Bachelor
Heltid
Husdyrvitenskap

Studiet passer for deg som er interessert i dyr og en bærekraftig husdyrproduksjon. Klima og dyrevelferd er i fokus. 

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

40

Opptakskrav:

Studiekompetanse + realfagskrav

 • Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) og enten

  Matematikk (R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2)

  eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi (1+2) eller

  Geofag (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2)

  Mangler du realfagskompetanse, ta kontakt med studieveileder.

– Vi ønsker ikke at denne sykdommen skal spres til andre områder av Norge, og derfor er det viktig å finne ut om sauen kan være smittebærer, sier Cecilie Ersdal. Her i saufjøset.

Er du opptatt av hvordan vi kan opprettholde en trygg og sikker matproduksjon i Norge? Eller er du kanskje mest interessert i avl og genetikk, ernæring, etologi og dyrevelferd? 

 

Bli med å forme fremtidens matproduksjon

Esther og Kristin valgte å studere husdyrvitenskap fordi det er stor etterspørsel etter kompetanse innen bærekraftig matproduksjon. De forteller også om det mest spennende med studiet og om studentmiljøet. (interaktiv brosjyre med video) 

 

Du lærer om hvordan velge ut de beste produksjonsdyrene, og hva dyrene trenger av næringsstoffer, slik at dyrevelferd og dyrehelse ivaretas. Utdanningen passer for deg som er interessert i å være med på å forme morgendagens matproduksjon.

Studiet starter med et innføringskurs i norsk husdyrproduksjon. Videre fokuserer studiet på de husdyrbiologiske kjerneområdene som ligger til grunn for god dyrevelferd og en bærekraftig matproduksjon.

I tillegg kommer emner i kjemi, økonomi, statistikk, filosofi og vitenskapsteori.

Bachelorstudiet avsluttes med en bacheloroppgave på 15 studiepoeng.

Det er tilrettelagt for utveksling høsten 3. året. Det er også muligheter for Internship 3. studieår.

Last ned detaljert studieplan for husdyrvitenskap kull 2024

Karrieremuligheter

Etter en avsluttet bachelorgrad kan du kvalifisere til: 

 • Rådgiver- eller konsulentstilling i landbruksnæringene, i landbrukets organisasjoner, bedrifter innen matproduksjon og i offentlig sektor som i en kommune.
 • Studiet gir også et godt grunnlag for å drive egen bedrift innen landbruket.
 • Med praktisk pedagogisk utdanning kan du bli lærer på naturbruksskole. 
 • Med snitt på minimum C fra bachelorgraden kvalifiserer du til videre masterstudier ved NMBU og andre læresteder.

Fire av våre kandidater

Martine Louise Nordås – master i husdyrvitenskap

Martine jobber som fjørferådgiver i Nortura. Hun synes det beste med jobben er at hun får være så tett på en veldig spennende næring som stadig er i utvikling, med varierte arbeidsdager og stadig nye utfordringer.

 

Vegard Skartland fikk jobb allerede før han var ferdig med studiet. Nå jobber han som  fôringsrådgiver i TINE Medlem. I jobben treffer han mange flinke melkebønder, som han kan bidra med rådgivning til, men også lærer mye av.

 

 

 

Martin Opheim Gløersen jobber som avlsrådgiver i Norsk Sau og Geit. Etter endt studie i husdyrvitenskap fikk Marin drømmejobben, å jobbe med saueavl, som er en av hans store interesser. Kompetansen han tilegnet seg i studiet er en forutsetning når han nå er med på utviklingen av avlsarbeidet på sau i Norge.

 

Mary Ueland har nylig fullført master i husdyrvitenskap. I studiet sitt var Mary med på forsøk med nye bærekraftige fôringredienser. Greenfeederen i fjøset måler hvor mye metan kua slipper ut. Målet er å finne nye fôringredienser som gjør kua mer klimavennlig.

 • En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap:

  • Forventes å ha ervervet kunnskap om, og forståelse for, hovedutfordringene i moderne husdyrproduksjon, nasjonalt og internasjonalt
  • Ha grunnleggende kunnskap innen husdyravl og genetikk, ernæring og etologi og dyrevelferd
  • Ha kunnskap om ressursbruk og ressurseffektivitet i ulike husdyrproduksjoner, og om sammenhengen mellom økt produksjon og bærekraftig utvikling
  • Kunnskap om husdyrenes påvirkning på miljø og klima, samt kunnskap om husdyrenes grunnleggende velferdsbehov og etiske spørsmål knyttet til moderne husdyrhold

  Ferdigheter:

  • Anvendt kunnskap innen avl/genetikk, ernæring og etologi og dyrevelferd skal være basis for å gi faglige råd til forvaltning, bønder og deres organisasjoner innen avlsprogram, fôrsammensetning og fôring, og bærekraftig husdyrproduksjon
  • Kjenne til fagstoff/fagtidsskrift på det husdyrfaglige området, og være i stand til å trekke ut essensen av forskningsartikler og anvende disse
  • Bruke vitenskapelige metoder og analyseverktøy.

  Kompetanse:

  • Styre egen læringsprosess ved å søke kunnskap, og gjøre best mulig bruk av denne
  • Reflektere over egne faglige vurderinger i diskusjoner med medstudenter og veiledere, og bidra aktivt i gruppearbeid
  • Ha kompetanse og evne til å formidle fagstoff til ulike målgrupper
 • Studentene oppfordres til å å reise på utveksling, og NMBU har svært mange gode avtaleuniversiteter. 
 • Bachelorstudiet har som mål å gi en bred innføring i relevante grunnfag og de områder innen husdyrvitenskap som er basis for et masterstudium. Dette omfatter innføring i husdyrbiologi- og produksjon, fysiologi, avl og genetikk, ernæring, etologi og dyrevelferd, kjemi, biokjemi, bærekraftige matproduksjonssystemer, økonomi og statistikk. Bachelorstudiet i husdyrvitenskap avsluttes med en bacherloroppgave på 15 stp.

  • Husdyrproduksjon må bygge på solid vitenskapelig kunnskap, som kan anvendes både nasjonalt og internasjonalt. Med en bachelorgrad i husdyrvitenskap kan du bidra til at produksjonen og kvaliteten av husdyrprodukter foregår på en etisk og bærekraftig måte.
  • Teoretisk undervisning gis som forelesninger, seminarer, prosjektoppgaver eller kollokvier. Etiske spørsmål knyttet til moderne husdyrhold og husdyrproduksjon tas opp i flere emner gjennom studiet. Laboratorieundervisning inngår som integrert del av flere emner.
  • Evalueringsformene er varierte og omfatter langsgående vurderinger og avsluttende muntlig eller skriftlig eksamen, så vel som semesteroppgaver, presentasjoner av studentoppgaver og rapporter fra laboratorie- og feltarbeid.
  • Studenter fra andre høgskoler eller universiteter får hjelp til å sette opp en tilpasset utdanningsplan sammen med studieveileder.

Studieveileder(e):

Stine Telneset

Seniorrådgiver
Gisken Trøan

Gisken Trøan

Seniorrådgiver