MTH300 Web-kurs: Planlegging og skriving av en masteroppgave

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Roland Peter Kallenborn

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

 • Forelesning: 10 t
 • Elektronisk seminar/ diskusjoner: 30 t
 • Øvelser/ kollokvia: 20 t
 • Rapportering: 20 t
 • Video/web-basert læring: 35 t
 • Selvstudium: 10 t

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høst

Om dette emnet

Bruk av moderne, elektroniske undervisningsstrategier for å formidle et helhetlig konsept og etablerte strategier for planlegging, gjennomføring og skriving av en masteroppgave i et naturvitenskapelig fagfelt.

Dette emnet er et nettbasert kurs med enkelte fysiske samlinger, som tar for seg planlegnings- og skriveprosessen til en 30, 45 og 60 studiepoengs masteroppgave ved NMBU. Emnet dekker temaer som: tidsstyring i skriveprosessen, planlegging av masterprosjekt, litteratursøk, kritisk lesing, referering, tekst-, avsnitts- og setningsstruktur, samt formatering.

Kursets læringsmål bidrar til FNs bærekraftsmål (SDG) 4, 5, 10, 16 & 17.

Dette lærer du

GENERELT: Målet med dette emnet er å utvikle et utkast til masteroppgaveplan, med fokus på introduksjon og metode.

KUNNSKAP: Gjennom kritisk vurdering av milepæler og andre indikatorer, vill studenten være i stand til å modifisere og tilpasse masterprosjektplanen underveis og diskutere dette med veilederen.

KOMPETANSE: Student skal, etter gjennomføringen av kurset, være i stand til å identifisere relevante temaområder og utvikle en relevant og realistisk forskningsplan rundt det valgte konseptet i samarbeid med veilederen.

  • De emneansvarlige vil ha ukentlig individuell gjennomgang av ressurser i Canvas med studentene, i form av tekst og video.
  • Ukentlige innleveringer og gruppediskusjoner med studentene i Canvas.
  • Studentene skal gjennomføre og rapportere prosjektarbeid i de åtte kursmodulene.
  • Sluttrapportene skal deretter presenteres i plenum under siste samling.
 • I tillegg til Fakultetet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) vil også Læringssenteret på NMBU bidra aktivt til kursgjennomføringen.

  Andre NMBU-fakulteter er invitert til å bidra. Fakultet-relaterte kontakter vil etableres etter behov.

 • Pensum (tekster og elektroniske ressurser) vil være tilgjengelig i Canvas.
 • Studentene må være tatt opp til et masterprogram ved NMBU.
 • Mappevurdering: alle obligatoriske innleveringer må være godkjente.

  Bestått/ikke-bestått.  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor retter oppgavene.
 • Studentene må levere inn alle oppgavene i tide, og få alle oppgavene godkjent, for å bestå emnet.

  Innlevering nr. 5 vurderes av ekstern sensor for godkjenning

 • Fordi alle ressursene i emnet er tilgjengelig i Canvas er det forventet at studentene planlegger individuelle tidsplaner i emnet. Men det vil også være flere seminarer med spesifikke temaer som vil være tidsbestemte. For disse kreves det forberedelse for aktiv deltakelse av studentene, og informasjon rundt disse tematiske seminarer skal gis på forhånd (i kursplanen) for å gi studentene anledning til å forberede seg til seminarene.
 • Studentene kan organisere undervisningsprogram fleksibelt. Deltakelse i kurs-samlingene er obligatorisk. Alle seks moduler er organisert i forelesing (2-3 t), diskusjonsforum (6-10 t) og rapporting (10-15 t). Det forventes at min. 20 timer per fagmodul (1-2 per uke, avhengig av arbeidsomfanget) brukes for gjennomføringen.
 • Realfag