Studieplaner for Master i bioteknologi

Av KBM

Master i bioteknologi er et toårig studie som utgjør totalt 120 studiepoeng. 60 av disse studiepoengene er masteroppgaven (det er mulig å velge en 45 sp og 30 sp masteroppgave). I tillegg skal studentene velge 60 sp med emner. Valg av emner gjøres på bakgrunn av valgt masteroppgave og planlegges sammen med veileder (minimum 30 sp på 300-nivå blir en fordypning)

Master i bioteknologi - oppstart høst 2023

Utvalgte emner (velg minst 30 sp), med forbehold om at time- og eksamensplan går opp. Hvis det avtales andre emner enn de på listen over, kontakt studieveileder.

I tillegg til masteroppgaven skal studentene velge 60 studiepoeng med emner, derav minimum 30 studiepoeng som er på masternivå (300-nivå) og maks 30 studiepoeng kan være på videregående bachelornivå (200-nivå). Bacheloremner på 100-nivå kan ikke inngå som en del av mastergraden.

Du velger emner på bakgrunn av masteroppgaven du skal skrive, og planlegger dette sammen med veileder (minimum 30 sp som blir fordypning/obligatoriske). Fagkombinasjoner det kan være fornuftig å ha avtales med veileder på masteroppgaven og blir informert om på nettsidene til de enkelte forskningsgruppene ved KBM, masteroppgaver ved KBM.

«MASTER 301» er en obligatorisk aktivitet i august for alle studenter på masterprogrammer ved KBM. Studentene vil her få innføring i hva det vil si å ta en masteroppgave. Studentene vil treffe fagmiljøet og få en forsmak på forskningen ved KBM, og kan velge masteroppgave før oppmeldingsfristen til høstparallellen.

Last ned program for MASTER 301 18. august 2023

Informasjon

Detaljert studieplan for Master Bioteknologi for 2023/2024

Utkast til studieplan for Master Bioteknologi for 2024/2025

Les mer om Master i bioteknologi

 • Minimum 120 studiepoeng, fordelt på avanserte obligatoriske fordypningsemner, valgfrie emner (på 200- eller 300- nivå) og en masteroppgave.

  Spesialpensum kan inngå som del av mastergraden eller være tilknyttet masteroppgaven (valgfritt). 

  Emnevalg i 2-årig mastergrad avhenger av størrelse på masteroppgaven

  Har du masteroppgave på 60 studiepoeng må minimum 30 sp av emnene i mastergraden være på masternivå (300-nivå) og maksimalt 30 sp være på videregående bachelornivå (200-nivå).

  Har du masteroppgave på 30 studiepoeng må minimum 40 sp av emnene i mastergraden være på masternivå (300-nivå) og maksimalt 50 sp være på videregående bachelornivå (200-nivå).

  Kandidater med en ekstern bachelorgrad kan oppleve å få opptak til masterstudiet under forutsetning av at de tar enkelte emner for å dekke manglende forkunnskapskrav. Disse studentene får beskjed om dette ved oppstart, og må ta de manglende emnene som et tillegg til emnene som er obligatoriske for den aktuelle mastergrad. Det vil som regel være rom for de manglende bacheloremnene innenfor de to årene studiet varer. 

Publisert - Oppdatert

Del på