha en ledende rolle i utvikling av norsk og internasjonal husdyrproduksjon og landbruk

  Kompetanse:

  • Skal kunne sammenfatte teori og praksis på en selvstendig måte
  • Skal forstå hvordan rammebetingelser og naturgitte forhold påvirker norsk og internasjonal husdyrproduksjon
  • Har gjennom våre mange utenlandske studenter lært å samarbeide i et internasjonalt fagmiljø
  • Kan engasjere seg i den offentlige debatten på en profesjonell måte
 • NMBU har utvekslingsavtaler med en rekke utenlandske universiteter. Det er lagt til rette for og anbefales at studentene reiser på utveksling ett semester. Emnene skal godkjennes på forhånd.
 • Studenten tilegner seg dybdekunnskap innen ett eller flere av fagene avl/genetikk, ernæring eller etologi anvendt på produksjonsdyr eller sports- og familiedyr. I graden er det krav til 50 stp i husdyrfag, 5 stp i statistikk, i tillegg til masteroppgaven. Det skal være minst 35 stp på 300-nivå. 25 stp av disse skal være en fordypning innen ett av fagområdene. Masteroppgaven er på 30, 45 eller 60 stp. Resten av studiepoengene er valgfrie emner på 200- eller 300-nivå.

  • Norge ønsker å ha en økonomisk og bærekraftig husdyrproduksjon. Studiet gir kunnskap på topp internasjonalt nivå innen effektiv husdyrproduksjon som tar vare på de viktige trekkene ved norsk husdyrproduksjon, samt sikre og øke mangfold og kunnskap om biologiske og etiske rammer for produksjonen. Målsettingen er å gi studentene et kunnskapsløft slik at de kan forvalte norsk husdyrbruk på en framtidsrettet måte.
  • Det benyttes en kombinasjon av forelesninger, ekskursjoner, øvinger, selvstudium, seminarer, studentforberedt undervisning og selvstendige arbeider.
  • Muntlig eller skriftlig eksamen, samlet vurdering, mappevurdering eller oppgave.
  • Studenter fra andre læresteder får hjelp til å sette opp en individuell studieplan for masterstudiet. Nye studenter oppfordres til å kontakte stuideveileder etter at de har fått studietilbud.

Studieveileder(e):