Studieplaner for Master i bioteknologi

Av KBM

Master i bioteknologi er et toårig studie som utgjør totalt 120 studiepoeng. 60 av disse studiepoengene er masteroppgaven (det er mulig å velge en 45 sp og 30 sp masteroppgave). I tillegg skal studentene velge 60 sp med emner.

Master i bioteknologi - oppstart høst 2024

Fagkombinasjoner det kan være fornuftig å ha avtales med veileder på masteroppgaven og blir informert om på nettsidene til de enkelte forskningsgruppene ved KBM, masteroppgaver ved KBM.

Utvalgte emner (velg minst 30 sp på 300 nivå) blir en fordypning, med forbehold om at time- og eksamensplan går opp. Hvis det avtales andre emner enn de på listen under, kontakt studieveileder.

Det er for 2024 laget noen eksempelplaner (se detaljert studieplan, pdf, under), med forbehold om at time- og eksamensplan går opp.

«MASTER 301» er en obligatorisk aktivitet i august for alle studenter på masterprogrammer ved KBM. Studentene vil her få innføring i hva det vil si å ta en masteroppgave. Studentene vil treffe fagmiljøet og få en forsmak på forskningen ved KBM, og kan velge masteroppgave før oppmeldingsfristen til høstparallellen.

Last ned program for MASTER 301 16.august 2024 (vil bli oppdatet)

Informasjon

Detaljert studieplan for Master Bioteknologi for 2024/2025

Les mer om Master i bioteknologi

 • Minimum 120 studiepoeng, fordelt på avanserte obligatoriske fordypningsemner, valgfrie emner (på 200- eller 300- nivå) og en masteroppgave.

  Spesialpensum kan inngå som del av mastergraden eller være tilknyttet masteroppgaven (valgfritt). 

  Emnevalg i 2-årig mastergrad avhenger av størrelse på masteroppgaven

  Har du masteroppgave på 60 studiepoeng må minimum 30 sp av emnene i mastergraden være på masternivå (300-nivå) og maksimalt 30 sp være på videregående bachelornivå (200-nivå).

  Har du masteroppgave på 45 studiepeong må minimum 45 sp av emnene i mastergraden være på masternivå (300-nivå) og maksimalt 30 sp være på videregående bachelornivå (200-nivå).

  Har du masteroppgave på 30 studiepoeng må minimum 60 sp av emnene i mastergraden være på masternivå (300-nivå) og maksimalt 30 sp være på videregående bachelornivå (200-nivå).

  Kandidater med en ekstern bachelorgrad kan oppleve å få opptak til masterstudiet under forutsetning av at de tar enkelte emner for å dekke manglende forkunnskapskrav. Disse studentene får beskjed om dette ved oppstart, og må ta de manglende emnene som et tillegg til emnene som er obligatoriske for den aktuelle mastergrad. Det vil som regel være rom for de manglende bacheloremnene innenfor de to årene studiet varer. 

Publisert - Oppdatert

Del på