Bachelor
Heltid
Akvakultur

Bli med å forme fremtidens oppdrettsnæring med kunnskap fra et av Norges fremste kompetansesenter innen akvakultur. Studiet gir deg et bredt kunnskapsgrunnlag innen i biologi, fôr og fôring, produksjonsstyring, avl og genetikk, miljø, fisk som sunn kvalitetsmat, økonomi og teknologi. 

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

25

Opptakskrav:

Studiekompetanse + realfagskrav

 • Generell informasjon om opptak ved NMBU kan du finne her: www.nmbu.no/studier/opptak/opptakskrav.

  Bachelor i akvakultur krever realfagskompetanse i tillegg til generell studiekompetanse.

  Realfagskravet er:

  Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav:

  • Matematikk R2 eller
  • Fysikk 1 og 2 eller
  • Kjemi 1 og 2 eller
  • Biologi 1 og 2 eller
  • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
  • Geofag 1 og 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 og 2.
Bildet er fra fiskelaben, fiskelaboratoriet eller det nye fiskefjøset (gamle grisehuset) på NMBU der studentene har omvisning og undervisning i anatomi og dissekering disseksjon
Akvakultur
Fiskefôr
Bildet er fra fiskelaben, fiskelaboratoriet eller det nye fiskefjøset (gamle grisehuset) på NMBU der studentene har omvisning og undervisning i anatomi og dissekering disseksjon

Utdanningen er skreddersydd i tett dialog med næringen for å gi deg solid kunnskapsbase som er etterspurt, nå og i fremtiden. Bacheloren gir deg en solid kunnskapsbredde, men den er også fleksibel. Det betyr at du kan spesialisere deg med et dypdykk i den retningen som du synes er mest interessant. Det er fullt mulig å inkludere fag innen teknologi, økonomi eller miljø som en del av studiet.

Som bachelorstudent i akvakultur vil du:

 • delta i «hands on» undervisning på vårt moderne resirkuleringsanlegg ved Senter for fiskeforsøk på NMBU, og får praktisk og teoretisk kunnskap om hvordan fôr, fiskens genetikk og miljøforhold kan forbedres slik at produksjonen blir mest mulig bærekraftig og til fiskens beste 
 • få lære om fôrteknologi ved Fôrfabrikken her på NMBU. En fôrfabrikk i lite format - ett av få steder i Europa. Du vil lære alt fra å velge rett fôrråvare, balansere og optimalisere fôret og gjennomføre alt det tekniske ved fôrproduksjon
 • kunne velge fag innen bioøkonomi som er basert på produksjon av fornybare biologiske ressurser. Økonomi og ledelse er en viktig del i en vellykket oppdrettsnæring
 • være tett på innovativ forskning innen for eksempel nye fôrressurser til fisk, avl på fisk og kartlegging av fiskens genom
 • få mulighet til å studere fiskeatferd i modellstudier i adferdslaboratoriet i oppdrettsanlegget. Fisk kan ikke uttrykke seg, og derfor må vi være ekstra oppmerksomme på dyrevelferden. Studiet har egne moduler i utdanningsløpet som går på fiskevelferd og miljøet til fisk
 • ha mulighet for internship som en del av studiet. Internship er en praksisperiode i en bedrift i Norge eller i utlandet. Du kan ta alt fra 5 til 15 studiepoeng. Det kan være i selskaper som jobber med avl, fôr, produksjon, eller innen forskning og teknologi

Last ned detaljert studieplan for akvakultur kull 2023

Karrieremuligheter

Målet er at du som student skal bli i stand til å gjøre en forskjell for oppdrettsnæringen og verdens matforsyning. Og selvsagt at du skal være attraktive på jobbmarkedet. Du får kompetanse til yrker som for eksempel driftsbiolog, forskningstekniker eller driftsleder innen akvakulturnæringen. Med snitt på C fra bachelorgraden kan man kvalifisere til videre masterstudier ved NMBU og andre læresteder. Aktuelle masterstudier ved NMBU er akvakultur, bioøkonomi, biologi m.m. Tar du pedagogikk i tillegg etter master kan du får undervisningskompetanse som lærer.

Bachelorstudiet i akvakultur ved NMBU - utdanning som næringen etterspør Turid Mørkøre, professor og programrådsleder for akvakulturutdanningen forteller.

 

Karriereeksempler:

Lea Berggren Hagberg - Karrieren innen akvakultur er full av muligheter

Se master i Akvakultur for relevante jobber etter endt mastergrad.

 

Studenthistorier:

Les om hvordan Søgni Mogstad Strand hadde det på internship i akvakultur på Færøyene og les utdrag fra refleksjonsrapporten hennes.

 • Etter fullført utdanning skal kandidaten ha

  Kunnskap:

  • Innen de naturvitenskapelige fagområdene: biologisk dataanalyse, cellebiologi, kjemi, genetikk, avl og ernæring
  • Innen fiskebiologi: livssyklus, anatomi og fysiologi
  • Om produksjonsbiologi: kjenne til vekstmodeller, produksjonseffektivitet og produksjonsstyring
  • Om bærekraftig produksjon: fiskevelferd, fiskeadferd, fiskehelse, innsatsfaktorer og totalproduksjon

  Kompetanse:

  • Kjenne til praktisk fiskeoppdrett og være klar over hovedutfordringer både nasjonalt og globalt
  • Kjenne til fiskeoppdrettets bidrag til matsikkerhet i et klima- og bærekraftsperspektiv
  • Reflektere over helseaspekter knyttet til fisk og vannlevende organismer, og styringsverktøy i oppdrett

  Ferdigheter:

  • Kunne anvende kunnskap innen drift og produksjonsplanlegging, biologi, fôr og fôring, avl/genetikk og fiskeatferd
  • Finne og anvende fagstoff, og framstille dette muntlig og skriftlig for et bredt publikum
  • Kunne bruke vitenskapelige metoder og analyseverktøy
  • Kunne bidra til bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk med god fiskevelferd
 • Det er lagt til rette for utveksling hos partnerinstitusjon i inn- eller utland i opptil ett semester våren 3. år da studiet ikke har obligatoriske emner dette semesteret.
  • NMBU’s tverrfaglige forutsetninger innebærer et ansvar for å bidra til å sikre livsgrunnlaget for framtidige generasjoner, både lokalt og globalt. Akvakultur kan bidra til å nå flere av FNs bærekraftmål innen kjerneområder som undervises på NMBU, som mattilgang, miljøvitenskap, biovitenskap, veterinærmedisin, teknologi, arealplanlegging, forvaltning og økonomi. Mange av løsningene ligger innen og i skjæringsflatene mellom disse fagene.

   Internasjonalt er matproduksjonen innen akvakultur et av de få områder som fremdeles kan vokse og bidra til behovene til en voksende befolkning. Norge har en stor oppdrettsnæring og lakseoppdrett er den største produksjonen innen oppdrettsnæringen med et vesentlig bidrag til verdiskaping i samfunnet. Bærekraftig oppskalering av nye oppdrettsarter til kommersiell skala krever ny kunnskap i forvaltning og næring. Det biologiske kunnskapsgrunnlaget ved NMBU sammen med kunnskap om utfordringer og muligheter knyttet til produksjonsteknologi, miljø, økonomi og marked er tverrfaglige forutsetninger som kan gi vesentlige bidrag.

  • Læringsmetodene er varierte og består av forelesninger, seminargrupper, studentpresentasjoner, studentoppgaver, laboratorium, praktiske øvelser, selvstudium og feltkurs/praksis.
  • Ulike former for vurderinger vil bli benyttet: skriftlig og muntlig eksamen, oppgaver, prosjektrapporter og presentasjoner. I de ulike emnene vil det benyttes både summativ evaluering i slutten av semesteret og langsgående evalueringer.
  • Undervisningsspråket er norsk, men med noe engelsk undervisning. Det vil være mulig for eksterne studenter å søke seg inn på deler av bachelorstudiet/evt. ta enkeltemner gitt at studenten oppfyller opptakskrav.

Studieveileder(e):

Gisken Trøan

Gisken Trøan

Seniorrådgiver

Stine Telneset

Seniorrådgiver