BIO337 Biogassteknologi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Svein Jarle Horn

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:20

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

Forelesninger: 20 t

Ekskursjon: 7 t

Selvstendig arbeid med semesteroppgave: 98 t

Totalt: 125 t

Undervisnings- og vurderingsperiode:

Emnet har undervisning i vårparallell og vurdering (innlevering av semesteroppgaven) i vårparallell

.

Om dette emnet

Biogass er hovedsakelig en blanding av metan og karbondioksid som produseres av mikrobielle samfunn under anaerobe forhold. Gassen kan produseres fra alle typer organisk materiale og anvendes til å produsere strøm, varme og drivstoff eller være et råstoff i kjemisk industri. En biogassprosess vil også produsere en næringsrik biorest som kan brukes som gjødsel.

Dette kurset gir grunnleggende forståelse av biogassteknologi, og omfatter temaer som mikrobiologi, prosessteknologi, modellering, biorest, forbehandling og industriell anvendelse. Emnet belyser FNs bærekraftsmål

 • 6-Rent vann og gode sanitærforhold
 • 7-Ren energi for alle
 • 12- Ansvarlig forbruk og produksjon.

Dette lærer du

Kunnskaper

Studentene skal:

 • kjenne til hvordan biogass produseres
 • vite hvilke hovedtrinn som inngår i biogassprosessen
 • vite hva biorest er
 • kjenne til ulike anvendelser av biogass

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • skissere en enkel biogassprosess
 • forstå hvilke muligheter og begrensninger som finnes i bruk av mikrobielle samfunn

Kompetanse

Studenten skal kunne:

 • vurdere hvilke råstoffer som egner seg til biogassproduksjon
 • formidle temaer innen biogass, både skriftlig og muntlig
 • ha et godt grunnlag for videre studier bioprosessering og bioraffinering
 • Forelesninger, selvstudier, ekskursjon, semesteroppgave.
 • Canvas

  E-post: svein.horn@nmbu.no

 • Forelesninger og utdelte artikler.
 • Fullført bachelorgrad i bioteknologi eller tilsvarende.
 • Oppgave. Bestått/ikke bestått på semesteroppgave.

 • Ekstern sensor vurderer semesteroppgaven.
 • Forelesninger og ekskursjon (minst 80 % deltagelse).
 • En dobbelttime per uke i vårparallellen.
 • Realfag