BIO335 Anvendt biokatalyse og bioraffinering

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Svein Jarle Horn

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:30

Frekvens:

Årlig.

I oddetallsår arrangeres kurset intensivt i augustblokk.

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger: 24 timer. Selvstudier og skriving av semesteroppgave: 101 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:

Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

I 2023 arrangeres kurset i 21.-25. august

Om dette emnet

I den nye bioøkonomien er det et behov for å utvikle nye prosesser for å omdanne biomasse til ulike produkter, et konsept ofte kalt bioraffinering. I denne sammenheng er bruken av biokatalyse en nøkkelteknologi. En biokatalytisk prosess omfatter alle prosesser som bruker enzymer for å omdanne en råvare til et produkt. Biokatalyse kan utføres av et bestemt enzym, enzymblandinger, renkulturer av mikroorganismer (fermentering) eller mikrobielle samfunn.

Dette faget vil gi en god forståelse av enzymer, med et spesielt fokus på hvordan biokatalyse kan anvendes på prosesser i industriell skala. Dette inkluderer temaer som industriell enzymproduksjon, produksjon av andregenerasjons bioetanol, anvendelser innen fôr og mat, og biogassproduksjon. I kurset vil det bli brukt eksempler fra en rekke pågående forskningsaktiviteter på NMBU.

Emnet belyser FNs bærekraftsmål 12: ansvarlig forbruk og produksjon.

Dette lærer du

Kunnskaper

Studentene skal:

 • kjenne til begrepet biokatalyse
 • vite hva enzymer er og hvordan de produseres
 • vite hva fermenteringsprosesser er
 • kjenne til bruk av biokatalyse i industrien
 • forstå hva bioraffinering er

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • skissere ulike bioraffineringsprosesser
 • forstå hvilke muligheter og begrensninger bruk av biokatalysator har

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • vurdere hvilke produkter ulike råstoffer kan egne seg til
 • formidle temaer innen biokatalyse, både skriftlig og muntlig
 • ha et godt grunnlag for videre studier bioprosessering og bioraffinering
  • Selvstudium av utvalgte vitenskaplige artikler
  • Forelesninger
  • En semesteroppgave over et valgt tema
 • Lærerne er tilstede under hele kursperioden og kan kontaktes via e-post.

  Canvas.

 • Forelesninger og utvalgte vitenskaplige artikler.
  • Biokjemi tilsvarende KJB200
  • Generell mikrobiologi tilsvarende BIO130
 • Bestått / ikke bestått på skriftlig semesteroppgave.

  En godkjent oppgave Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Intern og ekstern sensor vil begge vurdere semesteroppgaven.
 • Forelesninger (80 % tilstedeværelse).
 • Oddetallsår: kurset arrangeres intensivt i august.

  Partallsår: kurset arrangeres i høstparallell.

 • Partallsår: 2 forelesninger per uke (dobbelttime) i 12 uker. Semesteroppgave.

  Oddetallsår: 24 t forelesning i augustblokk.

 • Kurset er obligatorisk for studenter på studieprogrammene

  • Master i Bioteknologi, med fordypning innen biokjemi
  • Master i teknologi, retning kjemi og bioteknologi
 • Realfag