BIO325 CRISPR Genome Editing

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Guro Katrine Sandvik

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:Fordi vi har begrenset kapasitet på laboratoriene vil dette kurset ha en antallbegrensning på 40 studenter.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Dette kurset vil gi en grundig innføring i CRISPR-teknologi gjennom forelesninger, gruppeundervisning og praktiske laboratorieøvelser. Kurset vil gi en solid grunnleggende kunnskap om CRISPR og de molekylære mekanismene som ligger bak teknikkene. Videre vil kurset gi en introduksjon til hva CRISPR kan brukes til, teknikker for å levere CRISPR til målcellene, nye CRISPR-metoder som aktivering og demping av transkripsjon, mRNA interferens, base editering, prime editing etc. Også lovgiving og etikk vil bli diskutert i dette kurset. Labkurset vil gi praktisk erfaring i CRISPR og mange andre molekylærbiologiske metoder. Se engelsk emnebeskrivelse for mer utfyllende informasjon.

Dette lærer du

Kunnskap: Studentene vil ha kunnskap om genediterings-teori, mekanisme og historie. De vil også ha oversikt over nye teknikker og potensialet denne teknikken har for forskning, landbruk og akvakultur. Videre vil de ha kunnskap om reguleringen av CRISPR i Norge og i andre land og hvilke diskusjoner som pågår om bruk av teknikken.

Ferdigheter: Studentene vil kunne planlegge deres eget CRISPR-eksperiment etter fullført kurs. De vil kunne vurdere ulike metoder og hva slags tilpasninger disse metodene trenger for å virke i ulike organismer. Studentene vil også ha ferdigheter til å utføre CRISPR-eksperimenter med planter, fisk og celler og vurdere suksessraten til eksperimentet. Videre vil studentene kunne diskutere etikken rundt genomredigering.

Generell kompetanse: Studentene vil kunne kritisk vurdere hvilke genredigeringsmetoder man kan bruke for å finne ny kunnskap om ulike gener i ulike arter. Studentene vil gjennom teoretisk kunnskap om genredigering og diskusjon om etiske perspektiver kunne bidra til en nyansert samfunnsdebatt om emnet.

  • Dette kurset benytter seg av mange læringsaktiviteter, som forelesninger, gruppearbeid, og kollokvier. I tillegg vil det gitt en oppgave (skriftlig oppgave med presentasjon) slik at studentene får muligheten til å designe et realistisk CRISPR-eksperiment, gjerne med et gen som mer relevant for masteroppgaven.Se engelsk emnebeskrivelse for mer utfyllende informasjon.
  • Gruppeundervisning, kollokvier og labundervisning med forelesere og PhD-studenter med CRISPR-ekspertise. En læreguide med pensum og tips til videre lesing vil bli utdelt. Forelesere og kollokvielærere vil være tilgjengelig for spørsmål i kontortiden. Canvas.
  • Fremgår av emnets Canvas-side.
  • BIO120, BIO100
  • Samlet vurdering hvor oppgaven teller 30 % og flervalgsoppgave-eksamen utført på campus teller 70 %. Labrapporter må være godkjent for å få godkjent kurset.

  • Vi bruker sensor som kvalitetssikring av opplegget og/eller som bedømmer av karakter av en av oppgavene.
  • Labøvelser
  • 100
  • Fortrinnsrett gis til studenter tatt opp til masterprogrammet i Genomvitenskap (M-GS) fordi dette er et obligatorisk emne for disse. Studenter tatt opp til masterprogrammet i Plantevitenskap (spesialisering Bioteknologi) har også fortrinnsrett.
  • Realfag